Angyalok blogja

Vissza a főoldalra .

Oldal megjelenítése: 10/14. Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Név: Mondandó:
Név: Metatron arkangyal
b3

Angyali történet

Az angyalok világa különleges érzéseket hoz létre szívünkben. Sok találkozást, sok beszélgetést úgy élünk meg, hogy rájövünk mennyire fölösleges időnket eltékozló találkozás volt. Az angyali találkozásnak más mondandója van. Jé, egy igaz barát, egy angyali teremtés került az utunkba.
A barátság az egyetlen olyan kapcsolat, amely kölcsönös, szabad választással jön létre. Nem velünk születik, mi teremtjük. Nem fertőzi meg semmilyen testi kapcsolat, vagy érdek. Nem akarunk egymástól semmit, egyszerűen csak jó együtt lenni. Ha angyal segíti utadat, azzal azt segíti, hogy olyan emberekkel hoz össze a sors, amitől szebb és jobb lesz az életed. A barátság születése mindig együtt jár azzal az érzéssel, hogy találkoztunk már valahol, hogy ismerem őt.
Nem láthattam, nem ismerhettem, mégis az első találkozás egy különleges érzést ad. Rögtön ismerősnek tűnik, mintha mindig is ismertem volna. Mindig kiemel, és felemel a közelsége, több és jobb leszel a közelében. Erősíti benned a jót, és kitüntet figyelmével, és te is figyelsz rá.
Földi angyalok találkozása...........
Beküldve: February 5, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Gábriel arkangyal
w348

Assisi Szent Ferenc imája

Uram, adj türelmet,
Hogy elfogadjam amin nem tudok változtatni,
Adj bátorságot, hogy megváltoztassam,
Amit lehet, és adj bölcsességet,
Hogy a kettő között különbséget tudjak tenni.

Uram, tégy engem békéd eszközévé,
hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek,
hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak,
hogy összekössek, ahol széthúzás van,
hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz,
hogy fényt gyújtsak, ahol sötétség uralkodik,
hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik.
Ó Uram, segíts meg, hogy törekedjem,
nem arra, hogy megvigasztaljanak, hanem hogy én vigasztaljak,
nem arra, hogy megértsenek, hanem arra, hogy én megértsek,
nem arra, hogy szeressenek, hanem hogy én szeressek.
Mert aki így ad, az kapni fog,
aki elveszíti magát, az talál,
aki megbocsát, annak megbocsátanak,
aki meghal, az fölébred az örök életre.
Ámen.
Beküldve: January 31, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Rafael arkangyal
w912

Maga az Úr előtted megy, Ő lesz te veled; el nem marad tőled, sem el nem hagy téged: ne félj, és ne rettegj (V Móz 31:8)!
Mikor én azt parancsolom néked ma, hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, hogy járj az Ő útjain, és tartsd meg az Ő parancsolatait, rendeléseit és végzéseit, hogy élj és szaporodjál, és megáldjon téged az Úr, a te Istened a földön, a melyre be mégy, hogy bírjad azt (V Móz 30:16).
Bizonyára adj néki, és meg ne bánja a te szíved, mikor adsz néki; mert az ilyen dologért áld meg téged az Úr, a te Istened minden munkádban, és mindenben, a mire kezedet veted (V Móz 15:10).

Jézus mondja: „Ne aggodalmaskodjatok éltetek felől”…(Mt 6, 25)…„Jöjjetek énhozzám, akik megfáradtatok és megterheltettetek és én megnyugtatlak titeket” (Mt 11, 28).

Az Isten szeretet, aki mindkét szövetségben kinyilatkoztatja magát nekünk: „Hiszen kegyelemből van örök életetek, a hit által és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez” (Ef. 2, 8).


Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, a mely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta (Máté 25:34).


Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, a ki az Ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által (1 Peter 1:3).
Beküldve: January 27, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Mihály arkangyal
w911

- Tudom pedig, hogy mikor hozzátok megyek, a Krisztus evangéliuma áldásának teljességével megyek (Roma 15:29).


- Nem fizetvén gonosszal a gonoszért, avagy szidalommal a szidalomért; sőt ellenkezőleg áldást mondván, tudva, hogy arra hívattatok el, hogy áldást örököljetek (1 Péter 3:9).


- Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Lélek ígéretét elnyerjük hit által (Gala 3:14).


- Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az Ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az Ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Így tegyék az én nevemet Izráel fiaira, hogy én megáldjam őket. (4 Móz 6:24-27).
Beküldve: January 25, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Szeretet angyala
sm606

Ó Mária, Egyházunk édesanyja!
Vedd körül Szentatyánkat, püspökeinket és papjainkat angyalaiddal, és építs Szeplőtlen Szívedből fakadó védőfalt köréjük.
Istennek szent angyalai!
Ti szent lelkek a kilenc karban, ti tündöklő, alázatos és hűséges lelkek!
Emberi gyöngeségemben állok előttetek,
remélve és vágyakozva.
Elétek járulok a mai napon,
áldjatok meg szeretettel, erőtökkel és hatalmatokkal!
Tartsatok meg az igazság útján! Ámen
Beküldve: January 21, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Azrael arkangyal
sm625

Régi magyar áldás

Áldott legyen a szív, mely hordozott, és áldott legyen a kéz, mely felnevelt. Legyen áldott eddigi utad, és áldott legyen egész életed. Legyen áldott benned a fény, hogy másoknak is fénye lehess, legyen áldott a nap sugara és melegítse szívedet, hogy lehess meleget osztó forrás a szeretetre szomjazóknak, és legyen áldott támasz karod a segítségre szorulóknak.
Legyen áldott gyógyír szavad, minden hozzád fordulónak, legyen áldást hozó kezed azoknak, akik érte nyúlnak.
Végül legyen áldott minden hibád, bűnöd, vétked, hiszen aki megbocsátja végtelenül szeret téged. Ámen
Beküldve: January 17, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Zadkiel arkangyal
sm696

Az Istennek adott lélek imája

Uram, hiszem, hogy bennem vagy!
Hiszem,hogy mindig bennem akarsz maradni!

Uram, hiszem, hogy a tieid szívéből szeretnéd irányítani és meggyógyítani az embereket!

Uram, hiszek irántam való szeretetben.
Hiszem, hogy segíteni fogsz nekem.
Hiszem, hogy szereteted csak a legjobbat akarja számomra!

Uram, hiszem, hogy megmutatod nekem a helyes utat!
Hiszem, hogy megadod a helyes felismerést!
Hiszem, hogy megadod az erőt, akaratodat teljesíteni!

Uram, hiszem, hogy sohasem fogsz elfordulni tőlem!
Hiszem, hogy soha nem fogsz kiejteni a kezedből!
Hisze, hogy minden bűntől meg fogsz menteni!

Uram, hiszem, hogy látod könyörgésre nyújtott kezem!
Hiszem, hogy hallod kérő szavaimat!
Hiszem, hogy megnyitod nekem szíved!
Beküldve: January 13, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Sariel arkangyal
ww7

Vannak Angyalok akik kétségtelenül közöttünk élnek. Mosolyukban melegség lappang, s békére lelnek tőle a szívek. Szemeik csillagként ragyognak vissza rám, vagy éppen rád. Elillan a keserűség, félelem a közelükben, s minden mi nyomaszt vagy bánt egyetlen érintésüktől szertefoszlik a didergető hideg. Láthatatlan szárnyak nélkül léteznek, szavaikban ott rejlik a vigaszt nyújtó menedék, a hit, a remény. Hatalmas gyógyító erőket birtokol az az ember, akinek a hite mélyebb szeretetet ad Isten országának. Vezetnek a helyes útra, védelmező gyógyító energiákkal vesznek körül. Soha az életben nem leszek képes meghálálni mindazt, amiket értem tettek az angyalok. Sem azt, hogyha a szükség hozta, Ők mellettem voltak és mindenben segítettek. Köszönöm Nektek, hogy láthatatlan Szárnyaitok alatt olykor megpihenhettem! A Földre hullott Angyalaimnak, kik végigkísérik az életem! Ámen!
Beküldve: January 8, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Uriel arkangyal
w913

Hozzon a mai nap belső békét számodra. Bízz az Istenben annyira, hogy tudd, pontosan ott vagy, ahol lenned kell. Ne felejtsd el a végtelen lehetőségeket, amelyek a hitből erednek. Használd az adottságokat, amelyeket kaptál Istentől, és add tovább a szeretetet, amely megadatott számodra. Légy elégedett abban a tudatban, hogy az Isten gyermeke vagy. Legyen ez a tudat teljesen a tiéd, és adja meg lelkednek a dal, a tánc, a hála és a szeretet szabadságát. Ez mindannyiunk ajándéka. Ámen!
Beküldve: January 6, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Haniel arkangyal
em01

Ha úgy érzed az erőd elfogy, lelked elgyengült már, akkor állj talpra hogy megbecsüljön a világ, nem szabad hogy csüggedj menj tovább, csak az utadban észrevettél egy akadályt. Isten és angyalai melletted állnak, csak menj tovább! Ha úgy érzed erőd elfogy, s nem akarsz küzdeni már, akkor állj fel és harcolj tovább, mert ha nem harcolsz tovább a hited is elhagy, így hát menj tovább!
Ha úgy érzed erőd elfogy, sírni akarsz már, helyette mosolyogj, és ne nézz hátra, ki tudja mikor kerülsz egy újabb akadályba, mert küzdened, dolgoznod és menned kell tovább, mert erről szól az egész világ. Isten és angyalai melletted állnak, csak menj tovább!
Aki menni akar, engedjük el. Aki nem tudja mit akar, küldjük el. Aki a kezét nyújtja, fogadjuk el. Aki képes szavakkal is ölelni, pedig nem tudja biztosan kap-e valaha viszonzást, mégis önzetlenül képes adni, annak tényleg hatalmas a szíve.
Szentként éld az életed, hisz Mária Jézus Szent anyja, nem hagyja el szíved,:- Menj tovább az élet rögös útján!
Aki nem akar szeretni, az gyáva.
Aki meri vállalni a bukást, az bátor.
És aki tud néha sírni, az mer szeretni is.
A szem őszinte, becsületes, tiszta, Jézus szeretetét lásd benne!
Elmondja, ami a szívedbe van írva.
Aki nem keres, annak nem hiányzol...és akinek nem hiányzol, az nem szeret. Áldásod , erőd visz tovább, a sors dönti el, hogy ki lép be az életedbe, de te döntesz arról, hogy ki marad melletted.
Isten és az angyali mindig melletted állnak, ha a hit benned áramlik. Ámen
Beküldve: January 2, 2019
 

Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Magyar fordts: PHP Studio - Warner

Powered by PHP guestbook 1.41 from PHPJunkyard - Free PHP scripts