Angyalok blogja

Vissza a főoldalra .

Oldal megjelenítése: 7/10. Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Név: Mondandó:
Név: Sariel arkangyal
ww7

Vannak Angyalok akik kétségtelenül közöttünk élnek. Mosolyukban melegség lappang, s békére lelnek tőle a szívek. Szemeik csillagként ragyognak vissza rám, vagy éppen rád. Elillan a keserűség, félelem a közelükben, s minden mi nyomaszt vagy bánt egyetlen érintésüktől szertefoszlik a didergető hideg. Láthatatlan szárnyak nélkül léteznek, szavaikban ott rejlik a vigaszt nyújtó menedék, a hit, a remény. Hatalmas gyógyító erőket birtokol az az ember, akinek a hite mélyebb szeretetet ad Isten országának. Vezetnek a helyes útra, védelmező gyógyító energiákkal vesznek körül. Soha az életben nem leszek képes meghálálni mindazt, amiket értem tettek az angyalok. Sem azt, hogyha a szükség hozta, Ők mellettem voltak és mindenben segítettek. Köszönöm Nektek, hogy láthatatlan Szárnyaitok alatt olykor megpihenhettem! A Földre hullott Angyalaimnak, kik végigkísérik az életem! Ámen!
Beküldve: January 8, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Uriel arkangyal
w913

Hozzon a mai nap belső békét számodra. Bízz az Istenben annyira, hogy tudd, pontosan ott vagy, ahol lenned kell. Ne felejtsd el a végtelen lehetőségeket, amelyek a hitből erednek. Használd az adottságokat, amelyeket kaptál Istentől, és add tovább a szeretetet, amely megadatott számodra. Légy elégedett abban a tudatban, hogy az Isten gyermeke vagy. Legyen ez a tudat teljesen a tiéd, és adja meg lelkednek a dal, a tánc, a hála és a szeretet szabadságát. Ez mindannyiunk ajándéka. Ámen!
Beküldve: January 6, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Haniel arkangyal
em01

Ha úgy érzed az erőd elfogy, lelked elgyengült már, akkor állj talpra hogy megbecsüljön a világ, nem szabad hogy csüggedj menj tovább, csak az utadban észrevettél egy akadályt. Isten és angyalai melletted állnak, csak menj tovább! Ha úgy érzed erőd elfogy, s nem akarsz küzdeni már, akkor állj fel és harcolj tovább, mert ha nem harcolsz tovább a hited is elhagy, így hát menj tovább!
Ha úgy érzed erőd elfogy, sírni akarsz már, helyette mosolyogj, és ne nézz hátra, ki tudja mikor kerülsz egy újabb akadályba, mert küzdened, dolgoznod és menned kell tovább, mert erről szól az egész világ. Isten és angyalai melletted állnak, csak menj tovább!
Aki menni akar, engedjük el. Aki nem tudja mit akar, küldjük el. Aki a kezét nyújtja, fogadjuk el. Aki képes szavakkal is ölelni, pedig nem tudja biztosan kap-e valaha viszonzást, mégis önzetlenül képes adni, annak tényleg hatalmas a szíve.
Szentként éld az életed, hisz Mária Jézus Szent anyja, nem hagyja el szíved,:- Menj tovább az élet rögös útján!
Aki nem akar szeretni, az gyáva.
Aki meri vállalni a bukást, az bátor.
És aki tud néha sírni, az mer szeretni is.
A szem őszinte, becsületes, tiszta, Jézus szeretetét lásd benne!
Elmondja, ami a szívedbe van írva.
Aki nem keres, annak nem hiányzol...és akinek nem hiányzol, az nem szeret. Áldásod , erőd visz tovább, a sors dönti el, hogy ki lép be az életedbe, de te döntesz arról, hogy ki marad melletted.
Isten és az angyali mindig melletted állnak, ha a hit benned áramlik. Ámen
Beküldve: January 2, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Camael arkangyal
bolcs001

Most segíts meg Mária

Most segíts meg, Mária
Ó irgalmas Szűzanya.
Keservével a búnak-bajnak
eloszlatni van hatalmad.

Hol embernek már nem segíthet,
a Te erőd nem törik meg.
Hű imáit gyermekeidnek,
Te soha nem veted meg.

Hol a szükség kínja nagy,
mutasd meg, hogy anya vagy.
Most segíts meg, Mária
ó irgalmas Szűzanya. Ámen
Beküldve: December 30, 2018
 
Név: Mondandó:
Név: Metatron arkangyal
b3

Reggeli ima

Ragyogva fénylik már a nap,
Az Úrhoz szálljon énekünk,
Hogy minden ártót űzzön el,
Járjon ma mindenütt velünk.

Nyelvünket fogja fékre ma,
Ne szóljon rút perek szava,
Szemünket védőn óvja meg,
A hívságot ne lássa meg.

Lakjék szívünkben tisztaság,
Távozzék minden dőreség,
A testnek dölyfjét törje meg,
Étel s italban hősi fék.

Hogy majd a nap ha távozott,
S az óra újra éjt hozott,
Lemondásunk szent éneke,
Legyen az Úr dicsérete.

Dicsérjük az örök Atyát,
Dicsérjük egyszülött fiát,
S a Lelket, lelkünk vigaszát,
Most és örök időkön át. Ámen
Beküldve: December 28, 2018
 
Név: Mondandó:
Név: Gábriel arkangyal
w348

Ha van valamid, ami megosztható, add tovább! Isten gyermekét adta a világnak Jézust, aki önfeledt szeretettel nézett a világra, bűnt nem ismerte. Ami barátaiddal megosztható, az nem más mint az angyali szeretet. Legyen bár csak egy apróság:- Hozhatja Isten áldását.
Add tovább! Lehet, hogy csak egy dal, mely vidám, de segít megoldani egy problémát.
Lehet, hogy egy könyv, mely érdekes, és tudást ad annak ki olvassa, egy kép, vagy egy pillantás, mely kellemes.
Add tovább! Ne feledd a másik fájdalmát így karácsony hajnalán!
Te kell, hogy segítsd az úton tovább. Egy kedves szó, vagy egy mosoly! Áldás lehet a másikon.
Add tovább! Ha tudsz egy kedves történetet, vagy hallottál az utcán jó híreket, vagy jó könyvet rejt a szobád, mely segít elűzni a másik bánatát.
Add tovább! Ne légy önző a szívedben, de viselkedj a legnemesebben!
Tedd a közösbe kenyered, hogy társaid is egyenek.
Add tovább! Ha Isten meghallgatta imád, s az égből áldást küldött le rád, ne tartsd meg csak magadnak, míg mások sírnak, jajgatnak.
Add tovább! Ámen! BOLDOG KARÁCSONYT!
Beküldve: December 22, 2018
 
Név: Mondandó:
Név: Rafael arkangyal
w912

Segíts, Urunk Jézus, hogy valamit tehessünk érted:

valami kedveset mondjunk,

valami jót tegyünk, valami vigasztalót.

Segíts, hogy a te szemeiddel fedezzük fel az alkalmakat,

amikor a Te munkádat végezhetjük el,

az irántad buzgó szeretetből. Ámen!
Beküldve: December 20, 2018
 
Név: Mondandó:
Név: Mihály arkangyal
w911

Szent Erősségek, titeket Isten arra rendelt, hogy a teremtett világban végrehajtsátok akaratát, erősítsétek papjainkat és az Istennek szentelteket, hogy sohase inogjanak meg hitükben, hűségükben, szeretetükben, hitvallásukban és kitartásukban! Szent, erős, halhatatlan Isten, adj a szent erősségek könyörgésére és az Istennek szentelteknek erőt, hogy minden munkájukat Isten országába a te dicsőségedre, a te akaratod szerint, és a te szeretetedben végezzék. Ámen.
Beküldve: December 17, 2018
 
Név: Mondandó:
Név: Szeretet angyala
sm606

Taníts meg engem, hogy keresselek, és mutasd meg magadat minden keresőnek; mivel nem kereshetlek, ha Te nem tanítasz, és megtalálni se tudlak, ha nem mutatod meg magadat. Keresselek vágyakozva, vágyakozzam rád keresve, találjalak meg szeretve, és szeresselek, ha megtaláltalak! Ámen
Beküldve: December 13, 2018
 
Név: Mondandó:
Név: Azrael arkangyal
sm625

Ima minden jóért

Szerető Isten,
Segíts, hogy emlékezzek Jézus születésére,
hogy részesülhessek abban az örömben én is,
amiben az angyalok és a pásztorok.
Zárd be az ajtót a gyűlölet előtt és nyisd meg
a szeretet előtt.
Engedd hozzám a kedvességet, ami
minden jóvággyal, ajándékkal jöjjön.
Szabadíts meg engem a gonosztól
az áldás által, amit Jézus ad, és taníts
meg, hogy vidám és tiszta szívű legyek.
A karácsony reggel boldoggá tehet
Fiad által engem, és az este
hálával teli gondolatokat hozhat nekem.
Ámen.
Beküldve: December 11, 2018
 

Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Magyar fordts: PHP Studio - Warner

Powered by PHP guestbook 1.41 from PHPJunkyard - Free PHP scripts