Angyalok világa

Vissza a weblapra -

Oldal megjelenítése: 1/7. Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7

Név: Angyalok:
Név: Istent vették videóra

Beküldve: February 20, 2019
Név: Angyalok:
Név: Angyali érintés
Az Angyalok a mindennapjainkban is velünk vannak. Most ebben a különösen nehéz időszakban még közelebb húzódtak a Földhöz, hogy bátorítsanak, egyengessék a felemelkedés felé vezető utunkat. Minden időben körbe vettek minket az Angyalok, de most többen vannak mint valaha. Isteni elrendelés által érkeztek hozzánk, hogy segítsenek a felemelkedés hullámaiban. Magasabb rezgésállapotuk miatt, a legtöbb ember nem láthatja Őket. Éppen ezért kell megemelni a rezgésünket, hogy könnyedén kapcsolatba léphessünk velük. Ahhoz, hogy megpillanthassuk Őket, egy magasabb tudatállapotra van szükségünk. Az Angyal szó jelentése:- Üzenetvivő, Hírvivő, Küldött. Isten teremtményei, akik hódolnak a színe előtt és minden tettükkel Őt szolgálják. Az Angyalok folyamatosan üzeneteket hoznak a Teremtőtől. Állj meg és gondolkodj!!! Legelőször életünkben a Születés Angyalával találkozunk. Hiszen születésünkkor Fényfolyóson megyünk keresztül, ott a Születés Angyala vár reánk, aki életcélunkért felel. Több tanulmány is kimutatta, hogy képesek vagyunk még gyermekként beszélgetni angyalunkkal. Igen, akkor táplálja belénk azt a tudást, ami elvezet a felnőtté válásodkor életed értelméhez, ami meghatározza életcélodat, és küldetésedet ezen a Szent Földön! Ámen!

sm718

Beküldve: November 28, 2018
Név: Angyalok:
Név: Újévi ima
Újévi ima, áldás!
Hosszú szolgálatnak nyugalom a vége, amikor elértem, felnéztem az égre, hála az Istennek most már megpihenek, nem parancsol senki, magam ura leszek. Isten velem van, már nekem ennyi elég. Nem lesz többé nekem gondom, hisz itt van az angyalom, nem pislogok félve a nagymutatóra, nem kell olvasgatnom mikor üt az óra, nem kell odahagynom a jó meleg ágyat. Csak akkor kelek fel, amikor jólesik, jaj de régen vártam. Rám virradt az első nyugalomnak napja. Isten szeretete bennem van! Elvégre neked ezt esküvel fogadtam, hogy szolgállak. A menny kapuja előtt, ott áll egy nagy angyal, ki segít minden nappal. Úgy szeretném elmondani, hogy szeretlek téged, mindig eszemben vagy, bárhová nézek.
Úgy szeretnék két szemedbe mélyen belenézni, s elmondani, nélküled nem érdemes élni. Isten angyal óvj, és védj, hogy elmesélhessem imád, hogy szerethesselek újév hajnalán! Ámen!

sm716

Beküldve: November 25, 2018
Név: Angyalok:
Név: Égi áldás
Égi Áldás!
Mária, Jézus anyja, légy mindnyájunknak édesanyja, hogy mi is tiszta szívűek legyünk, miként te voltál, hogy szeressük Jézust, ahogyan te szeretted őt, hogy a legszegényebbek szolgálatára legyünk, ahogy te tetted, hiszen mindannyian Isten szegényei vagyunk!

sm691


Beküldve: October 14, 2018
Név: Angyalok:
Név: Jézus áldott napja
Uram! Te aki a Mennybe vagy, adj erőt nekünk. Adj erőt ahhoz, hogy megelőzzük a bajt. Adj erőt a kitartáshoz, az elme fejlődéséhez, a hithez és a szeretethez! Angyali üdvözlettel, segítséggel tereld az utunk, segítsd a napunk! Ámen!


Beküldve: July 24, 2018
Név: Angyalok:
Név: Angyali érintés
Bújjunk angyalunk szárnyai alá, ha egy kis békességre vágyunk.

sm626

Beküldve: July 7, 2018
Név: Angyalok:
Név: Ima
Isten szeretetét kérem. Áldásom néked Istenem! Hálásan köszönöm Istenem azt a csodát, amit értünk teszel. Mária Istennek Szent Anyja imádkozunk éretted.Az irgalmas Isten nevében! Minden; ami az égen és a földön van,
dicséri Istent. Ő a mindenható és mindentudó. Övé az uralom égen és
földön. Ő ad életet, Ő adja a halált, Ő mindenható. Ő az első és az
utolsó, a látható és a rejtett, Ő ismer minden dolgot. Hat nap alatt
teremtette az eget és a földet, s aztán helyet foglalt trónusán. Ő
tudja, hogy mi hatol be a földbe, és mi lép ki abból; Ő tudja, mi hull
le az égből és mi emelkedik föl oda; Ő veletek van, bárhol legyetek
is! Isten figyeli minden cselekedeteket! Övé az uralom égen és földön.
Egykor majd Istenhez tér vissza minden. Ő hozza a nappalra az
éjszakát, Ő hozza az éjszaka után a nappalt, Ő ismeri a szív
legbensejét! Ámen Ámen


Beküldve: June 15, 2018
Név: Angyalok:
Név: Angyalok világa
Az angyalod elvárja tőled azt az utat, ami szebbé teszi a világot. Addig van melletted angyalod, amíg tapasztalja, hogy ezt a küldetést teljesíted. Úgyhogy az angyal biztathat, bátoríthat mentális síkon. A mentális világ benned van, hittel párosulva lép be az életedbe az angyalod. Számtalanszor tapasztaltad, hogy a véletlenek játéka hozza a további sorsod alakulását. Fontos észrevenni a jeleket körülötted, amit az angyalod helyez köréd. Ez az angyali útmutatás!
sm598
Beküldve: May 27, 2018
Név: Angyalok:
Név: Isten áldása
„Adjon neked az Isten égi harmatot, zsíros földet, sok gabonát és mustot. Népek szolgáljanak neked, nemzetek boruljanak le előtted! Légy a hit áldott hirnöke testvéreidnek, boruljanak le előtted anyáknak fiai! Áldott lesz aki hisz, áldott lesz, aki téged áld!” Ámen!
Beküldve: May 19, 2018
Név: Angyalok:
Név: Angyali jelenések
Sokszor álmodtunk már arról, hogy szeretnénk látni angyalunkat, és megköszönni neki, hogy mellettem van és segít. Isten ritkán engedi át úgy a fény világába, hogy láthatóvá is váljon számunkra az angyalunk. Angyalok fénye, maga Isten ereje, őrző energiát képez a Föld körül.

Beküldve: April 7, 2018

Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7

Magyar fordts: PHP Studio - Warner

Powered by PHP guestbook 1.41 from PHPJunkyard - Free PHP scripts