Angyalok blogja

Vissza a főoldalra .

Oldal megjelenítése: 1/14. Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Név: Mondandó:
Név: Gábriel arkangyal
w348

Morus Szent Tamás: Imádság test és lélek egészségéért

Uram, ha lehetséges, adj nekem testi egészséget, hogy ép szervekkel szolgálhassak neked!
Adj nekem, Uram, egyenes lelket, hogy lássam, mi a jó és helyes.
Ne féljek a gonoszság támadásától és minden ügyemet rendbe tudjam szedni!
Adj nekem, Uram, készséges lelket, mely sohasem unatkozik, nem panaszkodik, nem kesereg és nem érzékenykedik!
Segíts, hogy ne törődjem mértéken felül azzal a valamivel, amit "ÉN"-nek hívnak!
Adj, Uram, humorérzéket!
Segíts, hogy értsem a tréfát, hogy vidám legyek és másokat is fel tudjak vidítani!
Ámen.
Beküldve: September 25, 2020
 
Név: Mondandó:
Név: Rafael arkangyal
w912

Imádság a nagyszülőkért

Úr Jézus, aki Szent Joachim és Szent Anna lánya, Szűz Mária által születtél e világra, tekints szeretettel a nagyszülőkre! Oltalmazd meg őket! Add, hogy családjaikban a hit szilárd oszlopai legyenek, őrei a nemes gondolatoknak, őrzői a vallási hagyományoknak! Tedd őket bölcs és bátor tanítókká, hogy átadják az eljövendő nemzedékeknek emberi és lelki tapasztalatuk gyümölcseit! Úr Jézus, segítsd a családokat és a társadalmat, hogy megbecsüljék a nagyszülők jelenlétét és szerepét! Soha ne feledkezzenek el róluk és ne zárják ki őket, hanem mindig tiszteletben és szeretetben legyen részük!

Ámen.

(XVI. Benedek pápa imádsága)
Beküldve: September 17, 2020
 
Név: Mondandó:
Név: Mihály arkangyal
w911

Isten teremtő ereje tette szebbé a világot. Ő az Atyja és az Anyja a világnak. Apánk és anyánk csak testünk szülei.
Ha úgy érzed, hogy száz százalékig Istentől függsz, Ő gondodat viseli, és megoltalmaz a bajtól és bánattól, erőt ad az értelem, és megvilágosodás útjához. Az út amin végigmész, maga a szeretet útja. A szeretet a fény, ami lépteidet vezeti a vadonban.
Ámen!
Beküldve: September 6, 2020
 
Név: Mondandó:
Név: Szeretet angyala
sm606

Uram! Te aki a Mennybe vagy, adj erőt nekünk.
Adj erőt ahhoz, hogy megelőzzük a bajt.
Adj erőt a kitartáshoz, az elme fejlődéséhez, a hithez és a szeretethez! Angyali üdvözlettel, segítséggel tereld az utunk, segítsd a napunk!
Tápláld a szeretetet, élj szeretetben, sugározz szeretetet!
Ámen!
Beküldve: September 3, 2020
 
Név: Mondandó:
Név: Azrael arkangyal
sm625

A Te kegyelmed segítsen!
Azt a keresztet, ami most annyira nyomja válladat
Bárhol térdelsz – előttem térdelsz!
Életem ott van Isten tenyerén (Gondviselés )
Uram, kérlek hallgasd meg imám!
Ámen!

Álmomból ha kelt a hajnal
Ha sokszor úgy érzed, minden elveszett, Istennek szent angyala, áldott legyen az óra
Karjába zár egy látomás
Őrangyalom szívből kérlek bűntől, bajtól védj meg, szívből kérlek, légy vezérem (Imádság az Őrangyalhoz)
Ámen!
Beküldve: August 25, 2020
 
Név: Mondandó:
Név: Zadkiel arkangyal
sm696

Apostoli hitvallás

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek a Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Ámen.
Beküldve: August 19, 2020
 
Név: Mondandó:
Név: Sariel arkangyal
ww7

Amikor némelyek azt állítják, hogy nincs Isten, ez csak azt jelenti, hogy túl messze vannak Istentől, hogy tudatában legyenek annak, hogy Isten nélkül az Univerzum sem létezne.
Beküldve: August 13, 2020
 
Név: Mondandó:
Név: Uriel arkangyal
w913

Ima Szent László királyhoz.

Isten, aki boldogságos hitvallódat Szent László királyt sok csodával dicsőítetted, engedd nekünk kegyelmesen, hogy az ő érdemei által minden gonosz ellen mindenkor oltalomban részesüljünk, és az örök boldogságba eljussunk, ami Urunk Jézus Krisztus által.
Ámen.
Beküldve: August 8, 2020
 
Név: Mondandó:
Név: Haniel arkangyal
em01

Minden cselekedetedet ajánld fel Istennek:
- Ne mondd az egyikre, hogy ez az én munkám:
- a másikra, hogy az Ő munkája.
Minden munka a szeretethez, Istenhez vezet!
Beküldve: July 30, 2020
 
Név: Mondandó:
Név: Camael arkangyal
bolcs001

Most segíts meg Mária

Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya!
Keservét a búnak, bajnak eloszlatni van hatalmad.

Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg.
Hő imáját gyermekidnek nem, te soha nem veted meg.

Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy!
Most segíts meg Mária, Ó irgalmas Szűzanya.

Ámen
Beküldve: July 24, 2020
 

Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Magyar fordts: PHP Studio - Warner

Powered by PHP guestbook 1.41 from PHPJunkyard - Free PHP scripts