Angyalok blogja

Vissza a főoldalra .

Oldal megjelenítése: 14/25. Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Név: Mondandó:
Név: Zadkiel arkangyal
sm696

Soha nem az számít, hogy milyen módon lépünk kapcsolatba az angyalokkal, hanem az, hogy egyáltalán kapcsolatba lépünk velük, és hisszük az angyalok jelenlétét.
Jusson mindig eszünkbe: az angyalok nem avatkozhatnak engedély nélkül életünkbe. Ez alól csak az jelent kivételt, ha életveszélybe kerülünk, és még nem jött el a távozásunk ideje. Az angyalok hatalmas fénnyel árasztják el elménket és szívünket. Arra emlékeztetnek bennünket, hogy az összes kellemetlenség ellenére végül minden rendben lesz körülöttünk. Az angyali jelenlétet kísérő feltétel nélküli szeretet intenzitása gyakran azonnali gyógyuláshoz vezet. Az angyalok abban is nagy segítségünkre vannak, hogy éjszakáink pihentetők legyenek. Igyekeznek alvás közben gyógyítani bennünket, mert tudatunk ilyenkor jóval nyitottabb. Bármelyik angyalt, vagy arkangyalt behívhatjuk álmunkba, és megkérhetjük őket, hogy amíg mi alszunk, tisztítsanak meg minden testi és érzelmi mocsoktól. Szinte biztos, hogy reggel nem fogunk emlékezni az álmunkra, de biztosan fogjuk tudni, hogy benne voltak, segítettek abban, hogy jobban érezzük magunkat, gyógyult lelkiállapotba kerüljünk.
Világunk csodákkal jött létre, ennek a része az angyalok által létrehozott világ.
Beküldve: June 16, 2020
 
Név: Mondandó:
Név: Sariel arkangyal
ww7

Isteni szeretet

Az Isten általi szeretet nem ismeri a félelmet, ezért nincs szükség arra, hogy hamisságra támaszkodjon. Jézus, Isten fia hirdette az egyszerű, igaz szeretettel teljes hit meggyőző erejét.
A benned lévő szeretet helyes útját járod a hit erejével, amit Jézus tanított szerte a világon.

Ha valaki fontos számodra, akkor nincs olyan kifogás mely megállná a helyét, hogy nem érsz rá időt szakítani. Minden perc mellyel az idő szalad csak szakadékot képez emberek között, ha nem figyelnek egymásra, és nem szánnak időt arra, hogy a másikkal mi van, merre tart. Ha nem fontos neked valaki, akkor nem érdekel, hogyan él, mit gondol, és mi történik vele, csak kifogásokat keresel arra, hogy mellőzd életedből, és az utolsó helyre helyezed a fontossági sorrendedben. Ne akkor legyen fontos valaki számodra, ha Te magad ezt a fontossági sorrendet átalakítottad, és érdekektől vezérelve tartod csak fontosnak a másikat. A legnagyobb barátságok úgy születnek, hogy érdek nem húzódik meg a háttérben. Az egyszerű világkép amit közösen fedeztek fel, a hit és a szeretet jegyében, ez az Isteni szeretet.
Beküldve: June 10, 2020
 
Név: Mondandó:
Név: Uriel arkangyal
w913

A szeretet a boldogság kulcsa.


Ha te is egy kis melegséget érzel a szívedben,
Tudd,hogy egy angyal van ott a közelben.
Ő lopta szívedbe a napsugár melegét,
Lábad elé szórja a csillagok fényét.

Ha ismernéd Isten ajándékát!
Az imádság csodája éppen itt mutatkozik meg, a kutaknál, melyekhez jövünk, hogy a vizünket keressük: itt jön Krisztus minden ember elé, Ő az első, aki minket keres és inni kér. Jézus szomjazik, kérése a ránk vágyódó Isten mélységeiből jön. Az imádság, akár tudjuk, akár nem, Isten szomjúságának és a mi Isten utáni szomjúságunknak a találkozása.

Eszméje rendet teremt a világban. Elnyomja a gonosz árnyékát, és tiszta elmével, hittel gondoskodik rólunk. Egy mindenható Isten erejével, egy megváltó Jézus Krisztus nevében,
a Szeplőtelen Szűz közbenjárása által minden tisztátalan léleknek, minden engem zaklató jelenlétnek elrendelt és parancsolva legyen, hogy azonnal hagyjanak el, végleg távozzanak, Szent Mihály arkangyal, Szent Gábriel, Szent Rafael és őrangyalaink által megszentelve,
Legszentebb Szeplőtelen Szűz Anyánk áldásával, erősödjön hitünk.

Ámen
Beküldve: May 29, 2020
 
Név: Mondandó:
Név: Haniel arkangyal
em01

SZENT BERNÁT IMÁJA

Legkegyesebb Szűzanya Mária! Sohasem hallotta még senki, hogy Te gyámoltalanul magára hagytad azt, aki oltalmad alá folyamodott, segítségedért esdekelt, vagy szószolásodat kérte. Én is hasonló bizalomtól lelkesítve sietek Hozzád, Szüzek Szent Szüze! Hozzád jövök Anyám, és mint szegény bűnös, sóhajtozva lábadhoz borulok. Ne vesd meg szavaimat Örök Igének Szent Anyja, hanem hallgasd meg kegyelmesen.
Ámen.
Beküldve: May 24, 2020
 
Név: Mondandó:
Név: Camael arkangyal
bolcs001

Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát.


Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes!

Az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között,

és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.

Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja,

imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján! Ámen.


Íme, az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint!


Üdvözlégy Mária ...


És az ige testté lőn, és miköztünk lakozék.

Üdvözlégy Mária ...

Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja!

Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk! Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy mi, akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk! Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
Beküldve: May 19, 2020
 
Név: Mondandó:
Név: Metatron arkangyal
b3

Egy angyal tanítása. Metatron arkangyalként az időjárást segítem.

Az angyalokat hívhatjuk, meditálhatunk, kérhetünk tőlük. Az angyalok sokszor megjelennek nekünk, és segítenek a bajban, sokszor láthatatlan erőket mozgatva. Szenteket keresnek a Földön az angyalok, olyan segítőket, akiknek megadatik a földi lét, és a földi körülmény. Általában születéskor már megtalálják azokat a gyermekeket, akinek küldetése az angyalok világa. Ezeket az embereket veszik körül az angyalok életük folyamán, hogy segítsék az élet forrását megőrizni, vagyis a Teremtő erőt, ami létrehozta Földünket. Az angyalok tánca vidámságra, jókedvre hív bennünket. Az angyali világnak a derű, a mosoly az ismertetőjegye. Egy angyali teremtést megtalálhatsz, megölelheted, megismerheted, segít neked a bajban az utadat tanácsokkal látja el, irányítja, sodorja az életed egy szebb jövő irányába, ez lehet egy élő angyali személy, amely hordozza magában az angyali szeretet forrását. Figyeld meg, hogy kit sodor feléd a napokban egy angyal. Vágysz valakire? Kérd az angyalod, és eléd irányítja őt. Hited elhozza őt neked, csak kérned kell az angyalodtól, és a kérésed meghallgatásra talál.
Ilyen az angyali útmutatás.
Beküldve: May 14, 2020
 
Név: Mondandó:
Név: Gábriel arkangyal
w348

Bármikor, amikor köszönetet mondasz valakinek, kifejezed a személy iránti tiszteletedet. Például, amikor azt mondom a feleségemnek: „Drágám, annyira hálás vagyok azért, hogy mellettem vagy, oltalmazol, óvsz, féltesz”. A tiszteletemet mutatom ki azzal is, mikor azt mondom valakinek, „Köszönöm, hogy kinyitotta nekem az ajtót”, vagy „Köszönöm, hogy eljött az istentiszteletre;. A hála kinyilvánítása egy másik személy iránti tisztelet kifejezésének a módja. Az Istentisztelet megtanít minket arra, hogy egymást is tiszteljük. Ez az angyalok világa egyben, hisz egy angyali teremtés magában hordozza a békét és a harmóniát.
Jót mondani, Istent áldani azt is jelenti, hogy az áldás forrását becsüljük és Istent dicsérjük (Jel 7, 12), magasztaljuk (29. Zsolt, 1-2). Isten megérdemli, hogy azt a sok jót, amit teremtésével és megváltásával nekünk adott, tovább adjuk és ezért neki hálásak legyünk, Őt dicsőítsük és áldjuk. De az imádságban is boldogan köszönhetjük meg és kérhetjük Isten áldásait, mint Jákób (nem bocsátlak el, míg meg nem áldasz engem).
Hálás szívvel tekinteni a világra, hitet és szeretet ad mindenkinek. Ámen!
Beküldve: May 6, 2020
 
Név: Mondandó:
Név: Rafael arkangyal
w912

Szent Jakab apostol

Szentlecke Szent Jakab leveléből, Jak 3,16 – 4,3

Az igazság gyümölcsét békében vetik el.

Szeretteim! Ahol irigység és önzés honol, ott zűrzavar van és mindenféle hitványság.

A felülről származó bölcsesség először is tiszta, aztán békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalom tölti el és gazdag termést hoz, nem részrehajló, nem képmutató.

Az igazság gyümölcsét békében vetik el azok számára, akik békét teremtenek.

Honnan vannak háborúságok és veszekedések köztetek?

Nemde onnét, hogy bűnös vágyak igyekeznek uralomra jutni tagjaitokban? Kívántok valamit, és nincs benne részetek.

Öltök és irigykedtek, de semmit sem tudtok elérni. Harcoltok és háborúskodtok, de nincs semmitek, mert nem kértek.

Kértek ugyan, de nem kapjátok meg, mert rossz szándékkal kéritek, azért, hogy bűnös vágyatokban elpazaroljátok.
Beküldve: May 1, 2020
 
Név: Mondandó:
Név: Mihály arkangyal
w911

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 16,15-20)
Abban az időben Jézus megjelent a Tizenegynek, és így szólt hozzájuk:
„Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek! Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják kísérni: A nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek a kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik. Ráteszik a kezüket a betegekre, és azok meggyógyulnak.”
Az Úr Jézus, miután ezeket elmondta nekik, felvétetett a mennybe, és helyet foglalt az Isten jobbján. Ők pedig elmentek, és mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr együtt munkálkodott velük, és az igehirdetést megerősítette a jelek által, amelyek kísérték őket.
Ezek az evangélium igéi.
Beküldve: April 25, 2020
 
Név: Mondandó:
Név: Szeretet angyala
sm606

Kész a szívem Istenem,
kész a szívem arra, hogy énekeljek és zengedezzek!Ébredj lelkem, ébredj lant és hárfa,
hadd ébresszem a hajnalt!
Magasztallak Uram(Zsoltárok könyve 57,8:9:10 )
Beküldve: April 19, 2020
 

Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Magyar fordts: PHP Studio - Warner

Powered by PHP guestbook 1.41 from PHPJunkyard - Free PHP scripts