Angyalok világa

Vissza a weblapra -

Oldal megjelenítése: 1/7. Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7

Név: Angyalok:
Név: Égi áldás
Égi Áldás!
Mária, Jézus anyja, légy mindnyájunknak édesanyja, hogy mi is tiszta szívűek legyünk, miként te voltál, hogy szeressük Jézust, ahogyan te szeretted őt, hogy a legszegényebbek szolgálatára legyünk, ahogy te tetted, hiszen mindannyian Isten szegényei vagyunk!

sm691


Beküldve: October 14, 2018
Név: Angyalok:
Név: Jézus áldott napja
Uram! Te aki a Mennybe vagy, adj erőt nekünk. Adj erőt ahhoz, hogy megelőzzük a bajt. Adj erőt a kitartáshoz, az elme fejlődéséhez, a hithez és a szeretethez! Angyali üdvözlettel, segítséggel tereld az utunk, segítsd a napunk! Ámen!


Beküldve: July 24, 2018
Név: Angyalok:
Név: Angyali érintés
Bújjunk angyalunk szárnyai alá, ha egy kis békességre vágyunk.

sm626

Beküldve: July 7, 2018
Név: Angyalok:
Név: Ima
Isten szeretetét kérem. Áldásom néked Istenem! Hálásan köszönöm Istenem azt a csodát, amit értünk teszel. Mária Istennek Szent Anyja imádkozunk éretted.Az irgalmas Isten nevében! Minden; ami az égen és a földön van,
dicséri Istent. Ő a mindenható és mindentudó. Övé az uralom égen és
földön. Ő ad életet, Ő adja a halált, Ő mindenható. Ő az első és az
utolsó, a látható és a rejtett, Ő ismer minden dolgot. Hat nap alatt
teremtette az eget és a földet, s aztán helyet foglalt trónusán. Ő
tudja, hogy mi hatol be a földbe, és mi lép ki abból; Ő tudja, mi hull
le az égből és mi emelkedik föl oda; Ő veletek van, bárhol legyetek
is! Isten figyeli minden cselekedeteket! Övé az uralom égen és földön.
Egykor majd Istenhez tér vissza minden. Ő hozza a nappalra az
éjszakát, Ő hozza az éjszaka után a nappalt, Ő ismeri a szív
legbensejét! Ámen Ámen


Beküldve: June 15, 2018
Név: Angyalok:
Név: Angyalok világa
Az angyalod elvárja tőled azt az utat, ami szebbé teszi a világot. Addig van melletted angyalod, amíg tapasztalja, hogy ezt a küldetést teljesíted. Úgyhogy az angyal biztathat, bátoríthat mentális síkon. A mentális világ benned van, hittel párosulva lép be az életedbe az angyalod. Számtalanszor tapasztaltad, hogy a véletlenek játéka hozza a további sorsod alakulását. Fontos észrevenni a jeleket körülötted, amit az angyalod helyez köréd. Ez az angyali útmutatás!
sm598
Beküldve: May 27, 2018
Név: Angyalok:
Név: Isten áldása
„Adjon neked az Isten égi harmatot, zsíros földet, sok gabonát és mustot. Népek szolgáljanak neked, nemzetek boruljanak le előtted! Légy parancsolója testvéreidnek, boruljanak le előtted anyádnak fiai! Átkozott lesz, aki áthoz, áldott lesz, aki téged áld!”


Beküldve: May 19, 2018
Név: Angyalok:
Név: Angyali jelenések
Sokszor álmodtunk már arról, hogy szeretnénk látni angyalunkat, és megköszönni neki, hogy mellettem van és segít. Isten ritkán engedi át úgy a fény világába, hogy láthatóvá is váljon számunkra az angyalunk. Angyalok fénye, maga Isten ereje, őrző energiát képez a Föld körül.

Beküldve: April 7, 2018
Név: Angyalok:
Név: Ima
Én Istenem add meg nekem:
boldog legyen az életem!
Szeretteim szeressenek,
soha bajt ne szenvedjenek.
Adj lelkünknek békességet,
a testünknek egészséget.
Kérlek szépen én Istenem,
mindezeket add meg nekem.
és annak akit szeretek
Ámen.
sm541
Beküldve: March 26, 2018
Név: Angyalok:
Név: Angyali útmutatás
Ahogy minden létrehozás, álommal, és vággyal kezdődik, úgy kezdődik minden kis apró, új tett is álommal és vággyal, s az életünknek egészében is van egy átfogó, nagy álma, és vágya. Addig tudsz fejlődni tudatilag, míg van egy nagy álmod. Fontos része az életnek, mert így érhetsz el újabb tetteket, és kihívásokat. Az átlag ember nem nagy dolgokról álmodik, de nem is kell, mert az már nagyravágyás, viszont terveket kell szőni az álmok útján. Mindig legyen realitás alapja is a terveknek, ez nagyon fontos. A legtöbb ember nem is él, csak rohan.
A messzi látóhatáron hunyorgó távoli cél felé igyekeznek, és nagy igyekezetükben annyira kifulladnak és elfáradnak, hogy észre sem veszik a szép, csendes, gyönyörű vidéket, amely mellett elhaladnak, szinte elfutnak.
Aztán az első dolog, aminek tudatára ébrednek, a saját öregségük, amikor fásultságukban már egészen mindegy nekik az is, hogy elérték-e céljukat, álmukat, vagy nem ....Reális álmokból valósulnak meg céljaink, vágyaink, álmaink, vagyis az álmunk már valósággá tud válni.
sm528
Beküldve: March 17, 2018
Név: Angyalok:
Név: AZ ANGYALOK ZENÉJE
Ó, édes Istenem!
Hálát rebeg lelkem,
Hogy egész napon át
Úgy szerettél engem.

Bánom sok vétkemet,
Szent Fiadnak vére,
Mossa meg kegyesen
Szívemet fehérre! ÁMEN

Beküldve: March 10, 2018

Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7

Magyar fordts: PHP Studio - Warner

Powered by PHP guestbook 1.41 from PHPJunkyard - Free PHP scripts