Angyalok világa

Vissza a főoldalra -

Oldal megjelenítése: 1/9. Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cím: Angyalok:
Cím: Angyali útmutatás
Az angyalok világát a sokszínűség jellemzi. A teremtés ereje, nem egyfajta virágot, egyfajta madarat, bogarat, kőzetet stb. hozott létre, hanem a sokszínűség jellemzi. Egyetlen világod van, beleértve az Univerzum terét, ami körülvesz a sokszínűségével. Szinteket tudsz haladni a részecskeelméletek alapján, ami a Kozmosz világába vezet, valójában Isten teremtő világa.
Az angyalok világa különleges érzéseket hoz létre szívünkben. Sok találkozást, sok beszélgetést úgy élünk meg, hogy rájövünk az angyalok segítségével milyen bonyolult a világunk. Az angyali találkozások az ember számára nem más, mint az elme világa, a gondolat világa, a filozófia világa. Isten mindezt megteremtette nekünk a folyamatos fejlődések segítségével. Az angyalokat hívhatod, hogy segítsenek abban, hogy mindezt a világot megértsd. Útmutatásaikkal segítik utadat, magát az élet útját, a sokszínű világ részecskékre bontását. Kimagasló a tudásod abban az esetben, ha megőrzöd a Kozmosz egyensúlyát.
Milyen szempontokat látsz az Univerzum terében?
Milyen fizikai és kémiai elméleteket tudsz felállítani egy ember számára. Számtalan kérdés merül fel életedben ezzel kapcsolatban. Ebben segítenek neked az angyalok, hogy megértsd azt a sok elméletet, amit Isten teremtett neked.


j174Beküldve: April 12, 2024
Cím: Angyalok:
Cím: Angyalok élete
Angyalok élete

Isten a teremtő, akinek fontos feladatait az angyalok segítik. Minden angyalnak más és más a feladata. Összefügg magával a teremtéssel. A világ, és ebbe beletartozik az Univerzum is, egy olyan világ aminek összefüggő folyamatai vannak. Hatalmas erőket kell összehangolni ahhoz, hogy a teremtés folyamata ne zökkenjen ki az egyensúlyából, és az egyensúly megmaradjon az Univerzális térben. A tudomány folyamatosan fedezi fel ezt az összetartó erőt, amiben az angyalok világa segít nekünk. A valóságban, hogy hány angyal van összesen ehhez a feladathoz, nem tudjuk, mert a teremtés fizikai és kémiai állapotát sem tudjuk pontosan. Mivel a talaj szerkezete, a kövek szerkezete, a levegő szerkezete, a kozmosz szerkezete és ebbe beletartozik az összes bolygó szerkezete is, nagyon összetett folyamat eredménye. Az angyalok ereje egy összetartó erő. Többször láthatjuk ezt az erőt, ha a teremtést vizsgáljuk. A teremtés elkezdődött a hatalmas dinoszauruszok korszakával. Ha csak ezt vizsgáljuk, rájövünk arra, hogyha ilyen állatok lennének ma a Földön nem lenne kertünk, mert a hatalmas állatok nem engednének kertészkedni bennünket embereket. A teremtés ebben az esetben másképpen alakult volna.
Az angyalok világa mindig a szépségről, a csodák világáról szól.
Úgy kell ezt elképzelni, mint ahogy a tudatunk is tágul és egyre több felfedezést vagy képes létrehozni. A felfedezések és a folyamatos fejlesztések, újabb határokat nyitnak meg számunkra. Egyetlenegy dologra figyelmeztetnek bennünket az angyalok, az pedig az, hogy az egyensúlyt minden területen őrizd meg.


j154Beküldve: January 7, 2024
Cím: Angyalok:
Cím: Pintér Béla - Gyere el

Beküldve: December 26, 2023
Cím: Angyalok:
Cím: Teremtő Isten
Az Angyalok világában
Azt véled felfedezni, hogy:
Az Angyalok világa megtanít
A kis lépések művészetére.
Az Angyalok világa segít,
hogy bízz önmagadban.
Az Angyalok világa
ajándékoz elegendő fantáziát ahhoz,
hogy a kellő pillanatban
és a megfelelő helyen
szavakkal, vagy szavak nélkül
egy kis jóságot közvetíthess
angyali szíveddel.
Minden egy irányt mutat számodra,
hogy megismerd
A teremtés erejét.
A világ amit magad köré teremtesz, annak leszel a része. Így alakítod körülötted a lelked útját. Mit érzel ebben az állapotban magaddal szemben? Megvagy elégedve a tudásoddal? Fontos kérdések ezek az életedben, mert azt ne felejtsd el, hogy te teremtetted ezt a világot.
Áldott gyermek vagy az élet körforgásában.


j134Beküldve: October 4, 2023
Cím: Angyalok:
Cím: Idézet
j128
Beküldve: August 30, 2023
Cím: Angyalok:
Cím: Angyalok világa
Az angyalok világa

A Becsületesség
alapja
az Igazság.
Kutasd
eltökélten
önmagad
Valóságát!
A Kozmosz világa az angyalok világának megmagyarázhatatlan csodája. Ezt a világot a becsületességeddel tudod megőrizni. Minden adott ebben a világban, csak fel kell fedezned a benne rejlő erőt. Eltökélten kell kutatnod és tanulnod hozzá, mert nem könnyű világ, sok nehéz feladat vár rád. Amikor, a Teremtő, megteremtette ezt a világot, neked teremtette az embernek, azért adta ezt a csodálatos világot, hogy őrizd meg és védd a teremtés erejét. Angyali segítség nélkül nem megy, ezért segítik utadat az angyalok. Ahogy telík- múlik az idő, egyre jobban megérted az angyalok világát.
Kutasd eltökélten önmagad valóságát. Egy Tér összességében, az Univerzum tere, Naprendszerekre bontva. A Tér hatalmas, ezért az életed része, és soha nincs vége.


j109Beküldve: June 11, 2023
Cím: Angyalok:
Cím: A Teremtő fohász
AZ ISTENI IGAZSÁGOSSÁG DICSÉRETE

341(Dávidtól, amikor Abimelech előtt őrültséget színlelt, s ez szabadon engedte, ő pedig eltávozott.) 2Dicsőítem az Urat minden időben, dicsérete ajkamon marad mindig. 3Lelkem dicsekedjék az Úrban, hadd hallják meg a szegények és örüljenek! 4Velem együtt magasztaljátok az Urat, áldjuk a nevét mindannyian! 5Kerestem az Urat és ő meghallgatott, kimentett engem minden bajból. 6Nézzetek rá és öröm tölti el lelketek, s arcotok nem fog elpirulni. 7Lám, egy szegény kiáltott s az Úr meghallgatta, minden szorongatásból kiszabadította. 8Az Úr angyala védőfalat emel, s körülveszi az igazat, hogy oltalmazza. 9Ízleljétek és lássátok, mily jóságos az Úr! Boldog az ember, ki hozzá menekül. 10Féljétek az Urat, ti szentjei, akik őt félik, nem szenvednek hiányt. 11A fiatal oroszlán nyomorog és koplal, de akik az Urat keresik, nem szűkölködnek. 12Gyertek, fiaim, és hallgassatok rám, az Úr félelmére tanítalak titeket. 13Ki az, aki élni akar? Ki kíván sok évet, hogy élvezze a boldogságot? 14Őrizd nyelvedet a gonoszságtól, s ajkadat az álnok beszédtől! 15Hagyd el a rosszat és válaszd a jót, keresd a békét és járj a nyomában! 16Az Úr szeme az igazakra tekint, füle meghallja kiáltásukat. 17De a gonoszoktól elfordítja arcát, s eltörli emléküket a földön. 18Az igazak kiáltottak, s az Úr meghallotta, megmentette őket minden bajtól.
Az Úr a Teremtő erő. Az Univerzum egyenes, tiszta erő, ami egyengeti utadat. Az angyalok világa a felfedező világ, ezt mutatja: "8Az Úr angyala védőfalat emel, s körülveszi az igazat, hogy oltalmazza." Átható erőt sugároz, sokszor a jelenések alkotják a teremtő erőt.


j97Beküldve: April 20, 2023
Cím: Angyalok:
Cím: Isteni áldás
- Jézusom, Te vagy a szív gyönyörűsége, a lélek öröme!
- Jézusom királyi erő, tisztaság, az elme világossága, a lélek öröme!
- Jézusom, Te vagy minden irgalom és kegyelem mélysége.
- Jézus Isten fia, a csoda itt van az életünkben,
megfogható a két kezedben
látvány, varázs a szép szemedben látható világ.
Csupán megélned kellene!
Látnod kéne és felfedezni,
örömöt, mosolyt felfedezni.

Nem félni, itt a mában élni,
szeretetcseppeket cserélni,
Álmodni nappal, s minden éjjel,
mindig a jót, azt szórni széjjel,
s csupán megélned kellene!

Jézus lelke, szentelj meg engem.
Jézus teste, üdvözíts engem.


j81
Beküldve: February 12, 2023
Cím: Angyalok:
Cím: Angyali érintés
Angyali érintés

Az angyalok világában a nulla és az egy számkombináció létezik csak, és több szám nem. A nulla, a világ kiindulópontja, az egy, ahova eljutottál. Amióta világ a világ, az angyali érintés ezen az elven alapul. A semmiből születtünk és a semmibe tartunk.

Egy Arkangyal jelenést közvetítve a Biblia:
Gábriel angyal egy hírnök, akit Isten azzal bízott meg, hogy fontos üzeneteit közvetítse. Legalább három embernek jelenik meg a Bibliában: először Dániel prófétának (Dániel 8:16), aztán Zakariás papnak, hogy előre vetítse és bejelentse Keresztelő János csodálatos születését (Lukács 1:19), és végül a szűz Máriának, hogy fiat fog foganni és szülni (Lukács 1:2-38). Gábriel nevének jelentése: „Isten nagy", és hírvivő angyalként ő az, aki megjelentette, hogy az Üdvözítőt Jézusnak kell elnevezni (Lukács 1:31).
Írásos emlékeink mutatják az angyalok jelenését, ezzel megmutatva azt a tényt, hogy itt vannak közöttünk.
Mély nyomot hagyva a Szentírásban.
Az angyalok üzenetét sokszor utólag értjük meg, és döbbenünk rá arra, mit is akarnak nekünk súgni az angyalok. Az angyalok világa különleges világ, mivel láthatatlan erők mozgatják.
Az angyali erő összefüggésben van az Univerzum hatalmas erejével. Azzal a láthatatlan erővel, amit senki nem tud a világban, hogy mitől alakul ki a Teremtés ereje.
A gravitáció, a tömegvonzás, a mágnesesség ereje, a mikróbák, stb.
Abban az esetben ha ezek a terek elcsúsznak egymás felett, akkor az angyalenergia lép életbe, és próbálja visszaállítani az egyensúlyt a történelem során. Mindennek oka van az angyalok világában, ezt a teret angyaltérnek nevezzük.


j56Beküldve:
Cím: Angyalok:
Cím: Angyali üzenetek
Angyalok jelenléte az életedben

Hogyan lehetsz fogékony az angyali jelzésekre?
Ha fogékony szeretnél lenni az angyalok jelenlétére, akkor el kell felejtened azt a szót, hogy véletlen.
Az események nem véletlenül történnek Veled, a legtöbb dolognak oka van. Ezzel mindig tisztában kell lenned, ha együtt akarsz élni az angyalok világával. Időben figyelmeztetnek arra ha hibázol, vagy rossz úton jársz. Angyalunk sem véletlenül került mellénk. Ennél sokkal fontosabb erők rendelték hozzád. Az angyalod egész életeden át álmokon, érzéseken, látomásokon, benyomásokon keresztül küld üzeneteket számodra. Születésed pillanatában eldönti angyalod, hogy mi legyen a feladatod az életben, majd segíti minden pillanatod, hogy teljesíthesd feladatod. Angyali útmutatásnak hívják az életednek ezt a szakaszát. Sokszor jelentéktelennek tűnő feladatok is lehetnek angyali útmutatások, rajtad múlik, hogy észre veszed- e őket, vagy sem.
Az Univerzum jelenti az angyalok világát.
Mind a tudásod, mind az életritmusod együttható, az angyalok világával. Hited ereje számít, mert a hited adja az Univerzumnak azt a tudást, amit az angyalod elvár tőled.
Nehéz feladat, hisz a teremtés ereje sem könnyű feladat.
Fény lelke: bölcsességed ragyogjon ránk!
Isten lelke, jöjj szívünkbe, tégy minket
új teremtéseddé!
Csend lelke: add, hogy észrevegyük Isten
jelenlétét!
Isten lelke, jöjj szívünkbe, tégy minket
új teremtéseddé!
Bátorság lelke: űzd el a félelmet szívünkből!
Isten lelke, jöjj szívünkbe, tégy minket
új teremtéseddé!
Tűz lelke: gyújtsd fel bennünk Krisztus
szeretetét!
Isten lelke, jöjj szívünkbe, tégy minket
új teremtéseddé!
Békesség lelke: segíts csendben lennünk, hogy
odafigyeljünk Isten szavára!
Isten lelke, jöjj szívünkbe, tégy minket
új teremtéseddé!
Szeretet lelke: segíts, hogy megnyíljunk a
mások szüksége láttán!
Isten lelke, jöjj szívünkbe, tégy minket
új teremtéseddé!
Hatalom lelke: adj nekünk segítséget és erőt!
Isten lelke, jöjj szívünkbe, tégy minket
új teremtéseddé
Igazság lelke: mindannyiunkat Krisztus útján
vezess!
Ámen


j39Beküldve: August 7, 2022

Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Magyar fordts: PHP Studio - Warner

Powered by PHP guestbook 1.41 from PHPJunkyard - Free PHP scripts