Angyalok blogja

Vissza a főoldalra .

Oldal megjelenítése: 25/25. Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Név: Mondandó:
Név: Szeretet angyala
sm606

Az igazán tiszta szeretet
szabadon áramlik mindenki felé,
önmagában tökéletes.
Akadályokat nem ismerve ad,
hálát nem várva,
tündököl ,mint nap az égen,
hogy felmelegítse,beragyogja,
fénnyel telítse a szeretetlenség minden zugát az emberi szívekben.
Áldás.
Beküldve: September 5, 2018
 
Név: Mondandó:
Név: Gábriel arkangyal
w348

Régi magyar áldás

Áldott legyen a szív, mely hordozott,
És áldott legyen a kéz, mely felnevelt
Legyen áldott eddigi utad,
És áldott legyen egész életed.

Legyen áldott Benned a Fény,
Hogy másoknak is fénye lehess.
Legyen áldott a Nap sugara,
És melegítse fel szívedet,

Hogy lehess meleget adó forrás
A szeretetedre szomjasoknak,
És legyen áldott támasz karod
A segítségre szorulóknak.

Legyen áldott gyógyír szavad,
Minden hozzád fordulónak
Legyen áldást hozó kezed
Azoknak, kik érte nyúlnak.

Áldott legyen a mosolyod,
Légy vigasz a szenvedőknek.
Légy te áldott találkozás
Minden téged keresőnek.

Legyen áldott immár
Minden hibád, bűnöd, vétked.
Hiszen aki megbocsátja,
Végtelenül szeret téged.

Őrizzen hát ez az áldás
fájdalomban, szenvedésben.
Örömödben, bánatodban,
bűnök közti kísértésben.

Őrizze meg tisztaságod,
Őrizze meg kedvességed.
Őrizzen meg Önmagadnak,
és a Téged szeretőknek. Ámen
Beküldve: September 3, 2018
 
Név: Mondandó:
Név: Rafael arkangyal
w912

Az Úr így szólt Ábrahámhoz: "Vonulj ki földedről,
rokonságod köréből és atyád házából arra a földre,
amelyet majd mutatok neked. Nagy néppé teszlek.
Megáldalak és naggyá teszem nevedet, s te magad is
áldás leszel. Általad nyer áldást a föld minden
nemzetsége." (Ter12,1-2)
Mikor az Úr mindezt az Ábrahámnak mondta
Annak tisztes vállát hetvenöt év nyomta.
Ámde ő mégse félt és nem tétovázott,
Mit az Úr parancsolt, azt megtenni vágyott.
Vette hát Sárait, hites feleségét
És minden vagyonát, meg a szolgák népét.
Velük ment Lót is, az unokaöccse,
S útipoggyászukat együtt rakták össze.
Háránból indultak, ahol együtt laktak,
S addig vándoroltak, míg egy jelet kaptak.
Kánaánban láttak sok gyönyörű tájat,
S More terebintnél végül meg is álltak.
Beküldve: August 31, 2018
 
Név: Mondandó:
Név: Mihály arkangyal
w911

„Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent”. Kik a tiszta szívűek? Nem-e azok, akik Krisztus által bocsánatot nyertek és megtisztultak? Kinek van tiszta szíve, ha nem Krisztusnak? Kicsoda nyer tiszta szívet, ha nem az, aki Krisztusnak adta szívét, hogy Krisztus tisztán tartsa azt. Krisztusnak adtad-e a szíved? Csak akkor láthatod meg Istent. Isten áldása áldássá érik benned.
„Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek”. A béke és békesség jellemzi Krisztus munkáját. Ám vannak, akiknek Jézus eszköztelen, „nincstelen”, egyszerű békéje nem elég. Azoknak sajnos nincs más béke. Csak a Jézus békéje, mert csak az marad meg. Mert abban, mind az a sok boldogság található, ami a boldogmondásokban fel van sorolva. Áldás legyen rajtad!
Beküldve: August 27, 2018
 
Név: Mondandó:
Név: Szeretet angyala
sm606

Segíts,hogy észrevegyem és befogadjam a felém irányuló szeretetet,hogy én se féljek szeretetet adni és azt kimutatni.
Áldás
Beküldve: August 26, 2018
 
Név: Mondandó:
Név: Uriel arkangyal
w913

Szent József légy házunk ura, kis családunk patrónusa.
Egyetértés, hű szeretet egyesítse szíveinket.
Az ég felé mutass utat, gyámolítsd az ellankadtat.
Küzdelmekben légy segélyünk, erényekben példaképünk.
Átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és védd lakóit.
Zárd ki mindazt ami káros, ami üdvünkre hátrányos.
Engedd be az Isten áldást, minden jóban gyarapodást.
Ajánlj minket Jézusodnak, szeplőtelen Szűz Arádnak, hogy
családunk kisded háza Názáretnek legyen mása. Ámen.
Beküldve: August 26, 2018
 
Név: Mondandó:
Név: Camael arkangyal
bolcs001

Bármikor, amikor köszönetet mondasz valakinek, kifejezed a személy iránti tiszteletedet, ami kifejezi az angyali szeretetet. Például, amikor azt mondom a feleségemnek: „Drágám, annyira hálás vagyok ezért a nagyszerű vacsoráért, amit készítettél”, én csak kimutattam az iránta való tiszteletemet, azzal, hogy megköszöntem. Ez a magas szintű tisztelet. A tiszteletemet mutatom ki azzal is, mikor azt mondom valakinek, „Köszönöm, hogy kinyitotta nekem az ajtót”, vagy „Köszönöm, hogy eljött az istentiszteletre". A hála kinyilvánítása egy másik személy iránti tisztelet kifejezésének a módja. Az Istentisztelet megtanít minket arra, hogy egymást is tiszteljük. Ez az angyalok világa egyben, hisz egy angyali teremtés magában hordozza a békét és a harmóniát, a tiszteletet. Így teremted meg az angyalok világát. Ámen!
Beküldve: August 21, 2018
 

Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Magyar fordts: PHP Studio - Warner

Powered by PHP guestbook 1.41 from PHPJunkyard - Free PHP scripts