Angyalok blogja

Vissza a főoldalra .

Oldal megjelenítése: 8/25. Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Név: Mondandó:
Név: Gábriel arkangyal
w348

Szent Erzsébet!
Te Krisztus szemével néztél,
Krisztus kezével adtál,
Krisztus szívével szerettél…
Segíts, hogy mi is
Krisztus szemével lássunk,
Krisztus kezével adjunk,
Az Ő szeretetével szeressünk.
Remélünk benned,
Bízunk benned,
Isten munkatársát látjuk benned,
Krisztus szemével néző,
Krisztus kezével adó,
Krisztus szívével szerető
Szent Erzsébet!

Ámen.
Beküldve: November 5, 2021
 
Név: Mondandó:
Név: Rafael arkangyal
w912

IMA A HALOTTAINKÉRT

Mennyei Édesatyám! Drága halottaimra való emlékezésem e szomorú napján hová mehetnék vigasztalást kereső szívemmel, ha nem tehozzád, Uram, én Istenem? Nyilván látom, hogy az idők múlása nem hozott gyógyító írt szívem fájó sebére, egy tenyérnyi darabot se oszlatott el bánatom sötét felhőiből.

Hozzád folyamodom, könyörülő Atyám, az emlékezésnek ezen a szomorú napján. Esedezem: nagy irgalmassággal tekints reám és láss meg engem. Jöjj közelembe, légy itt velem és szólj hozzám, hogy halottaimra való emlékezésem ne legyen leverettetés számomra, hanem inkább felemeltetés.

Igen, Atyám, Te nem hagysz magamra, Te nem vagy néma, hiszen most is szólsz hozzám szent beszédedben, drága igéket mondasz nékem a halottakról, az én halottaimról is.

Hiszek, Uram, kijelentett ígéretedben. Hiszem, Uram, úgy ahogyan mondod: 'Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg.' Csendesen ismételgetem magamban: boldogok az én halottaim is. Boldogok, mert kivetted őket e világ minden bűnéből és nyomorúságából.

Igen, Atyám, akit én jobban szerettem mint az életemet, el kellett temetnem, mert ez volt a te rendelésed. De az én lelkem megfogódzik kijelentett ígéretedben és tudom, hogy az elköltözött kedves lélek nem a földé, nem az enyészeté, hanem a tiéd. Nem a pusztulásnak adtam oda, hanem Tenéked.

Ott tudom őt Tenálad, a Te szent és erős kezedben, megváltó szeretetedben. Így élünk mi, Atyám, elválaszthatatlanul Tebenned. Ott nincs hatalma se halálnak, se időnek, ott csak Neked van hatalmad és Neked van dicsőséged örökkön-örökké.
Ámen.
Beküldve: October 31, 2021
 
Név: Mondandó:
Név: Mihály arkangyal
w911

A család szent szeretete

A gyermeki lelket védeni, vigyázni, óvni kell. A szerelem szép dolog, ha két olyan ember lesz egymásba szerelmes, ahol egy család sorsa függ tőle. Mérlegelni kell a gyermekek lelkivilágát, mert a válás részükre komoly lelki sérülést okozhat.
Életünk folyamán mérlegelni kell egy nagy esemény előtt a következményeket. Valóban a lelkiismereti szabályok azt mondatják velünk, hogy a gyermekektől ne válasszuk el az apjukat, vagy az anyjukat. Sajnos ki kell mondani, hogy ilyen szerelem esetén, már több lelki sérültje lenne ennek a szakításnak. Vannak az életünkben késői szerelmi találkozások, ami azt jelenti, hogy későn találkozunk az igazival. Erről senki nem tehet, sajnos, de az érzelmeknek parancsolni nagyon nehezen lehet ebben az esetben. Ilyenkor az idő az, amit át kell vészelni, ki kell bírni két embernek. Ezt az időt gyermekek felnövő idejének nevezem. Általában ez-az idő olyan tizenhat-hét éves gyerekeknél már nem számít annyira a szülő kapcsolat. Így a gyermekek nem lesznek sérültek már.
Próbatétel ez mindenkinek, a türelem, a kitartás, a hit egyben tarthatja a családot. Éppen ezért jól meg kell gondolni a válás gondolatát.

IMA A CSALÁDOKÉRT
A családunkat nem tudjuk megválogatni, sok a súrlódás, hiszen senki sem tökéletes. Éppen ezért imádkozzunk minden nap szeretteinkért, hogy türelemmel és megbocsátással tudjuk elfogadni egymás gyengeségeit, és igazi társak lehessünk a nehézségek közepette a másiknak. Ámen
Beküldve: October 20, 2021
 
Név: Mondandó:
Név: Szeretet angyala
sm606

Az angyalok körében ülve, csendesen pihenve üldögélsz, megköszönve a Teremtő ajándékait. Amikor szinkronba vagy a Teremtő energiájával, akkor ritmusod a természettel és az emberekkel helyére kerül. Mindennek elérkezik az ideje, angyalszárnyainkon elvezetünk ahhoz a pillanathoz, amely a legnagyobb lehetőséget kínálja lelki fejlődésedhez. Mert te Isten gyógyító munkájának kiválasztott gyermeke vagy. Téged ugyanolyan merész
teremtőnek szántak, mint amilyen Ő. Segítő angyalként járd utad, ezzel hirdeted Isten igéjét. Az ima lehetőséget teremt arra, hogy a tükörbe nézhess, s azt mond:" Ő, aki én, vagyok én" Isten szemében Te vagy a Teremtő.
Beküldve: October 8, 2021
 
Név: Mondandó:
Név: Azrael arkangyal
sm625

Uriel arkangyal, akinek a neve azt jelenti, hogy Isten Fénye"
Uriel Isteni fényt hoz az életünkbe. A legenda úgy tartja, hogy Uriel volt az, aki figyelmeztette Noét a közelgő özönvízre. Ennek köszönhető, hogy Noé előrelátó volt, és megépítette bárkáját. Ez az arkangyal segít bennünket a katasztrófák idején.
Mit jelent ez a mai világunkban?
Készülj fel olyan eseményekre, ami veszélyt jelenthet számodra. Rendezd újra az elmédet, hogy a gyökerek stabil lábon álljanak. Uriel segít bennünket céljaink, álmaink beteljesítésében. Új ötleteket ad, bátorít és motivál, segít megteremteni azokat az anyagi javakat, amelyekhez szükségünk van a tervünkhöz. A természet összhangjával tervezd életed, mert a terv, és szükséglet addig tart, amíg van természet. A magvetők fontos szerepet játszanak életünkben, szentek életét élik. Magvetők nélkül nincs élet. A Biblia figyelmeztet, hogy ne felejtsd el azt a tényt, hogy magvetők nélkül nincs élet.
Uriel arkangyal segít, hogy észrevegyük a hiányosságokat, és a túlzásokat. A mérleg nyelve az egyensúly. Átadhatod magad a természet segítő erejének, de túl is kell élned a természet erejét.
Beküldve: September 26, 2021
 
Név: Mondandó:
Név: Zadkiel arkangyal
sm696

Uram, segíts meg, hogy törekedjem, nem arra, hogy megvigasztaljanak, hanem, hogy én vigasztaljak, nem arra, hogy megértsenek, hanem arra, hogy én megértsek nem arra, hogy szeressenek, hanem, hogy én szeressek. Így élsz angyalként mások szemében. Mert sohasem kérsz, csak adsz és adsz magadból. Áldás az, ha adhatsz, Isten szeretet hírnökeként.

Jöjj el Jézus, minden ember szívébe! Kopogj, kopogj türelmesen és fáradhatatlanul a mi szíveinkben is. A mi szívünk még mindig zárva van, mert a te hívásodat és szeretetedet még mindig nem értettük meg. Ó, jó Jézus, kopogj szüntelenül a mi szívünkön, hogy megértsük a te szíved szeretetét, főleg akkor, amikor elmélkedünk kínszenvedésedről, hisz ezeket érettünk vállaltad.
Ámen
Beküldve: September 10, 2021
 
Név: Mondandó:
Név: Sariel arkangyal
ww7

Talán Péter a legismertebb és leghíresebb az apostolok közül. Sokak számára vele a legkönnyebb azonosulni, hiszen az érzelmek, hangulatok és a végletek embere volt. Az egyik pillanatban megvallja a Jézusba vetett hitét, melyért Jézus megdicséri, és azt mondja, hogy Isteni sugallat jelentette ki neki az igazságot.
Bármily kevés konkrét adatot tartalmaznak forrásaink Péter utazásairól és tevékenységéről életének második periódusában, két jelentős tényt mégis biztosan meg lehet állapítani belőlük.

Először is Péter az egyetlen az apostolok és más jeruzsálemi tekintélyek sorából, akit az ApCsel 12,17 által jelzett időpont után Palesztinán kívül, tehát kimondottan pogány területen lehet találni, mégpedig életének kései szakaszában, amikor az ,,ősegyházközség'' már nem reprezentálta az egész egyházat, mint kezdetben. Már ezt is nehezen lehet összeegyeztetni azzal a különben is bizonyítatlan föltevéssel, hogy Péter hamarosan lemondott az Egyház vezetéséről, és kizárólag a zsidók misszionálásának élt, mégpedig teljes függőségben Jakabtól, az Egyház új fejétől.

A másik körülmény sem kevésbé figyelemreméltó. Bár az apostol úton van, nincs semmi látható kapcsolata a helyi egyházközségekhez, amint csupán missziós tevékenység esetében várnunk kellene. Ebben is a főapostolnak, Simonnak az egész Egyházra szóló jelentősége nyilatkozik meg. Ebből magyarázható, hogy az egykori betszaidai halász miért jutott el Rómáig, amit vértanúságának tanúságtevői egyértelműen igazolnak a kilencvenes évek közepétől kezdve. Üdvösségtörténeti feladata a Szentföldön kezdődött, Jeruzsálemben, a szent városban, isteni Urának és Mesterének szövetséget és Egyházat alapító halála helyén. De megbízatása kivezette a főapostolt a hellénisztikus világba, egészen az akkori világbirodalom fővárosába, minthogy az Egyház már pár év után átlépte a zsidóság határait, és döntő lépéseket tett a népek egyháza és a világegyház felé. Megszületik a vértanúk egyháza. A főapostol erőszakos halála azonban nem akadályozhatta Krisztus üdvözítő közösségének állandó épülését és fennmaradását: ,,Te Szikla vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui nem vesznek erőt rajta.''
Péter a legyőzhetetlen ,,Szikla'', amelyre Jézus Krisztus Egyházát építette, a kiválasztott pásztor, akinek az Úr átadta ,,a mennyek országának kulcsait''. Az Egyházban élő keresztények jól ismerik azt az erős vonásokkal rajzolt kifejező képet, amelyet újszövetségi iratok adnak róla. Így hát a következőkben csak egy inkább elbeszélő jellegű ábrázolásnak adunk helyet.

Isten áldását kérem. Ó, Jézus, Te irgalmas vagy, ezért nekünk adtad szívedet, és az a Szív a mi bűneinkkel és tövis koronával megkoronázott.
És valljuk hogy ma is fölemelkedsz bűneinkből. Jézus, ne feledkezzél rólunk, ha vétkeztünk! A Te szent szívedért add, hogy mindnyájan őszintén szeressük egymást. Ámen
Beküldve: August 27, 2021
 
Név: Mondandó:
Név: Uriel arkangyal
w913

Angyali érintés


Az életben semmi sem történik véletlenül. Az angyalok világa mindig ugyan az. Tisztesség, becsület, szeretet világa. Sem emberek, sem pedig események nem bukkannak fel ok nélkül az életünkben. Angyal energia köti össze az embereket. Kapcsolataink alakulásának és fejlődésének semmi köze a gonosz gondolatokhoz, és a bűnhöz.
Az angyalok világa maga a tudomány. Az Univerzum világa.
Minden azért történik, mert erő hat ránk, a Teremtés ereje, amit az angyalok irányítanak. Ez az erő mindenkit összeköt. Ez dönti el, megtaláljuk-e magunkat vagy sem. Ez határozza meg, mit érzünk, és hogyan viselkedünk.
Ha megértjük ezt az erőt, és tudatosan alkalmazzuk, pontosan azokat az embereket és eseményeket vonzzuk be az életünkbe, akikre és amelyekre mindig is vágytunk ......Megbocsátottam a megbocsáthatatlant, megpróbáltam pótolni a nélkülözhetetlen embereket és elfeledni az elfeledhetetleneket. Sokszor cselekedtem indulatból, okoztam csalódást és csalódtam olyanokban, akiktől sosem vártam volna. Öleltem, hogy védelmet nyújtsak és nevettem mikor már nem bírtam tovább. Szereztem örök barátokat. Szerettem és szerettek, de sokszor el is utasítottak. Előfordult olyan is, hogy szerettek, de én nem tudtam visszaszeretni. Repkedtem a boldogságtól, habzsoltam a szerelmet, esküdtem örök hűséget, de volt, hogy teljes erővel mentem fejjel a falnak.
Az angyalok világa ugyan olyan egyszerű életet biztosít, de a tudás hatalma sokkal magasabb szinten van egy emberben. Angyalenergia segítségével.

A boldogsághoz nem kell semmi. Ami van, az is fölösleges. Nincs benne ragaszkodás, birtoklás, szomjúság. Örökös hiány csak a boldogtalanságban van, de a boldogságban nem hiányzik semmi és senki. Ez a te mennyországod állapota.
Éppenséggel beengedhetsz mást is, ha szereted, de a boldogságod nem függhet tőle. Lelke legmélyén minden ember boldog - csak nem tud róla.
Szenthelyek segítségével tudsz feltöltődni, és ha megrekedsz a mindennapok nehéz súlya alatt, keress egy Szenthelyet magadnak, ahol feltudsz töltődni angyalenergiával.

Mindenki Embernek születik, de csak rajta múlik, hogy az is marad egy életen keresztül. A bűn árnyékában élve, kerülsz a süllyesztőbe.
És tudod mi tesz emberré? Azt hiszed, hogy tudod? Azt gondolod, hogy ember vagy? Lehet, annak tartod magad ! De ha nem tudod , mi tesz azzá... akkor elmondom most neked ! Nem a pénzed, és a hatalmad tesz emberré, hanem a tetteid. Az, hogyan bánsz a környezeteddel, azokkal akik az életed részei valamilyen módon...
Sokan vannak, akik hiszik , hogy ha van pénzük akkor van becsületük is. Hát igen! Pénzen sok minden megvehető ! Sok olyan dolog is áruba lett bocsájtva, ami ezelőtt nem oly rég elképzelhetetlen volt. Sok érzés is erre a sorsra jutott? Eladó a becsület, a tisztesség, maga a test is.
Az angyalok világában a pénz sokszor háttérbe szorul, csak a legszükségesebb anyagi élet a fontos, a becsület, a tisztesség sokkal magasabb szinten van, mint az anyagi javak.
Beküldve: August 15, 2021
 
Név: Mondandó:
Név: Haniel arkangyal
em01

Padova város védőszentje Páduai Szent Antal.
Az Úr 1195. évében augusztus 15-én született Lisszabonban. A szent keresztségben a Ferdinánd nevet nyerte. Atyja Martini (Bulhan) Márton előkelő lovag, anyja pedig Tavera Mária igen jámbor nő volt. A koraérett, világoseszű és erősakaratú fiú tízéves korában a helybeli káptalani iskolába került. Alig volt tizenöt éves, mikor 1210 körül szülővárosában az ágostonrendi kanonokok közé lépett. Coimbrába küldték, ahol szigorúbb volt a kolostori fegyelem s nagyobb lehetőségek nyíltak az ismeretszerzésre. Nyolc esztendőt töltött itt s valószínűleg már ekkor szentelték áldozópappá.
Példája azóta elterjedt az egész világon. Ez a magyarázata, hogy minden templomban megtaláljuk Szent Antal szobrát és a perselyébe dobott pénzt a rászorulóknak ajándékozzuk.

Amikor Riminiben halászoknak prédikált, és azok kigúnyolták őt. Antal szomorúan ment a folyópartra - a hagyomány szerint a Marecchia partjára, ott ahol az az Adriába ömlik - és a tenger felé fordult és így kiáltott: "Halak! Jöjjetek! Legalább ti hallgassátok meg, mit beszélek Istenről!" Szavai hatására nyilvános csoda történt: egyszerre megmozdult a víz, és több ezer hal dugta ki a fejét a folyóból, majd a szent felé fordultak, és végighallgatták szónoklatát.. A zord halászok erre megrémültek, majd magukba szálltak és megtértek.Egy alkalommal, amikor éppen imádkozott, az imakönyv felett egy gyönyörű kisgyermeket, Jézust pillantotta meg, aki átölelte őt. Antal egyik karján tehát a kis Jézus ült, a másik kezében pedig éppen egy liliomot tartott - innen kapta később a liliomot, mint szimbólumot. Mindezt látta egy gazdag ember, aki azonnal megtért.
Beküldve: August 6, 2021
 
Név: Mondandó:
Név: Camael arkangyal
bolcs001

Az angyali szépség nem az arcon, a szépség a fénylő szívben van. Két nagy érték van az életben, szépség és jóság, angyali cselekedet. Az elsőt a szívben találom, amely szeret; másikat a kézben, mely ad.
Angyalok léteznek a Földön akkor, ha te magad angyali szívvel tekintesz a világra.
Élni való minden élet, Csak magadnak hű maradj. Veszteség nem érhet téged, Hogyha az leszel ami vagy.
"Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki.
/Szent Jakab levele 1,5/"
Beküldve: July 25, 2021
 

Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Magyar fordts: PHP Studio - Warner

Powered by PHP guestbook 1.41 from PHPJunkyard - Free PHP scripts