Vissza a weblapra .

Oldal megjelenítése: 1/177. Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177

Név: Idézetek:
Név: Haniel arkangyal
em01

Látogatóban Istennél....

Álmomban látogatóban jártam Istennél. Bekopogtam, hogy beszélgetni szeretnék vele, ha van rám ideje. Az Úr elmosolyodott és így válaszolt:- Az én időm végtelen, mindenre jut belőle, mindig van időm. Mire vagy kíváncsi? Az érdekelne, mit tartasz a legfurcsábbnak az emberekben? Azt, hogy nem szeretnek gyerekek lenni, siettetik a felnőtté válást, majd visszavágyódnak a gyermekkorba. Azt, hogy akár az egészségüket is feláldozzák, hogy sok pénzük legyen, majd rengeteg pénzt költenek rá, hogy visszanyerjék egészségüket. Azt, hogy izgatottan lesik a jövőt, hogy megfeledkeznek a jelenről, így aztán nemhogy a jövőt, de a jelent sem élik meg. Azt, hogy úgy élnek, mintha sose halnának meg és úgy halnak meg, mintha sose éltek volna. Atyaként mit szeretnél, hogy gyerekeid mely tanulságokat jegyeznék meg? Tanulják meg, hogy senkiből nem lehet erővel kicsikarni a szeretetet. Hagyni kell, hogy szerethessenek. Nem az a legértékesebb, hogy mit szeretnénk az életben, hanem az, hogy kik állnak mellettünk. Tanulják meg, hogy nem célszerű másokhoz mérni magukat, saját magukhoz képest legyünk elbírálhatóak. Fogadják el, hogy nem az a gazdag, akinek a legtöbbje van, hanem az, akinek a legkevesebbre van szüksége. Tanulják meg, hogy csak néhány másodperc kell ahhoz, hogy mély sebeket ejtsünk azokon, akiket szeretünk, ám sok-sok év kell ahhoz, hogy ezek begyógyuljanak. A megbocsátást a megbocsátás gyakorlásának útján kell megtanulni. El kell fogadni, hogy vannak olyanok, akik mélyen éreznek, de nem tanulták meg kimutatni érzelmeiket. Meg kell tanulni, hogy bármit lehet pénzen venni, csak boldogságot nem. Két ember nézheti ugyanazt a dolgot, és mégis két másféle dolgot látnak. Meg kell tanulni, hogy az az igazi barát, aki mindent tud rólunk és mégis szeret. Nem mindig elég, ha mások megbocsátanak, meg kell bocsátanunk magunknak is.Búcsúzásnál megköszöntem szavait, Ő pedig így válaszolt:- Az emberek elfelejtik mit mondtál, mit csináltál. De arra mindig emlékezni fognak, hogy érzéseket ébresztettél bennük. Isten szavainak köszönhetően az angyalok segítségével áldás az élet.
Beküldve: August 20, 2018
 
Név: Idézetek:
Név: Szeretet angyala
sm606

Kezet nyújtja és felemel,ha elesel
Átölel mikor könnyezel
Ha egyedül érzed magad
Melletted ül,hallgat veled
Bárhova megy,hűen követ
Sikereidet ünnepli veled
Figyel és óv téged
Boldog ha segíthet
Körülötted lévők arcán
Látod kedves mosolyát
Nyisd ki szíved s érezd,
mennyire szeret.
Öleld meg Őrangyalod.
Áldás
Beküldve: August 17, 2018
 
Név: Idézetek:
Név: Metatron arkangyal
b3

Hálaadás

Mindenért, amit adtál,
hálát adok Neked, Istenem!
Mindenért, amit elvettél
hálát adok Neked, Istenem!
Mindenért, amit segítségeddel megtehettem,
hálát adok Neked, Istenem!
Mindenért, amit megakadályoztál,
hálát adok Neked, Istenem!
Minden örömért, amivel boldoggá tettél,
hálát adok Neked,
Istenem! Ámen
Beküldve: August 15, 2018
 
Név: Idézetek:
Név: Rafael arkangyal
w912

Velem voltál jó Szűzanyám,
Fájdalomban vigasztaltál,
Átkaroltál, rám hajoltál.
Éjjel-nappal erőt adtál.
Te voltál a menedékem,
Fájdalomban segítségem,
Szent Fiadat kérted szépen,
adja vissza egészségem.
Óh Szűzanyám állj mellettem,
A kezemet ne engedd el,
Kétségbe ne hagyj,
A szívembe békességet adj.
S ha eljön az óra,
Hogy indulok a nagy útra,
Térden állva leborulva,
Szent Fiadat magasztalva
Sóhajtom ki lelkemet,
Szűzanyám, hogy Veled legyek. Ámen
Beküldve: August 14, 2018
 
Név: Idézetek:
Név: Azrael arkangyal
sm625

Bibliai idézetek

"Áldjon meg Jehova, és őrizzen meg téged.
Ragyogtassa rád arcát Jehova, és találj kegyet az ő szemében.
Emelje fel Jehova az arcát feléd, és rendeljen neked békét.’« 4Mózes 6:24-26


Nem arra kérlek, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrködj felettük a gonosz miatt. Ők nem része a világnak, mint ahogy én sem vagyok része a világnak. Szenteld meg őket az igazság által; a te szavad igazság. Ahogy te elküldtél engem a világba, úgy én is elküldöm őket a világba. És megszentelem magamat az érdekükben, hogy ők is meg legyenek szentelve az igazság által.
Nemcsak ezek miatt kérlek, hanem azok miatt is, akik az ő szavukra hisznek bennem; hogy mindnyájan egyek legyenek, mint ahogy te, Atyám, egységben vagy velem, és én egységben vagyok veled, hogy ők is egységben legyenek velünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem." János 17:15-21
Beküldve: August 13, 2018
 
Név: Idézetek:
Név: Gábriel arkangyal
w348

Az Úrnapja az Oltáriszentség, az Úr teste és vére iránti mély szeretet kifejezése. Pál apostol írja a korintusiaknak: „Én ugyanis az Úrtól kaptam, amit közöltem is veletek: Urunk Jézus elárulásának éjszakáján fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és így szólt: ’Vegyétek és egyétek, ez az én testem értetek. Ezt tegyétek az én emlékezetemre’. Ugyanígy a vacsora után fogta a kelyhet is, és így szólt: ’Ez a kehely az új szövetség az én véremben. Ezt tegyétek, valahányszor isztok belőle, az én emlékezetemre’”. Az Úr maga buzdítja mindenkori tanítványait, hogy újra és újra ismételjék meg ezt a szent vacsorát az ő emlékezetére. Az apostol pedig hozzáfűzi: „Valahányszor ugyanis e kenyeret eszitek, és e kehelyből isztok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön”. Ugyanazt a vacsorát ismételjük meg, nem másikat, még ha fenn is áll annak kockázata, hogy belefáradunk. Az eucharisztia ünneplésekor mindig ugyanazt a húsvétot ünnepeljük meg, amit egykor Jézus ünnepelt. Az Oltáriszentség kegyelme abban rejlik, hogy részesévé tesz az Úr egyetlen húsvétjának.
Beküldve: August 12, 2018
 
Név: Idézetek:
Név: Rafael arkangyal
w912

Az Úr angyala

Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, -- és ő méhében foganá Szentlélektől szent Fiát.
Üdvözlégy...
Íme az Úrnak szolgáló leánya, -- legyen nekem a te igéd szerint.
Üdvözlégy...
És az Ige testté lőn, -- és miköztünk lakozék.
Üdvözlégy...
Imádkozzál érettünk Istennek szent Anyja. -- Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.
Beküldve: August 11, 2018
 
Név: Idézetek:
Név: Mihály arkangyal
w911

Apostoli hitvallás

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek a Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Ámen.
Beküldve: August 11, 2018
 
Név: Idézetek:
Név: Franky
w634

Kedves Évi!
Olvasva soraidat, örömmel látom azt a sok tervet, ami még előtted áll. Egy világ amit teremtesz magad körül, a Te kis világod. Pozitív gondolkodásodnak köszönhető ez a világ. Isten áldása az ilyen adottság, mikor mindenben meglátod a szépet. Továbbra is biztatlak, hogy mindig legyenek álmaid, vágyaid, terveid. Így az elme egy különleges teremtő világot hoz létre benned. Vannak akadályok az életben, sőt, azt kell mondanom, hogy nagyon sok akadály hárul általában a terveket szegélyezve, de ezeknek az akadályoknak is egy céljuk van az életben, hogy még tökéletesebbet alkoss a végére. Ebben a blogban elbúcsúzom Franky név alatt, mert az angyaloknak átadom a terepet. Ha szeretnél nekem írni, a blogomban bármikor írhatsz. Kicsit megint átalakul az oldal külső megjelenése, ezért változik tovább az aloldal. Ugye nem haragszol?-, de így megyünk tovább az életünk folyamán is. Így alakul körülöttünk a világ is. Néha teret kell adni egy olyan világnak, amiben csak gyönyörködünk. Nagyon szép napot kívánok neked! Üdvözlettel Franky
Beküldve: August 10, 2018
 
Név: Idézetek:
Név: K.C.Evi
w360


Kedves Franky!
Koszonom megerto valaszod.Valoban tennivalom van boven, es lesz meg tobb..Korulottem szebb a vilag oly' modon,hogy latasmodommal szepitem.Az eletet elni kell.Keresni mi tud oromel eltolteni.Nem panaszkodom.Aprosagokon mulik, egy jo konyv,egy szepen sikerult vers,egy finom kave,tea ebben a melegben.A jol elvegzett munka utani jo erzes.Egy-egy elismeres lanyaimtol unokaktol.Nem erzem magam egyedul,mert sok minden erdekel.Szep napot,es kellemes hetveget kivanok neked szeretettel!!Evi
Beküldve: August 10, 2018
 

Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177

Magyar fordts: PHP Studio - Warner

Powered by PHP guestbook 1.41 from PHPJunkyard - Free PHP scripts