Angyalok világa

Vissza a weblapra -

Oldal megjelenítése: 2/7. Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7

Név: Angyalok:
Név: Angyali útmutatás
Ahogy minden létrehozás, álommal, és vággyal kezdődik, úgy kezdődik minden kis apró, új tett is álommal és vággyal, s az életünknek egészében is van egy átfogó, nagy álma, és vágya. Addig tudsz fejlődni tudatilag, míg van egy nagy álmod. Fontos része az életnek, mert így érhetsz el újabb tetteket, és kihívásokat. Az átlag ember nem nagy dolgokról álmodik, de nem is kell, mert az már nagyravágyás, viszont terveket kell szőni az álmok útján. Mindig legyen realitás alapja is a terveknek, ez nagyon fontos. A legtöbb ember nem is él, csak rohan.
A messzi látóhatáron hunyorgó távoli cél felé igyekeznek, és nagy igyekezetükben annyira kifulladnak és elfáradnak, hogy észre sem veszik a szép, csendes, gyönyörű vidéket, amely mellett elhaladnak, szinte elfutnak.
Aztán az első dolog, aminek tudatára ébrednek, a saját öregségük, amikor fásultságukban már egészen mindegy nekik az is, hogy elérték-e céljukat, álmukat, vagy nem ....Reális álmokból valósulnak meg céljaink, vágyaink, álmaink, vagyis az álmunk már valósággá tud válni.
sm528
Beküldve: March 17, 2018
Név: Angyalok:
Név: AZ ANGYALOK ZENÉJE
Ó, édes Istenem!
Hálát rebeg lelkem,
Hogy egész napon át
Úgy szerettél engem.

Bánom sok vétkemet,
Szent Fiadnak vére,
Mossa meg kegyesen
Szívemet fehérre! ÁMEN

Beküldve: March 10, 2018
Név: Angyalok:
Név: Angyalok Világa
Az angyalok világa valóban hit kérdése. A hit mindig akkor születik meg bennünk, mikor jól mennek a dolgaink. Nagyon érdekes összefüggést találtam a két esemény között. Legfőképpen energiákat kapunk az angyaloktól, belső energiát, hogy legyen erőnk a napi megpróbáltatásokhoz. A hit segíti ezt az energiát felerősíteni bennünk. Így érezzük magunkban az angyali áldást. Érezted magadat már úgy, hogy nincs több erőd, kész, elfogyott az energiád? Többször éreztünk már gyengeséget. Ilyenkor lép mellénk angyalunk, hogy feltöltsön angyalenergiával.
sm506
Beküldve: February 27, 2018
Név: Angyalok:
Név: Angyalok világa
Hinnem kell hogy az álmok valóra válnak,
Hogy minden lélek mellett angyalok állnak.

Beküldve: February 23, 2018
Név: Angyalok:
Név: Angyalok világa
A mennyek angyalai elismerik és felmagasztalják
a földi kedvesség minden megnyilvánulását,
tűnjenek azok bármilyen aprónak és jelentéktelennek is.
sm491
Beküldve: February 8, 2018
Név: Angyalok:
Név: Berecki Kálmán - Amikor teljes

Beküldve: February 8, 2018
Név: Angyalok:
Név: Angyalok világa
Földi angyalok
Születésünk pillanatában égi energiákat kapunk. Az angyalenergiának nemcsak értelmük és akaratuk van, hanem nagyon gazdag mély érzelemvilággal is rendelkeznek ezek az emberek,ezért hívjuk angyalenergiának. Isten szabad akaratot adott az angyaloknak, hogy kit ruházzanak fel ezzel a képességgel. Az ember megítélhető kiválasztott világának köszönhetően, sokszor megjelenik angyala, hogy gyógyítsa, segítse életútja folyamán.
sm462
Beküldve: February 4, 2018
Név: Angyalok:
Név: Szeretlek, Jézus!

Beküldve: January 29, 2018
Név: Angyalok:
Név: Házi áldás mindenkinek!
Házi áldás mindenkinek!
Isten szent angyala az isteni irgalom által szálljatok le erre a házra és minden tartozékára. Védelmezzétek azt mindörökké és űzzétek el a gonoszt és annak kíséretét.
Ne engedjétek meg annak ártó tevékenységét, hogy az isteni béke és áldás szálljon le erre a házra, hogy ez a ház legyen égő tűz a démonoknak, ami elűzi őket és menekülésre készteti és meggátolja, hogy oda betelepedjenek és elrejtőzzenek. Akár nappal, akár éjjel.Akik itt laknak és akik itt megfordulnak biztonságban legyenek, semmilyen ármánytól, démontól nem kell hogy féljenek, sem ők, sem az állatok, sem a növények, sem a kristályok sem semmilyen tárgyak. Biztonságban éljenek, békében pihenhessenek, álmukat félelmek, rémálmok ne zavarják.
Jézus Krisztus által és az ő szolgája János által ÁMEN.
a10
Beküldve: January 26, 2018
Név: Angyalok:
Név: Az Irgalmas Jézus üzenete

Beküldve: January 26, 2018

Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7

Magyar fordts: PHP Studio - Warner

Powered by PHP guestbook 1.41 from PHPJunkyard - Free PHP scripts