Vissza a weblapra .

Oldal megjelenítése: 3/109. Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

Név: Mondandó:
Név: Mihály arkangyal
w911

„Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent”. Kik a tiszta szívűek? Nem-e azok, akik Krisztus által bocsánatot nyertek és megtisztultak? Kinek van tiszta szíve, ha nem Krisztusnak? Kicsoda nyer tiszta szívet, ha nem az, aki Krisztusnak adta szívét, hogy Krisztus tisztán tartsa azt. Krisztusnak adtad-e a szíved? Csak akkor láthatod meg Istent. Isten áldása áldássá érik benned.
„Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek”. A béke és békesség jellemzi Krisztus munkáját. Ám vannak, akiknek Jézus eszköztelen, „nincstelen”, egyszerű békéje nem elég. Azoknak sajnos nincs más béke. Csak a Jézus békéje, mert csak az marad meg. Mert abban, mind az a sok boldogság található, ami a boldogmondásokban fel van sorolva. Áldás legyen rajtad!
Beküldve: August 27, 2018
 
Név: Mondandó:
Név: Szeretet angyala
sm606

Segíts,hogy észrevegyem és befogadjam a felém irányuló szeretetet,hogy én se féljek szeretetet adni és azt kimutatni.
Áldás
Beküldve: August 26, 2018
 
Név: Mondandó:
Név: Uriel arkangyal
w913

Szent József légy házunk ura, kis családunk patrónusa.
Egyetértés, hű szeretet egyesítse szíveinket.
Az ég felé mutass utat, gyámolítsd az ellankadtat.
Küzdelmekben légy segélyünk, erényekben példaképünk.
Átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és védd lakóit.
Zárd ki mindazt ami káros, ami üdvünkre hátrányos.
Engedd be az Isten áldást, minden jóban gyarapodást.
Ajánlj minket Jézusodnak, szeplőtelen Szűz Arádnak, hogy
családunk kisded háza Názáretnek legyen mása. Ámen.
Beküldve: August 26, 2018
 
Név: Mondandó:
Név: Camael arkangyal
bolcs001

Bármikor, amikor köszönetet mondasz valakinek, kifejezed a személy iránti tiszteletedet, ami kifejezi az angyali szeretetet. Például, amikor azt mondom a feleségemnek: „Drágám, annyira hálás vagyok ezért a nagyszerű vacsoráért, amit készítettél”, én csak kimutattam az iránta való tiszteletemet, azzal, hogy megköszöntem. Ez a magas szintű tisztelet. A tiszteletemet mutatom ki azzal is, mikor azt mondom valakinek, „Köszönöm, hogy kinyitotta nekem az ajtót”, vagy „Köszönöm, hogy eljött az istentiszteletre". A hála kinyilvánítása egy másik személy iránti tisztelet kifejezésének a módja. Az Istentisztelet megtanít minket arra, hogy egymást is tiszteljük. Ez az angyalok világa egyben, hisz egy angyali teremtés magában hordozza a békét és a harmóniát, a tiszteletet. Így teremted meg az angyalok világát. Ámen!
Beküldve: August 21, 2018
 
Név: Mondandó:
Név: Haniel arkangyal
em01

Látogatóban Istennél....

Álmomban látogatóban jártam Istennél. Bekopogtam, hogy beszélgetni szeretnék vele, ha van rám ideje. Az Úr elmosolyodott és így válaszolt:- Az én időm végtelen, mindenre jut belőle, mindig van időm. Mire vagy kíváncsi? Az érdekelne, mit tartasz a legfurcsábbnak az emberekben? Azt, hogy nem szeretnek gyerekek lenni, siettetik a felnőtté válást, majd visszavágyódnak a gyermekkorba. Azt, hogy akár az egészségüket is feláldozzák, hogy sok pénzük legyen, majd rengeteg pénzt költenek rá, hogy visszanyerjék egészségüket. Azt, hogy izgatottan lesik a jövőt, hogy megfeledkeznek a jelenről, így aztán nemhogy a jövőt, de a jelent sem élik meg. Azt, hogy úgy élnek, mintha sose halnának meg és úgy halnak meg, mintha sose éltek volna. Atyaként mit szeretnél, hogy gyerekeid mely tanulságokat jegyeznék meg? Tanulják meg, hogy senkiből nem lehet erővel kicsikarni a szeretetet. Hagyni kell, hogy szerethessenek. Nem az a legértékesebb, hogy mit szeretnénk az életben, hanem az, hogy kik állnak mellettünk. Tanulják meg, hogy nem célszerű másokhoz mérni magukat, saját magukhoz képest legyünk elbírálhatóak. Fogadják el, hogy nem az a gazdag, akinek a legtöbbje van, hanem az, akinek a legkevesebbre van szüksége. Tanulják meg, hogy csak néhány másodperc kell ahhoz, hogy mély sebeket ejtsünk azokon, akiket szeretünk, ám sok-sok év kell ahhoz, hogy ezek begyógyuljanak. A megbocsátást a megbocsátás gyakorlásának útján kell megtanulni. El kell fogadni, hogy vannak olyanok, akik mélyen éreznek, de nem tanulták meg kimutatni érzelmeiket. Meg kell tanulni, hogy bármit lehet pénzen venni, csak boldogságot nem. Két ember nézheti ugyanazt a dolgot, és mégis két másféle dolgot látnak. Meg kell tanulni, hogy az az igazi barát, aki mindent tud rólunk és mégis szeret. Nem mindig elég, ha mások megbocsátanak, meg kell bocsátanunk magunknak is.Búcsúzásnál megköszöntem szavait, Ő pedig így válaszolt:- Az emberek elfelejtik mit mondtál, mit csináltál. De arra mindig emlékezni fognak, hogy érzéseket ébresztettél bennük. Isten szavainak köszönhetően az angyalok segítségével áldás az élet.
Beküldve: August 20, 2018
 
Név: Mondandó:
Név: Szeretet angyala
sm606

Kezet nyújtja és felemel,ha elesel
Átölel mikor könnyezel
Ha egyedül érzed magad
Melletted ül,hallgat veled
Bárhova megy,hűen követ
Sikereidet ünnepli veled
Figyel és óv téged
Boldog ha segíthet
Körülötted lévők arcán
Látod kedves mosolyát
Nyisd ki szíved s érezd,
mennyire szeret.
Öleld meg Őrangyalod.
Áldás
Beküldve: August 17, 2018
 
Név: Mondandó:
Név: Metatron arkangyal
b3

Hálaadás

Mindenért, amit adtál,
hálát adok Neked, Istenem!
Mindenért, amit elvettél
hálát adok Neked, Istenem!
Mindenért, amit segítségeddel megtehettem,
hálát adok Neked, Istenem!
Mindenért, amit megakadályoztál,
hálát adok Neked, Istenem!
Minden örömért, amivel boldoggá tettél,
hálát adok Neked,
Istenem! Ámen
Beküldve: August 15, 2018
 
Név: Mondandó:
Név: Rafael arkangyal
w912

Velem voltál jó Szűzanyám,
Fájdalomban vigasztaltál,
Átkaroltál, rám hajoltál.
Éjjel-nappal erőt adtál.
Te voltál a menedékem,
Fájdalomban segítségem,
Szent Fiadat kérted szépen,
adja vissza egészségem.
Óh Szűzanyám állj mellettem,
A kezemet ne engedd el,
Kétségbe ne hagyj,
A szívembe békességet adj.
S ha eljön az óra,
Hogy indulok a nagy útra,
Térden állva leborulva,
Szent Fiadat magasztalva
Sóhajtom ki lelkemet,
Szűzanyám, hogy Veled legyek. Ámen
Beküldve: August 14, 2018
 
Név: Mondandó:
Név: Azrael arkangyal
sm625

Bibliai idézetek

"Áldjon meg Jehova, és őrizzen meg téged.
Ragyogtassa rád arcát Jehova, és találj kegyet az ő szemében.
Emelje fel Jehova az arcát feléd, és rendeljen neked békét.’« 4Mózes 6:24-26


Nem arra kérlek, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrködj felettük a gonosz miatt. Ők nem része a világnak, mint ahogy én sem vagyok része a világnak. Szenteld meg őket az igazság által; a te szavad igazság. Ahogy te elküldtél engem a világba, úgy én is elküldöm őket a világba. És megszentelem magamat az érdekükben, hogy ők is meg legyenek szentelve az igazság által.
Nemcsak ezek miatt kérlek, hanem azok miatt is, akik az ő szavukra hisznek bennem; hogy mindnyájan egyek legyenek, mint ahogy te, Atyám, egységben vagy velem, és én egységben vagyok veled, hogy ők is egységben legyenek velünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem." János 17:15-21
Beküldve: August 13, 2018
 
Név: Mondandó:
Név: Gábriel arkangyal
w348

Az Úrnapja az Oltáriszentség, az Úr teste és vére iránti mély szeretet kifejezése. Pál apostol írja a korintusiaknak: „Én ugyanis az Úrtól kaptam, amit közöltem is veletek: Urunk Jézus elárulásának éjszakáján fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és így szólt: ’Vegyétek és egyétek, ez az én testem értetek. Ezt tegyétek az én emlékezetemre’. Ugyanígy a vacsora után fogta a kelyhet is, és így szólt: ’Ez a kehely az új szövetség az én véremben. Ezt tegyétek, valahányszor isztok belőle, az én emlékezetemre’”. Az Úr maga buzdítja mindenkori tanítványait, hogy újra és újra ismételjék meg ezt a szent vacsorát az ő emlékezetére. Az apostol pedig hozzáfűzi: „Valahányszor ugyanis e kenyeret eszitek, és e kehelyből isztok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön”. Ugyanazt a vacsorát ismételjük meg, nem másikat, még ha fenn is áll annak kockázata, hogy belefáradunk. Az eucharisztia ünneplésekor mindig ugyanazt a húsvétot ünnepeljük meg, amit egykor Jézus ünnepelt. Az Oltáriszentség kegyelme abban rejlik, hogy részesévé tesz az Úr egyetlen húsvétjának.
Beküldve: August 12, 2018
 

Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

Magyar fordts: PHP Studio - Warner

Powered by PHP guestbook 1.41 from PHPJunkyard - Free PHP scripts