Angyalok világa

Vissza a főoldalra -

Oldal megjelenítése: 1/9. Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cím: Angyalok:
Cím: A Teremtő fohász
AZ ISTENI IGAZSÁGOSSÁG DICSÉRETE

341(Dávidtól, amikor Abimelech előtt őrültséget színlelt, s ez szabadon engedte, ő pedig eltávozott.) 2Dicsőítem az Urat minden időben, dicsérete ajkamon marad mindig. 3Lelkem dicsekedjék az Úrban, hadd hallják meg a szegények és örüljenek! 4Velem együtt magasztaljátok az Urat, áldjuk a nevét mindannyian! 5Kerestem az Urat és ő meghallgatott, kimentett engem minden bajból. 6Nézzetek rá és öröm tölti el lelketek, s arcotok nem fog elpirulni. 7Lám, egy szegény kiáltott s az Úr meghallgatta, minden szorongatásból kiszabadította. 8Az Úr angyala védőfalat emel, s körülveszi az igazat, hogy oltalmazza. 9Ízleljétek és lássátok, mily jóságos az Úr! Boldog az ember, ki hozzá menekül. 10Féljétek az Urat, ti szentjei, akik őt félik, nem szenvednek hiányt. 11A fiatal oroszlán nyomorog és koplal, de akik az Urat keresik, nem szűkölködnek. 12Gyertek, fiaim, és hallgassatok rám, az Úr félelmére tanítalak titeket. 13Ki az, aki élni akar? Ki kíván sok évet, hogy élvezze a boldogságot? 14Őrizd nyelvedet a gonoszságtól, s ajkadat az álnok beszédtől! 15Hagyd el a rosszat és válaszd a jót, keresd a békét és járj a nyomában! 16Az Úr szeme az igazakra tekint, füle meghallja kiáltásukat. 17De a gonoszoktól elfordítja arcát, s eltörli emléküket a földön. 18Az igazak kiáltottak, s az Úr meghallotta, megmentette őket minden bajtól.
Az Úr a Teremtő erő. Az Univerzum egyenes, tiszta erő, ami egyengeti utadat. Az angyalok világa a felfedező világ, ezt mutatja: "8Az Úr angyala védőfalat emel, s körülveszi az igazat, hogy oltalmazza." Átható erőt sugároz, sokszor a jelenések alkotják a teremtő erőt.


j97Beküldve: April 20, 2023
Cím: Angyalok:
Cím: Isteni áldás
- Jézusom, Te vagy a szív gyönyörűsége, a lélek öröme!
- Jézusom királyi erő, tisztaság, az elme világossága, a lélek öröme!
- Jézusom, Te vagy minden irgalom és kegyelem mélysége.
- Jézus Isten fia, a csoda itt van az életünkben,
megfogható a két kezedben
látvány, varázs a szép szemedben látható világ.
Csupán megélned kellene!
Látnod kéne és felfedezni,
örömöt, mosolyt felfedezni.

Nem félni, itt a mában élni,
szeretetcseppeket cserélni,
Álmodni nappal, s minden éjjel,
mindig a jót, azt szórni széjjel,
s csupán megélned kellene!

Jézus lelke, szentelj meg engem.
Jézus teste, üdvözíts engem.


j81
Beküldve: February 12, 2023
Cím: Angyalok:
Cím: Gregorian Christmas

Beküldve: December 5, 2022
Cím: Angyalok:
Cím: Angyali érintés
Angyali érintés

Az angyalok világában a nulla és az egy számkombináció létezik csak, és több szám nem. A nulla, a világ kiindulópontja, az egy, ahova eljutottál. Amióta világ a világ, az angyali érintés ezen az elven alapul. A semmiből születtünk és a semmibe tartunk.

Egy Arkangyal jelenést közvetítve a Biblia:
Gábriel angyal egy hírnök, akit Isten azzal bízott meg, hogy fontos üzeneteit közvetítse. Legalább három embernek jelenik meg a Bibliában: először Dániel prófétának (Dániel 8:16), aztán Zakariás papnak, hogy előre vetítse és bejelentse Keresztelő János csodálatos születését (Lukács 1:19), és végül a szűz Máriának, hogy fiat fog foganni és szülni (Lukács 1:2-38). Gábriel nevének jelentése: „Isten nagy", és hírvivő angyalként ő az, aki megjelentette, hogy az Üdvözítőt Jézusnak kell elnevezni (Lukács 1:31).
Írásos emlékeink mutatják az angyalok jelenését, ezzel megmutatva azt a tényt, hogy itt vannak közöttünk.
Mély nyomot hagyva a Szentírásban.
Az angyalok üzenetét sokszor utólag értjük meg, és döbbenünk rá arra, mit is akarnak nekünk súgni az angyalok. Az angyalok világa különleges világ, mivel láthatatlan erők mozgatják.
Az angyali erő összefüggésben van az Univerzum hatalmas erejével. Azzal a láthatatlan erővel, amit senki nem tud a világban, hogy mitől alakul ki a Teremtés ereje.
A gravitáció, a tömegvonzás, a mágnesesség ereje, a mikróbák, stb.
Abban az esetben ha ezek a terek elcsúsznak egymás felett, akkor az angyalenergia lép életbe, és próbálja visszaállítani az egyensúlyt a történelem során. Mindennek oka van az angyalok világában, ezt a teret angyaltérnek nevezzük.


j56Beküldve:
Cím: Angyalok:
Cím: Angyali üzenetek
Angyalok jelenléte az életedben

Hogyan lehetsz fogékony az angyali jelzésekre?
Ha fogékony szeretnél lenni az angyalok jelenlétére, akkor el kell felejtened azt a szót, hogy véletlen.
Az események nem véletlenül történnek Veled, a legtöbb dolognak oka van. Ezzel mindig tisztában kell lenned, ha együtt akarsz élni az angyalok világával. Időben figyelmeztetnek arra ha hibázol, vagy rossz úton jársz. Angyalunk sem véletlenül került mellénk. Ennél sokkal fontosabb erők rendelték hozzád. Az angyalod egész életeden át álmokon, érzéseken, látomásokon, benyomásokon keresztül küld üzeneteket számodra. Születésed pillanatában eldönti angyalod, hogy mi legyen a feladatod az életben, majd segíti minden pillanatod, hogy teljesíthesd feladatod. Angyali útmutatásnak hívják az életednek ezt a szakaszát. Sokszor jelentéktelennek tűnő feladatok is lehetnek angyali útmutatások, rajtad múlik, hogy észre veszed- e őket, vagy sem.
Az Univerzum jelenti az angyalok világát.
Mind a tudásod, mind az életritmusod együttható, az angyalok világával. Hited ereje számít, mert a hited adja az Univerzumnak azt a tudást, amit az angyalod elvár tőled.
Nehéz feladat, hisz a teremtés ereje sem könnyű feladat.
Fény lelke: bölcsességed ragyogjon ránk!
Isten lelke, jöjj szívünkbe, tégy minket
új teremtéseddé!
Csend lelke: add, hogy észrevegyük Isten
jelenlétét!
Isten lelke, jöjj szívünkbe, tégy minket
új teremtéseddé!
Bátorság lelke: űzd el a félelmet szívünkből!
Isten lelke, jöjj szívünkbe, tégy minket
új teremtéseddé!
Tűz lelke: gyújtsd fel bennünk Krisztus
szeretetét!
Isten lelke, jöjj szívünkbe, tégy minket
új teremtéseddé!
Békesség lelke: segíts csendben lennünk, hogy
odafigyeljünk Isten szavára!
Isten lelke, jöjj szívünkbe, tégy minket
új teremtéseddé!
Szeretet lelke: segíts, hogy megnyíljunk a
mások szüksége láttán!
Isten lelke, jöjj szívünkbe, tégy minket
új teremtéseddé!
Hatalom lelke: adj nekünk segítséget és erőt!
Isten lelke, jöjj szívünkbe, tégy minket
új teremtéseddé
Igazság lelke: mindannyiunkat Krisztus útján
vezess!
Ámen


j39Beküldve: August 7, 2022
Cím: Angyalok:
Cím: Angyali üzenet
Az Angyalok világa

A Felfedezés.
A Tudomány.
Az Univerzum őrzése.
A Szeretet.
Isten gyermeke a Teremtő ember,
aki mind ezt a tudást megvalósítja
és őrzi.
Amint ezt a célt kitűződ magad elé,
Örökké szerető angyalszívvel éled világod.
Hova tartok, miért vagyok itt?
Segíts, bölcs angyal,
hogy megtudjam, ki vagyok,
és mi a célom ezen a Földön.
Ezért aztán, menj tovább örömre
nyitottan, és számtalan angyallal
találkozol majd,
Ők arra várnak,
hogy felvidítsanak majd
a boldogsághoz vezető úton.
Az angyalod elvárja tőled azt az utat, ami szebbé teszi a világot. Addig van melletted angyalod, amíg tapasztalja, hogy ezt a küldetést teljesíted. Úgyhogy az angyal biztathat, bátoríthat mentális síkon. A mentális világ benned van, hittel párosulva lép be az életedbe az angyalod. Számtalanszor tapasztaltad, hogy a véletlenek játéka hozza a további sorsod alakulását. Fontos észrevenni a jeleket körülötted, amit az angyalod helyez melléd. Az angyaloknak az élete, a Te életed, Hisz azért segítik utad megszületésed pillanatától fogva, hogy tovább segítsd az angyalok világát.


j15Beküldve: April 24, 2022
Cím: Angyalok:
Cím: Amikor az Angyalok jönnek

Beküldve: April 3, 2022
Cím: Angyalok:
Cím: Jézus nevének segítségül
Jézus nevének segítségül hívása

Jézusom, vésd drága szent nevedet szegény szívembe és nyelvemre, hogy a bűn csábításait szent neved segítségül hívás által legyőzzem, s ha a bizalmatlanság lelke megszállja szívemet, a te érdemeidbe helyezzem reményemet; ha hozzád való szerelmem hűlni kezd, szent neved gerjessze föl és emlékeztessen arra, mennyire szerettél engem. A te neved legyen mindig oltalmam, vigasztalásom és a tűzszikra, amely szívemben a hozzád való szeretetet lángra gyullassza.
Engedd, ó Jézus, hogy amíg élek, mindig segítségül hívjalak, e névvel ajkamon váljak el a világtól s még halálom végső percében, ezt kiáltsam: szeretlek, Jézusom, Jézus, édes Jézus! Ámen.
Jézus Szent Nevének tiszteletét a nyugati egyházban a ferences Sziénai Szent Bernardin elevenítette fel és terjesztette nagy hévvel a szintén ferences Kapisztrán Szent Jánossal együtt.
Jézus-imát már a legkorábbi időktől kezdve ismerjük, gyökere Bartimeus imája( Dávid fia könyörülj rajtam), (Isten irgalmazz nekem, bűnösösknek).Az ima szüntelen gyakorlás összefügg Szent Pál apostol felszólításával: Szüntelenül imádkozzatok!(1Tessz5,17)
Mit jelent ez a mai kor emberének?
Végtelen szeretetet, mert az ima ereje végtelen lélektartó közössége megtanít bennünket a helyes úton járni, és nem enged a gonosz árnyékában élni. Ámen!


ww424Beküldve: October 17, 2021
Cím: Angyalok:
Cím: Az Őrangyal
Az Őrangyal

Nem dogma, hogy minden embernek megvan a maga őrangyala.
Akad-e olyan katekizmus a világon, amelyik nem említi, hogy Isten szeretetből őrangyalt rendelt mindegyikünk mellé?
Az őrangyal elnevezés a zsoltár szép gondolatára vezethető vissza. Isten " elküldi angyalait hozzád, hogy őrizzenek minden utadon.
Az angyali karok hozzák létre a Szentek életét.
A Szenteknek egy feladata van az életben, közvetíteni az angyalok üzenetét.
Az Isteni Ige, az Univerzum teremtő igéje. Angyali üzenettel szólva "ŐRIZD, ÓVD, VÉDD".
Voltak szentek, akik megkapták azt a nem mindennapi kegyelmet, hogy meghitt kapcsolatuk lehetett az angyalokkal. Krónikák mesélik el az angyalokkal való találkozásokat.
Az angyali üzenetek összetett Univerzum üzenetek, egy olyan világ, amit az ember csak lassú léptekkel tud létrehozni, míg az angyalok világa már ott járt.
Az Őrzőangyal képlete világít rá arra, hogy a világ végtelen, és a jövő határtalan.
Most már láthatod hogy csupán káprázat az, hogy az egyiknek több van, mint a másiknak.
Valójában mindenkinek ugyanaz adatik meg" Nincs más, csak egyetlen LÉLEK"


ww410Beküldve: July 18, 2021
Cím: Angyalok:
Cím: Angyali szeretet
Az angyalok világában csak a szeretet létezik.
Az emberi természet tükrözi vissza az angyalok világát.

"Szuhanics Albert

Ha én angyal volnék
Ha én angyal volnék,
óvón hozzád szállnék.
Minden lépésedre
egyenként vigyáznék.

Vigyáznék álmodra,
lennék védangyalod.
Bizonyságot adnék,
hogy én angyal vagyok!

Szerencsecsillagod
keresném az égen.
Jobb lenne a sorsod,
sokkal jobb, mint régen!

Boldogságot szőnék,
szálait találva...
Szerelem, barátság,
így járnék nyomába.

Ha én angyal volnék,
sokszor becéznélek.
Megvigasztalnálak,
minden percben téged.

Simogatnám hajad,
csókolnám orcádat.
Hogy mindig mosolyogj,
kerüljön a bánat!

Ha én angyal volnék
vigyáznék kedvedre.
Ha könnyre is fakadsz,
csak örömkönnyekre!

Mutatkoznék neked,
adnék sok találkát.
Ne csak hidd, de tudjad,
egy angyal vigyáz rád!

Ha én angyal volnék,
vágynék rád oly nagyon.
Hogy angyallá tennélek,
s te lennél angyalom!

Forrás: www.poet.hu"

ww379


Beküldve: April 3, 2021

Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Magyar fordts: PHP Studio - Warner

Powered by PHP guestbook 1.41 from PHPJunkyard - Free PHP scripts