Angyalok blogja

Vissza a főoldalra .

Oldal megjelenítése: 2/11. Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Név: Mondandó:
Név: Zadkiel arkangyal
sm696

Velem voltál jó Szűzanyám,
Fájdalomban vigasztaltál,
Átkaroltál, rám hajoltál.
Éjjel-nappal erőt adtál.
Te voltál a menedékem,
Fájdalomban segítségem,
Szent Fiadat kérted szépen, adja vissza egészségem.
Óh Szűzanyám állj mellettem,
A kezemet ne engedd el,
Kétségbe ne hagyj,
A szívembe békességet adj.
S ha eljön az óra,
Hogy indulok a nagy útra,
Térden állva leborulva,
Szent Fiadat magasztalva
Sóhajtom ki lelkemet, Szűzanyám, hogy Veled legyek.

Ámen
Beküldve: January 18, 2020
 
Név: Mondandó:
Név: Sariel arkangyal
ww7

Látogatóban Istennél

Álmomban látogatóban jártam Istennél. Bekopogtam, hogy beszélgetni szeretnék vele, ha van rám ideje. Az Úr elmosolyodott és így válaszolt:
- Az én időm végtelen, mindenre jut belőle, mindig van időm.
- Mire vagy kíváncsi?
- Az érdekelne, mit tartasz a legfurcsábbnak az emberekben?
- Azt, hogy nem szeretnek gyerekek lenni, siettetik a felnőtté válást, majd visszavágyódnak a gyermekkorba.
- Azt, hogy akár az egészségüket is feláldozzák, hogy sok pénzük legyen, majd rengeteg pénzt költenek rá, hogy visszanyerjék egészségüket.
- Azt, hogy izgatottan lesik a jövőt, hogy megfeledkeznek a jelenről, így aztán nemhogy a jövőt, de a jelent sem élik meg.
- Azt, hogy úgy élnek, mintha sose halnának meg és úgy halnak meg, mintha sose éltek volna.
- Tanulják meg, hogy senkiből nem lehet erővel kicsikarni a szeretetet. Hagyni kell, hogy szerethessenek. Nem az a legértékesebb, hogy mit szeretnénk az életben, hanem az, hogy kik állnak mellettünk.
- Tanulják meg, hogy nem célszerű másokhoz mérni magunkat, saját magukhoz képest legyünk elbírálhatóak. Fogadják el, hogy nem az a gazdag, akinek a legtöbbje van, hanem az, akinek a legkevesebbre van szüksége.
- Tanulják meg, hogy csak néhány másodperc kell ahhoz, hogy mély sebeket ejtsünk azokon, akiket szeretünk, ám sok-sok év kell ahhoz, hogy ezek begyógyuljanak. A megbocsátást a megbocsátás gyakorlásának útján kell megtanulni. El kell fogadni, hogy vannak olyanok, akik mélyen éreznek, de nem tanulták meg kimutatni érzelmeiket. Meg kell tanulni, hogy bármit lehet pénzen venni, csak boldogságot nem. Két ember nézheti ugyanazt a dolgot, és mégis két másféle dolgot látnak.

Meg kell tanulni, hogy az az igazi barát, aki mindent tud rólunk és mégis szeret. Nem mindig elég, ha mások megbocsátanak, meg kell bocsátanunk magunknak is.

Búcsúzásnál megköszöntem szavait, Ő pedig így válaszolt:
- Az emberek elfelejtik mit mondtál, mit csináltál. De arra mindig emlékezni fognak, hogy érzéseket ébresztettél bennük.

Isten szavait hallgatva az angyalok körülötte mind nagyokat bólogattak és helyeselték Isten szavait!
- Gondold át, és járj helyes úton!- Szólt Isten és az utamra engedett.
Beküldve: January 12, 2020
 
Név: Mondandó:
Név: Uriel arkangyal
w913

SZENT ÁGOSTON
(A jászolban fekszik...)

A jászolban fekszik,
de a világot tartja fenn;
emlőkből táplálkozik,
de az angyalokat táplálja;
pólyába takarják,
de halhatatlansággal
ruház fel bennünket;
tejjel tartják,
de imádás hódol neki;
nem talál helyet a szálláson,
de templomot épít magának
a hívők szívében;
hogy ugyanis erős legyen a gyöngeség,
gyönge lett az erősség.
Beküldve: December 11, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Haniel arkangyal
em01

Úti imádság

Uram, Jézus, járj előttem,
ha lankadok, állj mögöttem,
Pajzsomként lebegj fölöttem,
jobbról, balról segíts engem.
Mindig téged keresselek,
mindig találkozzam veled,
minden léptemben szüntelen
te, csak te jöjj szembe velem.
Te légy szavam a nyelvemen,
más szavával te szólj nekem.
Minden egyes pillantásom
mindenkiben téged lásson.
Te légy utam az utamban,
utam végén a jutalmam...
Ámen.

Szent Patrik
Beküldve: November 26, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Camael arkangyal
bolcs001

Oh, kisded Jézusom, Hozzád folyamodom,
és Szűzanyád által esdve fohászkodom.
Ezen szükségemben segíts meg engemet,
Mert hiszen hatalmas segítő szent kezed.
Minden reményemet Tebeléd helyezem,
Engedd, hogy kegyelmet találjak Szíveden,
Szeretlek Tégedet szívemből, lelkemből,
Szabadíts meg kérlek, engem bűneimtől.
Fogadom, hogy Téged soha meg nem bántalak,
S teljes életemben Téged hűn szolgállak,
Felajánlom Neked testemet, lelkemet,
Szent szolgálatodba fogadj be engemet.
Szívesen viselem érted keresztemet,
Ki mindhalálig szerettél engemet.
Szeretem éretted felebarátomat,
Amint parancsolod, mint önmagamat,
Oh, kisded Jézusom, borulva imádlak
S hatalmas voltodért Téged szívből áldalak..
Szabadíts meg engem ezen szükségemből,
Hogy hálát zenghessek Tenéked lelkemből.
Ámen
Beküldve: November 17, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Metatron arkangyal
b3

Adventi ima (Szeretetért)

Uram, töltsd el a szívünket szereteteddel,
ahogy felfedted nekünk egy angyal által
Fiad születését, aki keresztül vezet minket
a szenvedésen és a feltámadás dicsőségén.
Ő él és uralkodik Veled, mindörökkön örökké.
Ámen.
Beküldve: November 12, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Gábriel arkangyal
w348

Szent Imre herceg imája

Úristen, te az egész világ
gondviselője vagy.
Te adsz erőt a gyönge embernek,
a te kezedben van a fejedelmek lelke.
Te hatalmasabb vagy minden
földi királynál.

Tégy velem tetszésed szerint!
Ámen
Beküldve: November 5, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Rafael arkangyal
w912

Ima Szent Ritához

Szent Rita, Te részesültél abban a ritka kegyelemben, hogy kétségbeejtő helyzetekben különleges szószólónk és segítőnk legyél. Erős bizalommal kérlek jelen nagy szükségemben. Járj közben értem Isten előtt, Szent Rita!
Részesültél Urunk Jézus Krisztus szenvedésében. Közbenjárásod által eszközöld ki nekem, hogy az élet szenvedésein úrrá legyek és légy pártfogóm minden szükségemben.
Ámen.
Beküldve: October 28, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Mihály arkangyal
w911

Fohász

Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak erőt kérek a hétköznapokhoz.
Taníts meg a kis lépések művészetére!

Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a napok sokféleségében és forgatagában idejében rögzítsem a számomra fontos felismeréseket és tapasztalatokat!
Segíts engem a helyes időbeosztásban!
Ámen
Beküldve: October 20, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Szeretet angyala
sm606

'A Lélek gyümölcsei: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, hit, szerénység, önmegtartóztatás, tisztaság. Ha a Lélek szerint élünk, viselkedjünk is a Léleknek megfelelően. Galatáknak írt levél 5. fejezet 22.23a.25.
Beküldve: October 11, 2019
 

Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Magyar fordts: PHP Studio - Warner

Powered by PHP guestbook 1.41 from PHPJunkyard - Free PHP scripts