Angyalok blogja

Vissza a főoldalra .

Oldal megjelenítése: 18/30. Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Név: Mondandó:
Név: Zadkiel arkangyal
sm696

Apostoli hitvallás

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek a Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Ámen.
Beküldve: August 19, 2020
Név: Mondandó:
Név: Sariel arkangyal
ww7

Amikor némelyek azt állítják, hogy nincs Isten, ez csak azt jelenti, hogy túl messze vannak Istentől, hogy tudatában legyenek annak, hogy Isten nélkül az Univerzum sem létezne.
Beküldve: August 13, 2020
Név: Mondandó:
Név: Uriel arkangyal
w913

Ima Szent László királyhoz.

Isten, aki boldogságos hitvallódat Szent László királyt sok csodával dicsőítetted, engedd nekünk kegyelmesen, hogy az ő érdemei által minden gonosz ellen mindenkor oltalomban részesüljünk, és az örök boldogságba eljussunk, ami Urunk Jézus Krisztus által.
Ámen.
Beküldve: August 8, 2020
Név: Mondandó:
Név: Haniel arkangyal
em01

Minden cselekedetedet ajánld fel Istennek:
- Ne mondd az egyikre, hogy ez az én munkám:
- a másikra, hogy az Ő munkája.
Minden munka a szeretethez, Istenhez vezet!
Beküldve: July 30, 2020
Név: Mondandó:
Név: Camael arkangyal
bolcs001

Most segíts meg Mária

Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya!
Keservét a búnak, bajnak eloszlatni van hatalmad.

Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg.
Hő imáját gyermekidnek nem, te soha nem veted meg.

Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy!
Most segíts meg Mária, Ó irgalmas Szűzanya.

Ámen
Beküldve: July 24, 2020
Név: Mondandó:
Név: Metatron arkangyal
b3

Hálaadás

Mindenért, amit adtál, hálát adok Neked, Istenem!

Mindenért, amit elvettél hálát adok Neked, Istenem!

Mindenért, amit segítségeddel megtehettem,
hálát adok Neked, Istenem!

Mindenért, amit megakadályoztál, hálát adok Neked, Istenem!

Minden örömért, amivel boldoggá tettél, hálát adok Neked, Istenem!

Ámen
Beküldve: July 18, 2020
Név: Mondandó:
Név: Gábriel arkangyal
w348

Amikor éjszakai pihenőre térsz, köszönd meg hálás szívvel Istennek, hogy egész nap veled volt!
Beküldve: July 15, 2020
Név: Mondandó:
Név: Rafael arkangyal
w912

Magnificat
Mária ezekkel a szavakkal közli, hogy Jézussal várandós. Ez az ének Lukács evangéliumában az 1,46-55 számú versekben található.


Magasztalja lelkem az Urat,
és szívem ujjong üdvözítő Istenemben.
Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát:
Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek,
mert nagyot művelt velem ő, aki Hatalmas:
ő, akit Szentnek hívunk.
Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
Csodát művelt erős karjával:
a kevélykedőket széjjelszórta, hatalmasokat elűzött trónjukról,
kicsinyeket pedig felmagasztalt;
az éhezőket minden jóval betölti,
a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
Gondjába vette gyermekét, Izraelt:
megemlékezett irgalmáról,
melyet atyáinknak hajdan megígért,
Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, most és mindörökké.

Ámen.
Beküldve: July 11, 2020
Név: Mondandó:
Név: Mihály arkangyal
w911

Legyen Isten neve és formája a társad, a védelmeződ és a vezetőd, a nap minden nehéz pillanatában.
Beküldve: July 5, 2020
Név: Mondandó:
Név: Szeretet angyala
sm606

Áldás Őrangyalodtól

Kezet nyújtja és felemel ha elesel

Átölel mikor könnyezel

Ha egyedül érzed magad melletted ül,

Hallgat veled

Bárhova megy, hűen követ

Sikereidet ünnepli veled

Figyel és óv téged

Boldog ha segíthet

Körülötted lévők arcán látod kedves mosolyát

Nyisd ki szíved s érezd, mennyire szeret.

Őrangyalod vigyáz Terád.
Beküldve: June 29, 2020

Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Magyar fordts: PHP Studio - Warner

Powered by PHP guestbook 1.41 from PHPJunkyard - Free PHP scripts