Angyalok világa

Vissza a főoldalra -

Oldal megjelenítése: 4/9. Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cím: Angyalok:
Cím: Ima
Isten szeretetét kérem. Áldásom néked Istenem! Hálásan köszönöm Istenem azt a csodát, amit értünk teszel. Mária Istennek Szent Anyja imádkozunk éretted.Az irgalmas Isten nevében! Minden; ami az égen és a földön van,
dicséri Istent. Ő a mindenható és mindentudó. Övé az uralom égen és
földön. Ő ad életet, Ő adja a halált, Ő mindenható. Ő az első és az
utolsó, a látható és a rejtett, Ő ismer minden dolgot. Hat nap alatt
teremtette az eget és a földet, s aztán helyet foglalt trónusán. Ő
tudja, hogy mi hatol be a földbe, és mi lép ki abból; Ő tudja, mi hull
le az égből és mi emelkedik föl oda; Ő veletek van, bárhol legyetek
is! Isten figyeli minden cselekedeteket! Övé az uralom égen és földön.
Egykor majd Istenhez tér vissza minden. Ő hozza a nappalra az
éjszakát, Ő hozza az éjszaka után a nappalt, Ő ismeri a szív
legbensejét! Ámen Ámen


Beküldve: June 15, 2018
Cím: Angyalok:
Cím: Angyalok világa
Az angyalod elvárja tőled azt az utat, ami szebbé teszi a világot. Addig van melletted angyalod, amíg tapasztalja, hogy ezt a küldetést teljesíted. Úgyhogy az angyal biztathat, bátoríthat mentális síkon. A mentális világ benned van, hittel párosulva lép be az életedbe az angyalod. Számtalanszor tapasztaltad, hogy a véletlenek játéka hozza a további sorsod alakulását. Fontos észrevenni a jeleket körülötted, amit az angyalod helyez köréd. Ez az angyali útmutatás!
sm598
Beküldve: May 27, 2018
Cím: Angyalok:
Cím: Isten áldása
„Adjon neked az Isten égi harmatot, zsíros földet, sok gabonát és mustot. Népek szolgáljanak neked, nemzetek boruljanak le előtted! Légy a hit áldott hirnöke testvéreidnek, boruljanak le előtted anyáknak fiai! Áldott lesz aki hisz, áldott lesz, aki téged áld!” Ámen!
Beküldve: May 19, 2018
Cím: Angyalok:
Cím: Angyali jelenések
Sokszor álmodtunk már arról, hogy szeretnénk látni angyalunkat, és megköszönni neki, hogy mellettem van és segít. Isten ritkán engedi át úgy a fény világába, hogy láthatóvá is váljon számunkra az angyalunk. Angyalok fénye, maga Isten ereje, őrző energiát képez a Föld körül.

Beküldve: April 7, 2018
Cím: Angyalok:
Cím: Ima
Én Istenem add meg nekem:
boldog legyen az életem!
Szeretteim szeressenek,
soha bajt ne szenvedjenek.
Adj lelkünknek békességet,
a testünknek egészséget.
Kérlek szépen én Istenem,
mindezeket add meg nekem.
és annak akit szeretek
Ámen.
sm541
Beküldve: March 26, 2018
Cím: Angyalok:
Cím: Angyali útmutatás
Ahogy minden létrehozás, álommal, és vággyal kezdődik, úgy kezdődik minden kis apró, új tett is álommal és vággyal, s az életünknek egészében is van egy átfogó, nagy álma, és vágya. Addig tudsz fejlődni tudatilag, míg van egy nagy álmod. Fontos része az életnek, mert így érhetsz el újabb tetteket, és kihívásokat. Az átlag ember nem nagy dolgokról álmodik, de nem is kell, mert az már nagyravágyás, viszont terveket kell szőni az álmok útján. Mindig legyen realitás alapja is a terveknek, ez nagyon fontos. A legtöbb ember nem is él, csak rohan.
A messzi látóhatáron hunyorgó távoli cél felé igyekeznek, és nagy igyekezetükben annyira kifulladnak és elfáradnak, hogy észre sem veszik a szép, csendes, gyönyörű vidéket, amely mellett elhaladnak, szinte elfutnak.
Aztán az első dolog, aminek tudatára ébrednek, a saját öregségük, amikor fásultságukban már egészen mindegy nekik az is, hogy elérték-e céljukat, álmukat, vagy nem ....Reális álmokból valósulnak meg céljaink, vágyaink, álmaink, vagyis az álmunk már valósággá tud válni.
sm528
Beküldve: March 17, 2018
Cím: Angyalok:
Cím: AZ ANGYALOK ZENÉJE
Ó, édes Istenem!
Hálát rebeg lelkem,
Hogy egész napon át
Úgy szerettél engem.

Bánom sok vétkemet,
Szent Fiadnak vére,
Mossa meg kegyesen
Szívemet fehérre! ÁMEN

Beküldve: March 10, 2018
Cím: Angyalok:
Cím: Angyalok Világa
Az angyalok világa valóban hit kérdése. A hit mindig akkor születik meg bennünk, mikor jól mennek a dolgaink. Nagyon érdekes összefüggést találtam a két esemény között. Legfőképpen energiákat kapunk az angyaloktól, belső energiát, hogy legyen erőnk a napi megpróbáltatásokhoz. A hit segíti ezt az energiát felerősíteni bennünk. Így érezzük magunkban az angyali áldást. Érezted magadat már úgy, hogy nincs több erőd, kész, elfogyott az energiád? Többször éreztünk már gyengeséget. Ilyenkor lép mellénk angyalunk, hogy feltöltsön angyalenergiával.
sm506
Beküldve: February 27, 2018
Cím: Angyalok:
Cím: Angyalok világa
Hinnem kell hogy az álmok valóra válnak,
Hogy minden lélek mellett angyalok állnak.

Beküldve: February 23, 2018
Cím: Angyalok:
Cím: Angyalok világa
A mennyek angyalai elismerik és felmagasztalják
a földi kedvesség minden megnyilvánulását,
tűnjenek azok bármilyen aprónak és jelentéktelennek is.
sm491
Beküldve: February 8, 2018

Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Magyar fordts: PHP Studio - Warner

Powered by PHP guestbook 1.41 from PHPJunkyard - Free PHP scripts