Sanyi blogja

Vissza a weblapra .

Sanyi facebookja

Oldal megjelenítése: 28/61. Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

Név: Kérdés:
Név: Virág
Szia drága Sanyi!

Csodálatos a dal..., köszönöm szépen!

Jól telt a mai napod..?
Délután elmentem sétálni egy közeli parkba. Néztem a fákat, hallgattam a madarak csicsergését.
Leültem egy padra és észrevettem, hogy mellettem ott van valami szépséges kis mezei virág, gyönyörű színe volt, sárga. Nem téptem le, dehogyis, csak megérintettem. Boldog voltam.
A pozitív gondolkodás, az öröm, a boldogság csodákra képes.Tudod mit vettem észre szűk környezetemben, hogy az emberek egyre kedvesebbek egymással..., talán javul az ember?
Holnap munka, de nem baj, sőt örülök neki, mert szeretem. Szeretettel és kedvességgel várom holnap is, mint mindig a hozzám fordulókat. Reményt ad, hogy ők is talán így fordulnak a többi ember felé. És majd egyszer a világ is változni fog, bízom benne.
A filmet továbbra is hallgatom és nézem,egy-egy részt többször is, mert a megértéshez és befogadáshoz így kell.

További szép estét és jó éjszakát kívánok neked drága Sanyi!

Puszi
Virág

Sándor válasza: Szép reggelt drága Virág! Nagyon kedves vagy!Köszönöm jól telt a tegnapi napom!Minden napnak van valami szépsége és különlegessége.A pozitív gondolkodás pedig sok mindent elindít az emberben.Amikor megérted azt,hogy mi a fontos az életben és mi az ami értelmet nyer azt gondolom,hogy akkor találod meg önmagadban azt a forrást ami az ember számára a legértékesebb.A szeretet öröm,hála,békesség,boldogság,türelem,kedvesség,fejlődni akarás,álmok,célok,önmagad megismerése,elme.pozitív gondolkodás,jó érzések.Azt gondolom,hogy ezek találhatóak meg a forrásban ami az ember életének legfontosabb része.Amikor nem függesz semmitől és senkitől és az egót háttérbe szorítva ráébredünk arra,hogy mi fontos az életünkben,mi az a belső erő ami segít megtalálni önmagunkat és azokat ami az életünk része.Kellemes napot drága Virág! Jó ,hogy itt vagy velem! Puszi! Sanyi!Vers:Aranyhal vagy te
Lelkem bús taván.
Én is virág vagyok
Fádnak ágán talán.

Rám találtál, mint
Kalandor a szigetre,
És én befogadtalak
Lakatlan szívembe.

Most együtt bontunk
Fehér vitorlát, árbocot,
S adunk tengereken át
Egymásnak sok csókot.

Elmerülünk egymás lelkében,
Ha zátonyra futunk,
És fogjuk egymás kezét,
Mert összetartozunk.
sm103


Beküldve: June 5, 2017
 
Név: Kérdés:
Név: Molnár Sándor
A pozitivitás egyenlő az életigenléssel.

A pozitivitás egyenlő az életigenléssel.
2016.03.23.
Ez egyfajta létállapot, és értelmezzük is így! Amennyiben megértjük, milyen óriási hatalma van a pozitív gondolatoknak, egész életünk a pozitív lét és léttudatosság irányába fordul. A pozitív lét dimenziói: 1. Pozitív gondolkodás,,2. Pozitív érzés, 3. Pozitív akarat, 4. Pozitív beszéd, 5. Pozitív cselekvés, 6. Pozitív tudat, 7. Pozitív élet.
1. Pozitív gondolkodás

Legyen a tudatában: Minden úgy jó, ahogy van. Ez a mondat a pozitív gondolkodás igazi fokmérője. Ellenben minden „ha" és minden „de" a pozitív gondolkozás beszennyezése.

Semmiképp sem arról van szó, hogy mindent „szépnek gondoljunk", hogy a problémákat a szőnyeg alá seperjük, hanem arról, hogy a látszat mögött felismerjük a valóságot. A látszat lehet nemszeretem, csúnya, agresszív és gonosz. A pozitív gondolkodás azonban nem foglalkozik vele. Mélyebbre hatol, és a mégoly torz mögött is felismeri a „jót"- hiszen minden csak az én szolgálatomra és segítségemre van. Pozitívan gondolkodni annyit jelent mint figyelmesen és állhatatosan járni végig az élet útját. Higgadtan, bizalommal és humorral telve tenni azt amit kell. Hálával ismerni föl a látszat mögött a valóságot, és biztonsággal élni a lét nyújtotta bőségben.

A „jót" persze nem szabad „erkölcsi kategória gyanánt" félreértelmezni: Mihelyt mindenben felismertem a „jót" (úgy értve: hasznosat, értelmeset, kihívást jelentőt, ösztönzőt, röviden: pozitívat), megismertem a látszat mögötti lényegét.
A pozitív gondolkodás tehát valójában a látszatot áttörő, mélyreható gondolkodás. Felold bennünket a kényszer alól, hogy mindent meg kelljen ítélnünk, hogy negatív módon el kelljen ítélnünk.

A pozitív gondolkodásnak mindig van valami köze a szeretethez. Hiszen minden szeretet, az élet szerelmi vallomása, amely nekünk, embereknek szól. És a pozitív gondolkodás mindenben felfedi a szeretetet. Ez pedig már az érzelmeink felé vivő átmenet.

2. Pozitív érzés

A pozitív gondolkodás és mentálhigiéné pozitív érzéshez vezet: Ahhoz, hogy nyitottan és kiegyensúlyozottan fogadjuk el az embereket olyannak, amilyenek. Valamennyien az Egy teremtményei vagyunk.

Senki sem jobb vagy rosszabb a másiknál. Mindenkinek más feladata van, más helyen áll. A pozitivitás azonban a saját érzelmeinkre is vonatkozik: Bizalommal és biztosan tartsunk ki, érezzük magunkat érdemesnek arra, hogy gazdagságban éljünk. Pozitívan érezni annyit jelent, mint az életet csak megfigyelni, de nem értékelni, és szeretetteljesen hagyni, hogy a helyes dolgok történjenek meg. A pozitív érzéshez a pozitív képek is hozzátartoznak, hiszen ezek megformált érzelmek.

Létünket 95 százalékban a belső képek és érzelmek határozzák meg. Ezért oly rendkívülien fontos, hogy az imagin***ó erejével pozitívvá alakítsuk érzelmi és belső képi világunkat. Mindig ügyeljen arra, mely érzelmek, mely képekhez kapcsolódnak, és mely belső képek kötődnek a különféle érzelmekhez. Ha például kifejleszti magában a megbocsátás érzését, milyen képet köt össze vele?

3. Pozitív akarat

Az akarat hatalmas teremtő eszköz, egyetlen pontra koncentrált energia. A pozitív akarat arra ügyel, hogy visszafogja az egocentrikus önakaratot, amely csakis önmagát akarja előtérbe tolni.

A pozitív akarat mint teremtő eszköz teremtéshez méltóan cselekszik, és nagymértékben erkölcsös: Nem az a fő, hogy az ember a saját akaratát keresztülvigye, hanem, hogy azt akarja, ami másoknak is jó.

A pozitív akarat helyesen értelmezve azt jelenti: „Ne az történjék, amit én akarok, hanem amit te." Ez azonban nem a passzivitásra való felhívás. Értelme: Az én akaratom a TE akaratod. Akaratommal a te AKARATODAT teszem teremtővé.

4. Pozitív beszéd

Sok ember állandóan beszél, de semmit sem mond. Folyton csak másokról pletykál, vagy csak „lelki szemétládának" használja a hallgatóságát. A pozitív beszéd azt jelenti, hogy megtanulom magamat érthető módon kifejezni, és megálljt parancsolok a szavak inflálódásának. Kéretlenül nem adok tanácsot, és hallgatni is megtanulok.

Egyenes vagyok szóban és tettben, szóbeli ajándékokat adok. Bátorítok, vigasztalok, a szavakat csak segítségre, köszönetre és áldásra használom. A pozitív beszédhez azonban a pozitív odafigyelés is hozzátartozik, a másik szavainak meghallgatása és elfogadása.

Sokan éppen csak becsukják a szájukat, no meg a fülüket, hogy némi szünetet tartsanak a fecsegésben, és előkészítsék a következő szóáradatot. Ilyen „bezárt" módon pedig képtelenség felfogni, mit is mond a másik. Persze van nekünk „belső beszédünk" is, egy állandó „karattyolás".

Nagyon fontos, hogy ezt a „kéretlen tanácsadót" pozitívra hangoljuk, és amilyen gyakran csak lehet, elhallgattassuk. Hiszen ott is van élet, ahol már nincs beszéd. A hallgatás és a csend a lélek zenéje.

5. Pozitív cselekvés

A pozitív cselekvés tettekre vált minden kimondott szót. Az első próbaköve annak, vajon igazán pozitív módon éljük-e az életet. A pozitív cselekvéshez a következők tartoznak: Meggondoltan, finom érzékkel és türelemmel cselekedni.

Kedvesnek, konstruktívnak és segítőkésznek lenni. Megtartani az ígéreteinket. Megbízhatónak, tapintatosnak és kitartónak maradni, függetlennek mások elvárásaitól. Bármit teszek, felelősségteljesen és öntudatosan tegyem.

Megtanulni adni és kapni, és a „belsőmből vezérelve" a megfelelő pillanatban a helyeset tenni. Szintén tudatosan és mértékletesen a megfelelő táplálékot fogyasztani. Derűsen és szabadon a mások szabadságát is tiszteletben tartatni. A pozitív cselekvés – mozgás: Magamat, másokat és mást is mozgásba lendítek vele.

6. Pozitív tudat

Egy biztos, a pozitív tudat forrása nem a napi híradó a tévében. Ez a forrás semmiképp sem rajtunk kívül keresendő.

A bensőnkben van. Ahhoz, hogy ne csak pozitívan gondolkodjunk, hanem (összességét tekintve) pozitív tudatunk is legyen, rendszeresen hallgatásba kell merülnünk, időt kell szakítanunk a meditációra és az imára. Így jutunk oda, hogy harmonikus, önfeledt és védett módon ismerjük fel az igazat és a valót.

Minden arra irányul, hogy a tudatot tágítsa, hogy a legmagasabb rendű tudatot elérje. A pozitív tudat végső soron önmagamnak, mint TUDATNAK a felismerését jelenti. Aki megtette ezt a felismerést, soha többé nem fagy le arcáról a belső mosoly.

7. Pozitív élet

Pozitívan élni annyi, mint valóban élni. Nem csak tengetni, hanem vezetni és alakítani az életemet.

A saját életem, életkörülményeim teremtőjének lenni. Ehhez pedig mindenekelőtt az tartozik, hogy figyelembe veszem a szellemi törvényeket, gondtalanul és nyugodtan járom az élet útját abban a felismerésben, hogy minden „egyre megy".

Harmonikus kapcsolatokat ápolok, és a kis dolgoknak is örülök. Szeretek élni, de mindenkor készen állok arra, hogy eltávozzam. Ameddig azonban élek, okosan, példásan és egészségesen élek.

Egész létemet a legmagasabb rendű felé irányítom, Istent mindenben és mindenkiben felismerem és tisztelem. Hálásan és tudatosan töltök be minden pillanatot. Szellemi jelenlétben, értelmesen élek."

Forrás: Kurt Tepperwein: A tudatosság, mint a beteljesülés útja
sm102
Beküldve: June 5, 2017
 
Név: Kérdés:
Név: Virág
Szép jó reggelt drága Sanyi!

Nagyon szépen köszönöm neked, hogy megmutattad ezt a csodát.

Az éjjel megnéztem a filmet, nagyon nagy hatással van rám. Sok mindre rájöttem, de még nem mindenre.
Ez a film maga a csoda. Ma is megnézem, mert meg kell, hogy nézzem...
Szeretném megtalálni a forrást....

Szép napot drága Sanyi!

Puszi
Virág

Sándor válasza: Szép délutánt drága Virág! Annyira kedves vagy!Igazán örülök annak,hogy értelmezted a filmnek a lényegét.Én is csak egyszer láttam még.El kell ,hogy mondjam neked azt,hogy sok érdekes esemény történt velem. Elképesztőek is.Mióta a gondolkodásomat megváltoztattam pozitív irányban és úgy is élek azóta azt vettem észre,hogy nagyon rendes embereket vonzok be az életembe.)Ez mind a valóság és nem valami vágy álom.)Itt vagy példának te is.) Nagyon jó lelked van és írsz nekem.Sokat jelent ez nekem)Köszönöm! A filmet tegnap néztem meg először ,de ma is sort kerítek rá,hogy jobban érthetőbb legyen a számomra.A képeket szeretném egybe rakni.Van pár gondolat amit még nem tudok hova tenni egyenlőre.) Tudatosan szeretném megélni ezeket a gondolatokat ,elméleteket,bölcsességeket.) Csodás napot drága Virág! Jó,hogy itt vagy velem! Puszi!Videó:Csézy - Szeretlek


Beküldve: June 5, 2017
 
Név: Kérdés:
Név: Kata
Szia Sanyi!
Nagyon tetszik az írásod az elmélkedésed. Szerinted akkor, az akarat és a tudtad összekeveredik, vagy azonos módon fut az életünkben? Üdv. Kata

Sándor válasza: Szia kedves Kata! A tudat és az akarat különbözik egymástól.Először a tudatodban jelenik meg amit elszeretnél érni.Ezután pedig az akarattal végrehajtod.) Ami visszajelzi a pozitív gondolkodásodat az pedig az érzelmek.Ha hálát érzel,örömöt,boldogságot akkor ez annak a jele,hogy a gondolkodásod pozitív irányú.Az elmédben ha képes vagy megvalósítani akkor a testnek is sikerülni fog.) Szerinted mit kell tenni annak az embernek aki igazán értékes akar lenni? Kellemes napot neked kedves Kata! Üdv! Sanyi!Videó:Motiváció I. - Döntések


Beküldve: June 5, 2017
 
Név: Kérdés:
Név: Molnár Sándor
Szép reggelt! Pár szót arról szeretnék írni,hogy mi mindenre képes az elme.Az elménk csodálatos.Hatalmas dolgokat véghez vihetünk vele.Nem ismer lehetetlent.Ha azt a parancsot közvetíted neki,hogy sikerülni fog akkor véghez viszi.Ha ennek az ellenkezőjét akkor nem viszi véghez. Sok ember amit véghez vitt nem tudta hogyan is fogja megvalósítani,de megvalósította a saját elméje hatalmával mert ezt a jelet küldte ki az elméje felé.A siker kulcsa az elme. Amire gondolok az fog teljesülni és annak az értelmezése szerint.El szeretnél valamit érni hát akkor ad parancsba az elmédnek és tegyél meg mindent azért,hogy ez valóra váljon és sikerüljön.Neked kell tenni érte amit elszeretnél érni ebben az életben.A csoda te magad vagy,és ezt tényekké is tudod változtatni.) Szép napot! Üdv! Sanyi!
sm101
Beküldve: June 5, 2017
 
Név: Kérdés:
Név: Molnár Sándor
Szép reggelt az olvasóimnak!Azt gondolom,hogy az értelmi fejlődésem folyamatosan magasabb szintre emelem.Nagyon sok mindenre rájöttem az élettel kapcsolatban.Amikor ráébredsz arra,hogy már nem tárgyakban látod majd az igazi értékeket nem házban nem pénzben és nem autóban. Amikor már a belső forrásod fog irányítani ami teljesen háttérben szorítja majd az egódat akkor fogsz ráébredni arra,hogy mi is a célod az életben és miért vagy itt.A legnagyobb érték te önmagad vagy az elméd a sejtek amiből létezel és a forrásod amiből lettél. Az elmédben születik meg amit elszeretnél érni és a forrásod pedig teljesíti azt.Eljön az az idő amikor az egódat már képes leszel teljesen háttérbe szorítani és majd akkor lesz a váltás amikor ráébredsz igazi önmagadra.Attól a pillanattól kezdve változik meg majd az életed és azt fogod érezni hogy milyen sok csoda van az életben.Csodálhatod önmagad és mindent ami létezik.Hálás lehetsz mindenért ami vagy és ami körül vesz téged.Arra az emberre aki valóban te vagy.Soha nem gondoltam volna még egy évvel ezelőtt,hogy erre a nagy igazságra rájövök egyszer.Az emberi elme és az emberi lélek és belső forrásod csodálatos.Bármire képes vagy.Kellemes napot a kedves olvasóimnak!Videó::Az elme ereje - Motivácio

Beküldve: June 5, 2017
 
Név: Kérdés:
Név: Kata
Szia Sanyi!
Keveset írtam neked mostanában, elnézésedet kérem. Minden nap olvasgatlak, és gyűjtöm az információkat, hogyan jussak el egy magasabb szintre. Sokat tanultam tőled. A mostani videódat elnézve és gyorsan átlapozva, nem is tudtam, hogy 6000 fajta rózsa van. Érdekes lenne a világ, ahogy írtad, ha nem lenne rossz, csak jó. Osho egyszer azt mondta, mindenkiben két én lakozik, egy jó és egy rossz. Elképzeltem azt, hogy egyszer talán tényleg eljön a boldogság, és nem lesznek börtönök. Nekem is küldenél egy szép verset? Nagyon tetszettek a versek amiket küldtél az olvasóidnak. Előre is köszönöm. Üdv.Kata

Sándor válasza: Szép napot kedves Kata! A börtön az,hogy az elménk van lekorlátozva.) Gondolj csak bele ha 100%-át használnád az agynakBármit megtehetnél.Ezzel szemben marad a 10% amit próbálunk minél jobban kihasználni.Ezzel kell élni és a többi értékekkel.A belső értékekkel az elmével,és a forrással.)Kellemes napot kedves Kata! Üdv! Sanyi! Vers!Itt van, mint örök visszatérő:
hosszúak már a nappalok,
rövid éjszakák, nagy álmok:
forrong a nyár heve bennünk,
elmenni, maradva sem távozni,
úszni tavakban, folyókban, járni
erdőt- mezőt, hegyet-völgyet
gyalog, biciklivel, autóval, vonattal,
nézve, látva sok szép tájat, megállva
útszéli keresztnél égre nézve: mily
csodás is e nyári nap árnyékában
megpihenni, elmerengeni, és
újra továbbmenni kívül-belül.


Beküldve: June 4, 2017
 
Név: Kérdés:
Név: Virág
Szia drága Sanyi!

Hát meghatódtam.., nem tudom már hanyadszorra olvasom ezt a gyönyörű szerelmes verset, de könnyek szöknek a szemben.
A vágyam egy ilyen szerelem..

Köszönöm azt, hogy itt vagy velem!

Nem gondoltam volna ezelőtt pár nappal, hogy ennyire fontos személy leszel, de lettél és vagy az életemben. Sokat segít nekem az írásod és a kedvességet.

Nagyszerű ember vagy.

Köszönöm:
Puszi
Virág

Sándor válasza: Szép estét neked drága Virág! Köszönöm szépen, hogy így gondolod.)A kedvességed hatalmas érték ami valóban igazi érték a lelkedben. Nekem is nagyon fontos vagy és nagyon örülök annak ,hogy itt vagy velem. Nagyon sok mindenre rájöttem azzal kapcsolatban amik történtek velem. Itt nem arra gondolok amit negatív élményként éltem meg a múltban. Konkrétan az inkább az események időzítésére. Írok is neked példát.Vajon véletlen az,hogy régebben egy közösségi oldalon beszélgettem egy nővel és megváltoztatta az életemet? Akkor még nem értettem azt,hogy vajon miről is beszél és miért nekem. Utólag viszont megértettem. Vajon ez véletlen volt,dehogy is volt az.Amiről ma írtam neked megtaláltam rá a választ és nem véletlen.Életem legjobb filmjére bukkantam rá és meg is néztem.Nagyon nagy hatással volt rám ez a film.A tudásom és a fejlődésem nagyban segíti majd ez a film! Arra kérlek,hogy ha lesz majd egy kis időd akkor nézd meg ezt a filmet.Érteni fogod ebben biztos vagyok.Ezt a filmet nagyon sokáig tudnám elemezni.)Viszont ha megérted akkor erre nem lesz szükség! Jó éjszakát drága Virág!Nagyon várom az írásaidat és a véleményedet! Köszönöm neked! Puszi! Sanyi!Videó Dr. Wayne Dyer - A Fordulópont - Az Ambíciótól az értelemig (Magyar felirattal)


Beküldve: June 4, 2017
 
Név: Kérdés:
Név: Viki
Szia Sanyi!!!
Köszönöm a választ.Én is más vagyok,de ez nem ismerkedési rovat,vagy igen?Olyan személyeskedés van benne és engem az nem érdekel)))
Boldog levelezést a kedves Virággal)))
Én nem személyeskedtem,mert a témára koncentráltam mindig.Ilyet:Soha ne hagyj el....Írtad ott.
Én viszont elhagylak.
Köszönök mindent.
Szép hétvégét))
Üdv:Viki

Sándor válasza: Szia kedves Viki!Sajnálom ha így gondolod! Elfogadom a döntésedet!Mi mást is tudnék csinálni! Kellemes napot! Üdv! Sanyi!
w278


Beküldve: June 4, 2017
 
Név: Kérdés:
Név: Virág
Kedves Sanyi!
Ez az írásod is gondolkodásra késztet. Nekem sokáig önbizalom hiányában szenvedtem. Gyerekkoromba kezdődött azzal, hogy nem szerettem az utónevemet, az elsőt (a másodikat nem használtam). Utána, amikor már kamaszkorban voltam azért nem mentem gimnáziumban, mert úgysem tudnám elvégezni – gondoltam- Amikor már dolgoztam akkor javult a helyzet, jöttek a gyerekek, néha megkérdőjeleztem azt is, hogy jó anya vagyok-e. A gyerekeim apja is segített abban, hogy ne legyen egy cseppnyi önbizalmam se. Valami elkezdődött, amit már írtam is, hogy érettségiztem, államvizsgáztam és a munkában elismerik a tudásomat. Hogy ideáig eljutottam, vagyis van már önbizalmam az annak tudható be, hogy kezdtem megismerni önmagam, érdekes ez, de így van. Hiszen tisztában vagyok vele, hogy mit tudok és mit nem, azt kell még tanulnom. Arra is tudom a választ, hogy mi hiányzik az életemből, na és itt most az kellene, hogy ha tudom, akkor tessék, tegyek érte, hogy meglegyen, de milyen módon, ez még várat magára. Hogy miért születtem erre a világra azt sem tudom. Hogy egy kicsit szebbé tegyem a segítségre szoruló emberek életét, de ez olyan csekély, amit én adhatok nekik. Vagy lehet, hogy nem mindenki okkal születik erre a világra? Nem tudom.Te, sok embernek segítesz, a lelküket gyógyítod és köztük az enyémet is, amit köszönök. Nem könnyű feladat, hiszen a rád zúdított sérelmeket, bánatot, bajt, kinek mi jutott kezelned kell és ez nem egyszerű feladat. Onnan tudom, hogy amikor kedvességemet azzal jutalmazzák, hogy megnyílnak előttem és abban a pár percben beszélnek gondjaikról, engem megvisel. Örülök is, hogy bizalmukban fogadnak, de fáj is, mert együtt érzek velük és napokig képes vagyok rágódni, mert sajnálom őket és nem tudok rajtuk igazából segíteni. A földi élet bizony nem mindenkinek békés, boldog. Szégyen, hogy emberek milliói éheznek, és akik esetleg tehetnének valamit is, nem teszik.
Jó éjszakát kedves Sanyi!
Virág []

Sándor válasza: Szia drága Virág!Nagyon örülök annak,hogy írsz nekem.Annak pedig külön örülök,hogy megosztod velem azokat az értékeket ami jellemez téged.)Nagyon jó lelked van.)Ez teljesen átjön az interneten.Az önbizalom valóban nagyon fontos az életünkben.Tudod mi az érdekes ezzel kapcsolatban? Az amikor rájön arra az ember,hogy az élettel járnak a kudarcok is,de ettől még nem lesz kevés önbizalma.Ez a nagyon nagy előrelépés.Nem attól lesz valaki sikeres mert minden sikerül neki,hanem attól,hogy bármennyi kudarca is lesz ebben az életben ő soha nem adja fel.) Abraham Lincoln is sokszor elbukott,mert nem nyerte meg többször is a választásokat. Ennek ellenére ő nem adta fel.Hitt önmagában,hogy sikerülni fog és úgy is történt. Tett valamit az emberiségért mert ő igazán emberi volt. A siker nem magától jön sokszor sok sikertelenség előzi meg.Amikor egy vasat minél többet edzenek annál jobb lesz.)Drága Virág találd meg önmagadban azt az erőt ami tényleg képes téged olyan dolgokat felfedezni ami igazán értékes.Találd meg magadban azt,hogy nagyon sok mindent elérhetsz ebben az életben ha igazán hiszel önmagadban.)Köszönöm neked azt,hogy itt vagy velem! Nagyon sokat jelent számomra hidd el.) Kellemes napot! Puszi! Sanyi!Vers::Ha kívánhatnék, hatalmas óceán lennék,
Kihívásként annak, ki áthajózhat még,
Hisz naggyá lenni jó, s imádom a vizeket,
De eszembe jutsz ekkor, s abba beleremegek,
Híd akarok lenni, mely összeköt partokat,
Akkor összefonnám egy életre magunkat,
Akarnék barlang lenni, hogy felfedezz,
Hogy a falra vésett lelkeinket megkeresd,
Vagy ha kívánhatnék, toll lennék azonnal,
Megírnám történetünk ezüsttel, arannyal,
Lennék pók, szőnék álmokat csak neked,
Lennék hangszer, mi eljátssza szerelmed,
Lennék kő, mely lelkedbe vési - örökre -,
Lennék gyógyír a megszakadt szívedre,
Lennék eső, mi elmossa minden bánatod,
Lennék néma, de örökös lábnyomod,
Lennék fűszer, mely megízesíti ételed,
Lennék szivárvány, s kifesteném életed.

Lennék, de nem leszek, én csak én vagyok,
De szeretlek, s ez a legszebb, mit adhatok.
sm100


Beküldve: June 4, 2017
 

Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

Magyar fordts: PHP Studio - Warner

Powered by PHP guestbook 1.41 from PHPJunkyard - Free PHP scripts