Angyalok blogja

Vissza a főoldalra .

Oldal megjelenítése: 11/25. Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Név: Mondandó:
Név: Haniel arkangyal
em01

Áldást belülről érezve óvod magad a félelmeidtől. Az Úr legyen előtted, hogy a jó utat mutassa néked. Az Úr legyen melletted, hogy téged karjába zárjon és megvédjen a veszedelemtől.
Az Úr legyen mögötted, hogy megvédjen a gonosz cselvetéstől. Az Úr legyen alattad, hogy felfogjon, ha elesel.
Az Úr legyen tebenned, hogy megvigasztaljon, ha szomorú vagy. Az Úr legyen körülötted, hogy megvédjen, ha mások rád rontanak.
Az Úr legyen fölötted, hogy megáldjon téged! Így áldjon meg téged a jóságos Isten, ma, holnap és minden időben!
Ebben a hónapban az immunrendszer erősítése a cél. A hit erősítése életünkben egy nagyon fontos eszmei értéket képvisel. Születésünk után, választunk magunknak egy tárgyat amiben gyerekkorunkban hiszünk, és óvja napjainkat gyermekéveinket.
Egy nagyon fontos tényezője van a hit erejének, az pedig nem más, hogy őrző, védő szerepet tölt be életünkben, és sok gyógyító folyamat részesévé válik maga a hit, mert hit nélkül az immunrendszer is gyengébb. Hinni egy magasabb lelki csodában erősít, és megtestesíti mindazt a célt, hogy kilábaljunk a rossz napokból. Lelki felemelkedés, de ezzel átjuthatsz a szebb jövő felé, vagy a csodák kapujába.
Beküldve: January 19, 2021
 
Név: Mondandó:
Név: Camael arkangyal
bolcs001

A Szentháromság dicsőítése

Dicsőséges Szentháromság, Atya, Fiú, Szentlélek!
Szüntelenül, boldog örömmel imádjuk, s dicsőítjük isteni Fölségedet.
Ó, drága Királynőnk, Szűz Mária!
Általad még tökéletesebbé válik Isten-dicsőítésünk,
hiszen Szeplőtelen Szíveddel egyesült a Lélek,
hogy az Atya akaratából a Fiúisten a Te egyszülött Fiaddá legyen.
Minden kegyelemmel megáldott Szíved
így lett a Szentháromság méltó temploma és szentélye.
Ezért hát most és mindörökké
általad imádjuk, dicsőítjük a fölséges Istent.

Dicsőség Néked örök Atya!
Te vagy a mindörökké Létező,
mindenek teremtő Atyja, Ura és Istene.
Imádunk, dicsőítünk és magasztalunk Téged mindörökké
a Te szeretett Leányod által,
ki nekünk áldott Királynőnk.

Dicsőség Néked Fiúisten! Te az Atya örök Igéje vagy,
hiszen Teáltalad fejezi ki magát az örökkévalóságban,
s általad ismerteti meg magát teremtményeivel.
Te lettél az emberek üdvözítő Istene.
Imádunk, dicsőítünk és magasztalunk Téged mindörökké
a Te áldott jó Édesanyád,
a mi drága Királynőnk által.

Dicsőség Néked Szentlélekisten,
Te mindörökké áradó szeretet-izzás az Atya és a Fiú között!
Te az Atyától és a Fiútól származó éltető, megszentelő Lélek,
Úr vagy és Isten.
Imádunk, dicsőítünk és magasztalunk Téged mindörökké
a Te Szeplőtelen Jegyesed által,
ki nekünk szeretetreméltó Királynőnk.

Áldott légy, dicsőséges Szentháromság!
Áldunk Téged, ó Szentháromság
a Boldogságos Szent Szűz által
most és mindörökkön örökké.
Ámen.
Beküldve: January 12, 2021
 
Név: Mondandó:
Név: Metatron arkangyal
b3

Szent Ágoston
Pió atya áldozás utáni imája
Maradj velem, Uram, hogy el ne feledjelek. Tudod, hogy milyen könnyen elfordulok tőled.

Maradj velem, Uram, mert gyenge vagyok, szükségem van erődre, hogy annyiszor el ne essek.

Maradj velem, Uram, mert Te vagy az én életem: nélküled lankad buzgóságom.

Maradj velem, Uram, mert Te vagy az én világosságom - nélküled sötétségben járok.

Maradj velem, Uram, hogy megmutasd nekem akaratodat.

Maradj velem, Uram, hogy halljam hangodat és kövesselek.

Maradj velem, Uram, mert nagyon akarlak szeretni és mindig veled akarok lenni.

Maradj velem, Uram, ha azt akarod, hogy hűséges legyek hozzád.

Maradj velem, Jézus, mert bármilyen szegény is lelkem, azt kívánom számodra a vigasz helye és a szeretet fészke legyen.

Maradj velem, Jézus, mert már késő van és a nap lenyugvóban: múlik az élet, közeledik a halál és szükséges megkettőzni az erőmet, hogy útközben el ne hagyjon.

Nyugtalanítanak a kísértések, a sötétség, a szomorúság, a keresztek, a
szenvedések: mennyire szükségem van Rád a számkivetésnek ezen az éjszakáján.

Maradj velem, Jézus, mert az élet és veszedelmek éjszakájában szükségem van Rád. Add, hogy úgy felismerjelek, mint a tanítványok a
kenyértöréskor: az eucharisztikus egyesülés legyen világosság, mely megtart engem; legyen egyetlen boldogsága szívemnek.

Maradj velem, Uram, mert amikor jön a halál, akkor is veled egyesülve akarok lenni, ha nem is a szentáldozás által, legalább a kegyelem,

a szeretet által.

Maradj velem Jézus, nem kérem isteni vigasztalásodat, mert nem vagyok rá méltó, de igenis kérem a Te szentséges jelenlétedet.

Maradj velem, Uram, Téged kereslek, a Te lelkedet, a Te szereteted, a Te irgalmadat, a Te szívedet,

mert szeretlek Téged és nem kérek más jutalmat, mint a szeretet gyarapodását. Szeresselek Téged egész szívemmel itt a földön,

hogy tökéletesebben tovább szerethesselek az örökkévalóságban.

Ámen.
Beküldve: January 5, 2021
 
Név: Mondandó:
Név: Gábriel arkangyal
w348

Hálaadó ima szilveszterkor

Az év utolsó estéjén oly sok mindenért szeretnék Uram neked hálát adni, amit kaptam tőled az egész év folyamán. Köszönöm, hogy nem engedted el kezem, mindig a jó úton vezettél. Köszönöm neked az egész teremtett világot, melyet mindannyiunk javára alkottál. Hálát adok, hogy a világ ezernyi jelében felismerlek téged.

Hála neked Uram az emberekért, a szomorú arcú testvérekért, a jókedvűekért, és azokért is, aki nem tudják, hogy őket is szeretem, és talán nem is sejtik, hogy most ő értük is imádkozom.

Hála neked Uram, mindenkiért! Hála egyszülött Fiadért, Jézus Krisztusért, aki elhozta, és a szívünkbe írta az örömöt, és a boldog nyugtalanságot, aki azt akarja, hogy megosszuk másokkal boldogságunkat, a szeretet közösségében.

Hála neked Uram magyar hazánkért, és hála Anyaszentegyházunkért, melynek tagja lehetek! Segítsd meg hívő magyar népedet!

Köszönök Istenem mindent, amit Tőled kaptam, hiszem, hogy ez a teljesség, minden: az irgalom, a szeretet, és az élet.

Köszönöm a bánatot és a gyötrődést is, mert ez még jobban hozzád kapcsol.

Uram, köszönöm ünnepeimet, örömeimet. Köszönöm, hogy ma este is örülhetünk, énekelhetünk és táncolhatunk a te dicsőségedre.

Uram köszönöm az egyszerű hétköznapokat, a szokásos jeleket, hangokat, melyek irányítják hétköznapjaimat, de amelyek végül is a te hangod, és hozzád vezetnek.

Köszönöm Uram, hogy mindig válaszolsz és megvigasztalsz. Szeretnék hálát adni egész évi munkámért és küldetésemért, rám fordított figyelmedért és végtelen nagy türelmedért, azért, hogy vársz rám, és örökké szeretsz.

Kérlek Uram, légy velem az új esztendő során is, fogd a kezem, vezess a jó úton, adj bátorságot az élet terheihez, adj vidám és nyílt szívet.
Ámen.
Beküldve: December 30, 2020
 
Név: Mondandó:
Név: Rafael arkangyal
w912

Juhász Gyula: Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.

…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.

…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.
Beküldve: December 24, 2020
 
Név: Mondandó:
Név: Mihály arkangyal
w911

Egy élet sem elég ahhoz, hogy mindent megtapasztaljunk az életben. Az Univerzum egy végtelen világot kínál nekünk. Angyalokkal teli világot, ahol az angyalok munkálkodnak azon, hogy életünk teljes maradjon Isten segítségével. Ezért aztán, az élet egy örök tanulás, és minden kórnak megvan a maga mondandója, tapasztalása.
A tudást angyali erő segíti az Univerzum szent templomában.
Így állhatunk meg a saját önfejlesztett világunkban. A körülöttünk lévő világ egyedivé válik, mivel magad teremtetted, ezért mondhatod a magadénak.
Angyali érintésként tudhatod be magadnak azt a tudást, amit életed folyamán magadba szívsz, és építed tudásoddal világunkat.
Bátorságodnak köszönhetően segíted az angyalok világát.
Beküldve: December 12, 2020
 
Név: Mondandó:
Név: Szeretet angyala
sm606

Adventi ima

Hozzád emelem
Hozzád emelem a lelkem, Istenem,
Reményem csak Tebenned,
Jaj, meg ne szégyenüljek,
Ne gúnyoljanak ellenségeim.
Akik Téged várnak, meg nem szégyenülnek.

Lila szalaggal átkötött ezüstfenyő-koszorúcska, ijedten pislákoló pici lánggal,
körülülünk, térdelünk, állunk,
ezen a korán sötétülő, adventi (vasárnap) délutánon.

Akármilyen bágyadt is a lángod,
a karácsonyest gyertyafényben úszó fáját idézed elém, s hálás vagyok neked.
Hálás, mert megállítasz.
Megállítasz életem csetlő-botló, omló-porló rohantában
Hálás, mert kihúzod roskadozó derekam,
és sáros földről aranyszín-ragyogásra emeled a szemem.

Jaj, Uram, ha megszégyenülnék!
Ha az Isten ellen lobogva égők hangos hada előtt összecsuklanék,
ha az Isten nélkül maguknak Édent építők szeme előtt összeomlanék.
Ha elhullanék a félúton,
ha lehervadna arcomról az Isten gyermekeinek öröme,
ha tört holmiként kifosztottan és reményt vesztve a nagy selejtdombra kerülnék,
ha tárt életem romjain a Krisztust ócsárlók bizonykodnának Ellene.

De nem.
Belenézek fényedbe, gyertya az adventi koszorún, és lángod ezt lobogja:
nem lesz tört élet belőled, nem.
Ha tudsz várni.
Várni?
Az emberi faj legtermékenyebb, leggazdagabb várásával,
Ha tudsz Krisztust várni.

Várlak hát Krisztusom.
S e várás igaz voltán fordul: öröm vagy szégyen lesz a sorsom.
Ha Krisztust mondanék, de belülről más az, akit s amit várok, mint a világ,
elsorvadok, mint a világ.
Ó, minden ezen fordul, tudlak-e várni Téged, Magad, Téged.
Nem keresztény kultúrát,
melyben tudósok és művészek Neked áldozzák tehetségük javát.
Nem keresztény államhatalmat,
melyben Istenhez igazítnak törvényt
s Nevében csendül intés és dicséret és az adminisztráció.
Nem is virágzó egyházi életet:
kolostorokat és iskolákat, körmeneteket és zarándoklatokat,
kongresszusokat és táborokat.
Nem, nem! Félre, világ álcázott kísértései! Ezek mind hozzáadatnak,
de csak annak a nemzedéknek, amelyik megtanult már Krisztust várni, őt Magát.
És ezek mind elvétetnek azoktól,
akiknek természetfölötti igénye nem képes túlnyúlni mindezeken.

Gyertyád fényébe belenézve, adventi koszorúcska,
nem akarok mást látni, mint Krisztust bennem.
Ott lappang, reménykedik a szívem mélyén,
El akar önteni, birtokba akar venni,
fénnyel beborítani, magáévá s magává ölelni,
Önnön szívével eggyé tenni.

Jézusom!
A törvényhozásban nem hívják a Lelked,
a tudósok Rólad nem beszélnek,
a művészeket csak teremtett világod szépsége igézi,
Téged, Magad, nem vesznek észre,
körmenetek és zarándoklatok fény- és hangdicsérete sem Feléd leng,
gyermekeink sem menetelnek lobogóid alatt.
De mindez csak azért, hogy megtaláljunk mindezeken túl Téged.
Hogy morzsolódó életünk sír és örökélet felé menetelő napjai
megszabadítsanak végre a hiábavaló reménytől:
kielégültté lehetünk bármitől is, ami nem Te vagy.
A tiédből való nem.
A tiéd sem.
Az érted való sem.
Egyedül csak Te elégíthetsz ki minket,
Csak a Misztérium: hogy Te, Láthatatlan és Kimondhatatlan, Te vagy.
Vagy és át akarsz ölelni engem.
Egyedül az, hogy mindent szemétnek tekintsek, csak egy legyen a fontos:
Átölelsz-e engem?
Jézusom, add, hogy abbamaradjon életem ámokfutása.
Hogy ne bűnben és teremtett világban próbáljak boldog lenni.
Nem is az Érted való dolgokban.
Szűnjön meg életemben minden önbecsapás.
A gyertya fényébe nézve - várlak
Várlak. Jöjj! Tégy a tieddé!
Oldj magadba! Minden fájó nyugtalanság messze szálljon.
Légy Te elég nekem.

Ámen.
Beküldve: November 29, 2020
 
Név: Mondandó:
Név: Azrael arkangyal
sm625

Emeld az ég felé a karodat,
Ha úgy érzed a szíved meg hasad,
Kiálts az Úrhoz, ki meg hallgatja a szavadat,
Mert boldogtalan az, kinek szívéből a szeretet kiszakadt.
Ha úgy érzed mindenki elhagyott, nincs miért élned,
Ne fordíts hátat, mert szép az élet.
És ha úgy érzed hogy senki nem segít, mindig van egy új nap, s mindig ujjat hozhat.
Ne add fel soha a reményt, mert ISTEN mindig melletted van, és megsegít!!!
Istenem segíts meg!
Angyalok álljatok mellettem!

Ámen
Beküldve: November 23, 2020
 
Név: Mondandó:
Név: Zadkiel arkangyal
sm696

Angyali érintés

Ha kapcsolatba szeretnél lépni az angyaloddal, először keress egy nyugodt helyet, ahol meditálhatsz, vagy elgondolkozhatsz azon, hogyan fogadd őt a szívedbe. Ezután alakíts ki szent hangulatot, amely kísérni fogja az imáidat vagy a szertartásaidat. És természetesen szeresd magad eléggé ahhoz, hogy a létezés halandó és halhatatlan síkján is át tudd érezni a transzcendencia érzését. Ha felismerjük az angyalainkat és kapcsolatba lépünk velük, megnyitjuk azt a kaput, amely az énünk legmagasabb és legjobb része felé vezet. Figyelj az angyalodra, és az angyalod is figyelni fog rád. Mikor veszed észre, hogy angyalod eljött, és átható nyugodtsággal meghallgat. Nem kell mást érezned, csak azt, hogy te is nyugodt lettél gondjaid közepette. Általában akkor kérjük angyalunkat, mikor valami felzaklat bennünket, vagy nem úgy mennek dolgaink. Ilyenkor szervezetünk magasabb rezgést vesz fel, mivel nyugtalanok vagyunk. Tudnunk kell, hogy vitaminok ezen idő alatt gyorsabban ürülnek szervezetünkből, ezért pótolni kell, hogy ne lépjen fel hiánybetegség miatta. Egy angyal ami láthatatlan ugyan, de mikor megnyugodsz, az angyalod nyugtatja le lelkedet.
Az angyali világodnak az a jellemzője, hogy olyan gondolatokat kapsz angyalodtól, amitől egy új életformán át eljutsz a megoldásokig.
Angyali érintésnek, és angyali gondoskodásnak hívjuk ezt, mert nem kétségbe esel, hanem gyorsan átlépsz egy újabb szintre, amitől új energiákat kapsz. Égi energiák angyalodtól.
Beküldve: November 16, 2020
 
Név: Mondandó:
Név: Sariel arkangyal
ww7

Egyedül érzed magad? Nyomorultul és meg nem becsülve? Sariel arkangyalként én segítek. Megsebzett a tény, hogy valaki a környezetedben alábecsült. Ne higgy neki!
Itt vagyok melletted és segítek neked! Vonzd be a szívedbe és a tudatodba a szeretet fényét. Áld meg az életed, hisz angyali hited előbbre fog vinni, vagyis minden földi lény belső királyságában, a szívedben él. Tekintsd a szépet körülötted.
Így érzed újra azt a szerencsét, ami áthatja egész lényed.
Így gyógyul a lelked!

Ima és áldás Isten szeretetéhez...
Találjon Rád Isten áldása minden új napon!
Angyalok őrizzenek utadon, bármerre jársz!
A menny világossága ragyogjon Rád, és töltse meg dallal szívedet!
Találjon Rád Isten áldása minden új napon!
Isten fénye ragyogja be szíved!
Krisztus lángja gyújtsa lángra benned a szeretetet!
A Lélek tüze tegyen szabaddá, hogy igazán megélhesd ezt a mai napot és minden utána következőt!
Isten áldását kérem..
Legyen előtted jól kitaposott út,
Hátad mögül fújjon mindig a szél,
A nap melegen süsse arcodat,
Az eső puhán essen földjeidre,
S míg újra találkozunk,
Hordozzon tenyerén az Isten !

Ámen!
Beküldve: November 7, 2020
 

Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Magyar fordts: PHP Studio - Warner

Powered by PHP guestbook 1.41 from PHPJunkyard - Free PHP scripts