Angyalok blogja

Vissza a főoldalra .

Oldal megjelenítése: 1/16. Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Név: Mondandó:
Név: Azrael arkangyal
sm625

Angyali segítség minden amit Isten adhat.
Az angyalok legyenek mellettem.
Mennyei Atyám, Te olyan Isten vagy, aki önként adja Magát, és soha nem vársz cserébe semmit ezért Uram, teremts bennem is olyan szívet, ami úgy ad, ahogy te adsz. Adj jót nékem, szólj, figyelmeztess ha rossz szokásaimat és mintáimat látod, amik abból adódnak, hogy a magam jóságából adakozom, és azt választom, hogy csak azok felé szolgálok, akiket én arra méltónak tartok. Uram, szolgálatodba imádkozva szolgállak. Uram, helyezz az utamba több lehetőséget arra, hogy adjak és szolgáljak, annak érdekében, hogy megszabadíts engem attól, hogy előjöjjön az önző természetem. Uram, segíts nekem a te vágyadat felnagyítani ebben a világban, sokkal inkább nagyobbra, mint az én önző vágyamat arra, hogy kényelemben legyek.
Jézus Nevében, Ámen.”
Beküldve: February 22, 2021
 
Név: Mondandó:
Név: Zadkiel arkangyal
sm696

Imádkozzunk az angyalokhoz, amiért őrzőnknek tették meg őket. Szent Ambrus
Beküldve: February 14, 2021
 
Név: Mondandó:
Név: Sariel arkangyal
ww7

Az Úr felemel a reménytelenségben. Jákób feje alatt egy kő van. Sokszor kemény számunkra is a valóság talaja, az élet számtalan akadályok halmaza. Fáj a testünk a kövek miatt, azok a kövek miatt, amelyekre támaszkodunk. Gyönyörű üzenete az Úrnak, hogy ez a kőkemény valóság Vele és általa meg tud változni. Mert ez az Úr akarata, amelyet vigaszként kijelent. Hittel telve él a napunk, könnyebb, és egyszerűbb gondolatokkal biztat. A helyzetünk Istennel vigasztaló, biztató igéjével együtt sohasem reménytelen. Sok a váratlan változás az életünkben. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Mert van reménységünk. Ha elesünk, vagy már lent vagyunk, Isten segítségével felállunk, és bízunk az angyalok segítő erejében. Isten erőtlen vigasza többet jelent, mint az emberek összes erőssége. Sokszor a stressz és a kimerülés akadályoz meg az imádságunk elmondásában. Mert túl sok változás van a mi életünkben. Ilyenkor fel kell tennünk a kérdést: mi a fontos? Mit vár el Isten tőlünk?
Isten egyet vár el tőled:- Légy boldog ezen a Földön!
Ámen
Beküldve: February 8, 2021
 
Név: Mondandó:
Név: Uriel arkangyal
w913

Az angyalok kísérjék utam.
Szent Antal ima
Dicső Szent Antal, Isten kedveltje,
Ki a mennyekben tündökölsz fent!
Liliom-tiszta, kinek karjába'
A kisded Jézus édesen pihent.
Te csodatevő, ki száz bajunkban
Érezteted szent segélyedet:
Szívünkből áldunk, általad várunk
Az Úr Istentől dús kegyelmet.
Dicső Szent Antal, gyöngék védelme,
Ki megtalálod, mi elveszett!
Szívünknek oda a tisztasága,
S így Urunkhoz jutni nem lehet.
Elvesztettük az utat a mennybe:Ha nem segítesz, mi lesz velünk?
Esengve kérünk, hogy jöjj mivélünk, S mutasd a biztos utat nekünk!
Ámen!
Beküldve: January 24, 2021
 
Név: Mondandó:
Név: Haniel arkangyal
em01

Áldást belülről érezve óvod magad a félelmeidtől. Az Úr legyen előtted, hogy a jó utat mutassa néked. Az Úr legyen melletted, hogy téged karjába zárjon és megvédjen a veszedelemtől.
Az Úr legyen mögötted, hogy megvédjen a gonosz cselvetéstől. Az Úr legyen alattad, hogy felfogjon, ha elesel.
Az Úr legyen tebenned, hogy megvigasztaljon, ha szomorú vagy. Az Úr legyen körülötted, hogy megvédjen, ha mások rád rontanak.
Az Úr legyen fölötted, hogy megáldjon téged! Így áldjon meg téged a jóságos Isten, ma, holnap és minden időben!
Ebben a hónapban az immunrendszer erősítése a cél. A hit erősítése életünkben egy nagyon fontos eszmei értéket képvisel. Születésünk után, választunk magunknak egy tárgyat amiben gyerekkorunkban hiszünk, és óvja napjainkat gyermekéveinket.
Egy nagyon fontos tényezője van a hit erejének, az pedig nem más, hogy őrző, védő szerepet tölt be életünkben, és sok gyógyító folyamat részesévé válik maga a hit, mert hit nélkül az immunrendszer is gyengébb. Hinni egy magasabb lelki csodában erősít, és megtestesíti mindazt a célt, hogy kilábaljunk a rossz napokból. Lelki felemelkedés, de ezzel átjuthatsz a szebb jövő felé, vagy a csodák kapujába.
Beküldve: January 19, 2021
 
Név: Mondandó:
Név: Camael arkangyal
bolcs001

A Szentháromság dicsőítése

Dicsőséges Szentháromság, Atya, Fiú, Szentlélek!
Szüntelenül, boldog örömmel imádjuk, s dicsőítjük isteni Fölségedet.
Ó, drága Királynőnk, Szűz Mária!
Általad még tökéletesebbé válik Isten-dicsőítésünk,
hiszen Szeplőtelen Szíveddel egyesült a Lélek,
hogy az Atya akaratából a Fiúisten a Te egyszülött Fiaddá legyen.
Minden kegyelemmel megáldott Szíved
így lett a Szentháromság méltó temploma és szentélye.
Ezért hát most és mindörökké
általad imádjuk, dicsőítjük a fölséges Istent.

Dicsőség Néked örök Atya!
Te vagy a mindörökké Létező,
mindenek teremtő Atyja, Ura és Istene.
Imádunk, dicsőítünk és magasztalunk Téged mindörökké
a Te szeretett Leányod által,
ki nekünk áldott Királynőnk.

Dicsőség Néked Fiúisten! Te az Atya örök Igéje vagy,
hiszen Teáltalad fejezi ki magát az örökkévalóságban,
s általad ismerteti meg magát teremtményeivel.
Te lettél az emberek üdvözítő Istene.
Imádunk, dicsőítünk és magasztalunk Téged mindörökké
a Te áldott jó Édesanyád,
a mi drága Királynőnk által.

Dicsőség Néked Szentlélekisten,
Te mindörökké áradó szeretet-izzás az Atya és a Fiú között!
Te az Atyától és a Fiútól származó éltető, megszentelő Lélek,
Úr vagy és Isten.
Imádunk, dicsőítünk és magasztalunk Téged mindörökké
a Te Szeplőtelen Jegyesed által,
ki nekünk szeretetreméltó Királynőnk.

Áldott légy, dicsőséges Szentháromság!
Áldunk Téged, ó Szentháromság
a Boldogságos Szent Szűz által
most és mindörökkön örökké.
Ámen.
Beküldve: January 12, 2021
 
Név: Mondandó:
Név: Metatron arkangyal
b3

Szent Ágoston
Pió atya áldozás utáni imája
Maradj velem, Uram, hogy el ne feledjelek. Tudod, hogy milyen könnyen elfordulok tőled.

Maradj velem, Uram, mert gyenge vagyok, szükségem van erődre, hogy annyiszor el ne essek.

Maradj velem, Uram, mert Te vagy az én életem: nélküled lankad buzgóságom.

Maradj velem, Uram, mert Te vagy az én világosságom - nélküled sötétségben járok.

Maradj velem, Uram, hogy megmutasd nekem akaratodat.

Maradj velem, Uram, hogy halljam hangodat és kövesselek.

Maradj velem, Uram, mert nagyon akarlak szeretni és mindig veled akarok lenni.

Maradj velem, Uram, ha azt akarod, hogy hűséges legyek hozzád.

Maradj velem, Jézus, mert bármilyen szegény is lelkem, azt kívánom számodra a vigasz helye és a szeretet fészke legyen.

Maradj velem, Jézus, mert már késő van és a nap lenyugvóban: múlik az élet, közeledik a halál és szükséges megkettőzni az erőmet, hogy útközben el ne hagyjon.

Nyugtalanítanak a kísértések, a sötétség, a szomorúság, a keresztek, a
szenvedések: mennyire szükségem van Rád a számkivetésnek ezen az éjszakáján.

Maradj velem, Jézus, mert az élet és veszedelmek éjszakájában szükségem van Rád. Add, hogy úgy felismerjelek, mint a tanítványok a
kenyértöréskor: az eucharisztikus egyesülés legyen világosság, mely megtart engem; legyen egyetlen boldogsága szívemnek.

Maradj velem, Uram, mert amikor jön a halál, akkor is veled egyesülve akarok lenni, ha nem is a szentáldozás által, legalább a kegyelem,

a szeretet által.

Maradj velem Jézus, nem kérem isteni vigasztalásodat, mert nem vagyok rá méltó, de igenis kérem a Te szentséges jelenlétedet.

Maradj velem, Uram, Téged kereslek, a Te lelkedet, a Te szereteted, a Te irgalmadat, a Te szívedet,

mert szeretlek Téged és nem kérek más jutalmat, mint a szeretet gyarapodását. Szeresselek Téged egész szívemmel itt a földön,

hogy tökéletesebben tovább szerethesselek az örökkévalóságban.

Ámen.
Beküldve: January 5, 2021
 
Név: Mondandó:
Név: Gábriel arkangyal
w348

Hálaadó ima szilveszterkor

Az év utolsó estéjén oly sok mindenért szeretnék Uram neked hálát adni, amit kaptam tőled az egész év folyamán. Köszönöm, hogy nem engedted el kezem, mindig a jó úton vezettél. Köszönöm neked az egész teremtett világot, melyet mindannyiunk javára alkottál. Hálát adok, hogy a világ ezernyi jelében felismerlek téged.

Hála neked Uram az emberekért, a szomorú arcú testvérekért, a jókedvűekért, és azokért is, aki nem tudják, hogy őket is szeretem, és talán nem is sejtik, hogy most ő értük is imádkozom.

Hála neked Uram, mindenkiért! Hála egyszülött Fiadért, Jézus Krisztusért, aki elhozta, és a szívünkbe írta az örömöt, és a boldog nyugtalanságot, aki azt akarja, hogy megosszuk másokkal boldogságunkat, a szeretet közösségében.

Hála neked Uram magyar hazánkért, és hála Anyaszentegyházunkért, melynek tagja lehetek! Segítsd meg hívő magyar népedet!

Köszönök Istenem mindent, amit Tőled kaptam, hiszem, hogy ez a teljesség, minden: az irgalom, a szeretet, és az élet.

Köszönöm a bánatot és a gyötrődést is, mert ez még jobban hozzád kapcsol.

Uram, köszönöm ünnepeimet, örömeimet. Köszönöm, hogy ma este is örülhetünk, énekelhetünk és táncolhatunk a te dicsőségedre.

Uram köszönöm az egyszerű hétköznapokat, a szokásos jeleket, hangokat, melyek irányítják hétköznapjaimat, de amelyek végül is a te hangod, és hozzád vezetnek.

Köszönöm Uram, hogy mindig válaszolsz és megvigasztalsz. Szeretnék hálát adni egész évi munkámért és küldetésemért, rám fordított figyelmedért és végtelen nagy türelmedért, azért, hogy vársz rám, és örökké szeretsz.

Kérlek Uram, légy velem az új esztendő során is, fogd a kezem, vezess a jó úton, adj bátorságot az élet terheihez, adj vidám és nyílt szívet.
Ámen.
Beküldve: December 30, 2020
 
Név: Mondandó:
Név: Rafael arkangyal
w912

Juhász Gyula: Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.

…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.

…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.
Beküldve: December 24, 2020
 
Név: Mondandó:
Név: Mihály arkangyal
w911

Egy élet sem elég ahhoz, hogy mindent megtapasztaljunk az életben. Az Univerzum egy végtelen világot kínál nekünk. Angyalokkal teli világot, ahol az angyalok munkálkodnak azon, hogy életünk teljes maradjon Isten segítségével. Ezért aztán, az élet egy örök tanulás, és minden kórnak megvan a maga mondandója, tapasztalása.
A tudást angyali erő segíti az Univerzum szent templomában.
Így állhatunk meg a saját önfejlesztett világunkban. A körülöttünk lévő világ egyedivé válik, mivel magad teremtetted, ezért mondhatod a magadénak.
Angyali érintésként tudhatod be magadnak azt a tudást, amit életed folyamán magadba szívsz, és építed tudásoddal világunkat.
Bátorságodnak köszönhetően segíted az angyalok világát.
Beküldve: December 12, 2020
 

Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Magyar fordts: PHP Studio - Warner

Powered by PHP guestbook 1.41 from PHPJunkyard - Free PHP scripts