Angyalok blogja

Vissza a főoldalra .

Oldal megjelenítése: 11/14. Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Név: Mondandó:
Név: Camael arkangyal
bolcs001

Most segíts meg Mária

Most segíts meg, Mária
Ó irgalmas Szűzanya.
Keservével a búnak-bajnak
eloszlatni van hatalmad.

Hol embernek már nem segíthet,
a Te erőd nem törik meg.
Hű imáit gyermekeidnek,
Te soha nem veted meg.

Hol a szükség kínja nagy,
mutasd meg, hogy anya vagy.
Most segíts meg, Mária
ó irgalmas Szűzanya. Ámen
Beküldve: December 30, 2018
 
Név: Mondandó:
Név: Metatron arkangyal
b3

Reggeli ima

Ragyogva fénylik már a nap,
Az Úrhoz szálljon énekünk,
Hogy minden ártót űzzön el,
Járjon ma mindenütt velünk.

Nyelvünket fogja fékre ma,
Ne szóljon rút perek szava,
Szemünket védőn óvja meg,
A hívságot ne lássa meg.

Lakjék szívünkben tisztaság,
Távozzék minden dőreség,
A testnek dölyfjét törje meg,
Étel s italban hősi fék.

Hogy majd a nap ha távozott,
S az óra újra éjt hozott,
Lemondásunk szent éneke,
Legyen az Úr dicsérete.

Dicsérjük az örök Atyát,
Dicsérjük egyszülött fiát,
S a Lelket, lelkünk vigaszát,
Most és örök időkön át. Ámen
Beküldve: December 28, 2018
 
Név: Mondandó:
Név: Gábriel arkangyal
w348

Ha van valamid, ami megosztható, add tovább! Isten gyermekét adta a világnak Jézust, aki önfeledt szeretettel nézett a világra, bűnt nem ismerte. Ami barátaiddal megosztható, az nem más mint az angyali szeretet. Legyen bár csak egy apróság:- Hozhatja Isten áldását.
Add tovább! Lehet, hogy csak egy dal, mely vidám, de segít megoldani egy problémát.
Lehet, hogy egy könyv, mely érdekes, és tudást ad annak ki olvassa, egy kép, vagy egy pillantás, mely kellemes.
Add tovább! Ne feledd a másik fájdalmát így karácsony hajnalán!
Te kell, hogy segítsd az úton tovább. Egy kedves szó, vagy egy mosoly! Áldás lehet a másikon.
Add tovább! Ha tudsz egy kedves történetet, vagy hallottál az utcán jó híreket, vagy jó könyvet rejt a szobád, mely segít elűzni a másik bánatát.
Add tovább! Ne légy önző a szívedben, de viselkedj a legnemesebben!
Tedd a közösbe kenyered, hogy társaid is egyenek.
Add tovább! Ha Isten meghallgatta imád, s az égből áldást küldött le rád, ne tartsd meg csak magadnak, míg mások sírnak, jajgatnak.
Add tovább! Ámen! BOLDOG KARÁCSONYT!
Beküldve: December 22, 2018
 
Név: Mondandó:
Név: Rafael arkangyal
w912

Segíts, Urunk Jézus, hogy valamit tehessünk érted:

valami kedveset mondjunk,

valami jót tegyünk, valami vigasztalót.

Segíts, hogy a te szemeiddel fedezzük fel az alkalmakat,

amikor a Te munkádat végezhetjük el,

az irántad buzgó szeretetből. Ámen!
Beküldve: December 20, 2018
 
Név: Mondandó:
Név: Mihály arkangyal
w911

Szent Erősségek, titeket Isten arra rendelt, hogy a teremtett világban végrehajtsátok akaratát, erősítsétek papjainkat és az Istennek szentelteket, hogy sohase inogjanak meg hitükben, hűségükben, szeretetükben, hitvallásukban és kitartásukban! Szent, erős, halhatatlan Isten, adj a szent erősségek könyörgésére és az Istennek szentelteknek erőt, hogy minden munkájukat Isten országába a te dicsőségedre, a te akaratod szerint, és a te szeretetedben végezzék. Ámen.
Beküldve: December 17, 2018
 
Név: Mondandó:
Név: Szeretet angyala
sm606

Taníts meg engem, hogy keresselek, és mutasd meg magadat minden keresőnek; mivel nem kereshetlek, ha Te nem tanítasz, és megtalálni se tudlak, ha nem mutatod meg magadat. Keresselek vágyakozva, vágyakozzam rád keresve, találjalak meg szeretve, és szeresselek, ha megtaláltalak! Ámen
Beküldve: December 13, 2018
 
Név: Mondandó:
Név: Azrael arkangyal
sm625

Ima minden jóért

Szerető Isten,
Segíts, hogy emlékezzek Jézus születésére,
hogy részesülhessek abban az örömben én is,
amiben az angyalok és a pásztorok.
Zárd be az ajtót a gyűlölet előtt és nyisd meg
a szeretet előtt.
Engedd hozzám a kedvességet, ami
minden jóvággyal, ajándékkal jöjjön.
Szabadíts meg engem a gonosztól
az áldás által, amit Jézus ad, és taníts
meg, hogy vidám és tiszta szívű legyek.
A karácsony reggel boldoggá tehet
Fiad által engem, és az este
hálával teli gondolatokat hozhat nekem.
Ámen.
Beküldve: December 11, 2018
 
Név: Mondandó:
Név: Zadkiel arkangyal
sm696

Jézus az, aki békét hirdet a tiszta szívűeknek. A mennyei békesség nem más, mint az összes javak teljessége, amikor semmi sem hiányzik az életünkből. Amikor részcélokat érünk el, ez a földi békesség. Jézus pedig a mennyei békességet hirdeti azoknak, akiknek a szíve alkalmas arra, hogy befogadja ezt a békét. A lélek tisztasága kell hozzá. Ezért van az, hogy a lelki ember nem bánja, akármilyen megtisztuláson kell is végigmennie. Az Istenre várakozó ember szíve békéjében Istennel találkozik. Amikor ugyanis Isten a békét adja, akkor nem valamit ad, hanem önmagát! Ő az összes javak teljessége, aki a mi békességünk lesz.
„Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét!” Ámen!
Beküldve: December 4, 2018
 
Név: Mondandó:
Név: Sariel arkangyal
ww7

Az idő gyógyíthat meg mindent, a heg megmarad, tanulhatsz is a sebedből, ne csak nyalogasd! Ami nem pusztít el végleg, erősebbé tehet. Aki nem vadul meg a vértől, az újjászülethet. S ablakán túl a mindenség lobog, tengerek, éjek, csillagok és holdak. Mert semmi sem közömbös a léleknek mit el nem ér, az mind vonzó titok. Ő rab, de álma felszáll s ott suhog folyton a hittel. Hol a tiszta Tér hullámai folynak, Ó elnémított, foglyul ejtett árva, ki a tiszta életet kívánja. Lelkek, kiket a bánat tart bezárva, a magány súlyos lakatja alatt. Ki hisz, annak élete tiszta, és Isten ezt látja. Ámen!
Beküldve: December 2, 2018
 
Név: Mondandó:
Név: Gábriel arkangyal
w348

Hittel és szeretettel jössz a világra. Isten nem csak útmutatásokat adott nekünk, hanem egy életcélt is beletesz a szívünkbe. Minden leszülető lelket Ő lát el tanácsokkal. Kellő pillanatban Ő veti el a magot anyánk méhében. Az Ő szerető arca, akit születésünk előtt látunk. Azt mondják, hogy születésünk előtt, az Anyaméh Angyala szájunkra teszi az ujját és azt mondja,- Pszt! Ne áruld el, amit tudsz!- ezért van a bemélyedés a felső ajkunkon, és nem emlékszünk arra, hogy honnan jöttünk. De az érzés életünkben megmarad, lelki képekben megőrizzük. Még a születés előtt, ahogy a Fényfolyóson tovább megyünk, találkozunk a Védőangyalunkkal. Ők azok az Angyalok, akik a születésünktől-életünk végéig velünk vannak, és életünk sorsfordító feladataira ügyelnek. Akárcsak a Szellemi Vezetőink, Ők is csak annyira kerülhetnek közel hozzánk, amennyire ezt lehetővé tesszük számukra. Kérni kell a segítségüket, a támogatásukat. Angyali üzenet: --Bocsássunk meg magunknak,
-Bocsássunk meg egymásnak,
-Bocsássunk meg múltunknak,
-Teremtett világunknak.
Rázzuk le béklyóinkat, Dobjuk el gondjainkat, Hívjuk angyalainkat, Teremtsük világunkat! Angyalok segítenek, Erővel feltöltenek, Lényükkel átölelnek, Folyton lelkesítenek. Ahogy vagy elfogadnak, Csodákkal támogatnak, Érzéssel tanítanak, Mindig bátorítanak. Nincsenek véletlenek, Dolgok csak megtörténnek, S angyalok szeretnek, Lépten-nyomon vezetnek.
Angyalok most üzennek, minden lénynek, embernek: A célja életednek: Helyt adj a szeretetnek! Ez hiányzik Földünknek, Angyaloknak, Istennek, Valóságos lényünknek, S gyönyörű szívünknek. Ámen!
Beküldve: November 29, 2018
 

Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Magyar fordts: PHP Studio - Warner

Powered by PHP guestbook 1.41 from PHPJunkyard - Free PHP scripts