Angyalok blogja

Vissza a főoldalra .

Oldal megjelenítése: 3/11. Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Név: Mondandó:
Név: Azrael arkangyal
sm625

Ha Mihály arkangyal védelmét szeretnéd élvezni, akkor azt az imát kell elmondanod, amit Mihály arkangyal diktált le egy médiumnak. Másold le az imát egy papírra és tedd a párnád alá, de minden este mondd el, mielőtt elaludnál. Fontos, hogy kék tintával írd a papírra az ima sorait:

Az Univerzum minden élőlénye, legyen az ember, állat vagy növény, a barátom, a testvérem és én így szeretem és tisztelem őket, ők pedig hasonlóan szeretnek engem. Kérem az angyalok égi közösségét és Mihály arkangyalt, hogy mindig mellettem őrködjenek, de vigyázzanak az emberiség minden tagjára, az Univerzum teljes egészére!
Kérem a védelmet magamra, a házamra, a családomra, a barátaimra, az ellenségeimre és mindazokra az emberekre és állatokra, akiket nem ismerek, akikkel ebben a leszületésemben, fizikai síkon nem találkoztam.
Kérlek, vágd el a tudatosságom által szőtt hálót és köteléket, amely gúzsba köt és félelem érzetét kelti bennem! Segíts, hogy a félelem érzését ne ismerjem, kellemes meleg biztonságérzet járja át a testem! …Forrás http://www.asztro-show.hu/
Beküldve: September 29, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Zadkiel arkangyal
sm696

Angyali útmutatás
Angyalod örömmel tudatja veled, a karmádat megoldottad, a karmikus leckét megtanultad, a múltból hozott adósságot törlesztetted. Sikeresen túlléptél életed legnagyobb és legnehezebb kihívásán, a szükséges tapasztalatokat is begyűjtötted. Minden feladattal természetesen még nem végeztél, és számtalan új ismeretet, tapasztalatot kell még begyűjtened, a megoldott karmikus leckéket természetesen többé nem fogod átélni. A szerencse kereke most feléd fordult, lehetőséget kapsz rá, hogy megvalósíthasd mindazt, amit igazán szeretnél. Hátra ugyan továbbra sem dőlhetsz, de a korábbihoz képest nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb időszak elé nézel.
Angyalod mindig melletted van, és hisz benned!
Beküldve: September 24, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Sariel arkangyal
ww7

Adj nekem, jóságos Jézusom
Téged megértő értelmet,
Téged átélő érzelmet,
Hozzád siető lelket,
Irántad buzgó bensőséget,
Rád bukkanó bölcsességet,
Téged felismerő világosságot,
Érted égő szeretetet,
Benned élő szívet,
Téged dicsérő tetteket,
a Te szavaidra hallgató fület,
a Te szépségedet szemlélő szemet,
a Te fönségedet magasztaló nyelvet,
Neked kedves életmódot,
a Tőled küldött bajokat elviselő békességet,
Hozzád vágyó hű kitartást,
és adj, Jézusom boldog halált!
Jutalmazz jelenléteddel,
fényes feltámadással, és az örökké boldog életben
add jutalmul magadat!
Ámen.
Beküldve: September 14, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Uriel arkangyal
w913

Ima az Üdvösségért

Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért! Kérlek Jézus, legyél az én Uram!
Kérlek Jézus, legyél az én Megváltóm!
Kérlek Jézus, legyél az én Gyógyítóm!

Ámen

Segítségül hívom az Urat a mai napon, elismerem a bűnösségemet, hiszem, hogy az Úr Jézus Krisztus a bűneimért meghalt a kereszten, és feltámadt az én megigazulásomért. Befogadom Őt az életembe, és hittel megvallom, hogy Ő az Uram, a Megváltóm, a Gyógyítóm. Róma levél; 10/8-10.
Ámen
Beküldve: September 6, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Haniel arkangyal
em01

SZENT BERNÁT IMÁJA

Legkegyesebb Szűzanya Mária! Sohasem hallotta még senki, hogy Te gyámoltalanul magára hagytad azt, aki oltalmad alá folyamodott, segítségedért esdekelt, vagy szó szólásodat kérte. Én is hasonló bizalomtól lelkesítve sietek Hozzád, Szüzek Szent Szüze! Hozzád jövök Anyám, és mint szegény bűnös, sóhajtozva lábadhoz borulok. Ne vesd meg szavaimat Örök Igének Szent Anyja, hanem hallgasd meg kegyelmesen.
Ámen
Beküldve: September 2, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Camael arkangyal
bolcs001

Égi áldás a mai napra...

Ó, édes Istenem!
Hálát rebeg lelkem,
Hogy egész napon át
Úgy szerettél engem.

Bánom sok vétkemet,
Szent Fiadnak vére,
Mossa meg kegyesen
Szívemet fehérre!
ÁMEN
Beküldve: August 18, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Metatron arkangyal
b3

Az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott, megmentett mindattól, amitől rettegtem. Örömre derülnek, kik rátekintenek, nem pirul az arcuk.
Zsolt 34, 5-6
Beküldve: August 11, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Gábriel arkangyal
w348

IMA KÉRÉSÜNK MEGHALLGATÁSÁÉRT SZENT ANTALHOZ

Alázatos lélekkel járulok hozzád, hatalmas pártfogóm, Szent Antal. Nincs nap életünkben, amelyen valami kellemetlenség ne érne bennünket. Testi és lelki javainkat állandó kár éri.

El kellene menekülnünk a világból, hogy megszabaduljunk az eredeti bűn szomorú következményeitől, a csapástól. Bár lelkem tele van keserűséggel, mégsem veszítem el bizalmamat.

Nincs okom a csüggedésre, amíg akkora pártfogóm van, mint Te, dicsőséges Védőszentem. Tebenned még senki sem csalatkozott.
Ha kellett, csodával segítettél nyomorúságunkon és tehetetlenségünkön.

Könnytől fátyolos a szemem, de bizalommal tekintek Reád, hatalmas Szószólóm. Hallgasd meg panaszomat, és segíts meg reám szakadt bajomban,valamint imámban hordozott szeretteim sorsáért imádkozom..

Bízom Benned, hogy meghallgatod bajba jutott híved kérését. Ígérem, hogy kérésem teljesítéséig is megjavítom életemet, és elkerülök minden bűnt. Ha meghallgattad kérésemet, egész életemet egyetlen háladallá teszem Isten dicsőségére és a Te tiszteletedre.

Mindenkinek hirdetni fogom az Úr jóságát s a Te hatalmas pártfogásodat. Kedveltjeidet, a szegény embertestvéreket különösen fogom szeretni és alamizsnámmal támogatni. Egész életemben követni foglak Téged, hogy mindenki meglássa rajtam, mennyire tisztellek, s mily hálás vagyok a kapott jókért.

Halálom után ékköve akarok lenni annak a koszorúnak, amely a Te közbenjárásod és hatalmad dicsőségét hirdeti az örökkévalóságban.
Ámen.
Beküldve: August 4, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Rafael arkangyal
w912

Vannak Angyalok akik
kétségtelenül közöttünk élnek.
Mosolyukban melegség lappang,
S békére lelnek tőle a szívek.
Szemeik csillagként ragyognak
Vissza rám vagy éppen rád.
És elillan a keserűség, félelem,
S minden mi nyomaszt vagy bánt, az angyali közelségben változik és angyali világnak érezzük pozitív hatását ..
Az angyalok üzenetét sokszor utólag értjük meg , és döbbenünk rá mit is akarnak nekünk súgni az angyalok. Az angyalok világa különleges világ, mivel láthatatlan erők mozgatják. Képzelet szülte,mégis megmagyarázhatatlan csodákra talál az, aki az angyalok világában hisz.
Beküldve: July 27, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Mihály arkangyal
w911

Angyalok jelenléte az életedben

Hogyan lehetsz fogékony az angyali jelzésekre?
Ha fogékony szeretnél lenni az angyalok jelenlétére, akkor el kell felejtened azt a szót, hogy véletlen.
Az események nem véletlenül történnek Veled, a legtöbb dolognak oka van. Ezzel mindig tisztában kell lenned, ha együtt akarsz élni az angyalok világával. Időben figyelmeztetnek arra ha hibázol, vagy rossz úton jársz. Angyalunk sem véletlenül került mellénk. Ennél sokkal fontosabb erők rendelték hozzád. Az angyalod egész életeden át álmokon, érzéseken, látomásokon, benyomásokon keresztül küld üzeneteket számodra. Születésed pillanatában eldönti angyalod, hogy mi legyen a feladatod az életben, majd segíti minden pillanatod, hogy teljesíthesd feladatod. Angyali útmutatásnak hívják az életednek ezt a szakaszát. Sokszor jelentéktelennek tűnő feladatok is lehetnek angyali útmutatások, rajtad múlik, hogy észre veszed- e őket, vagy sem.
Beküldve: July 21, 2019
 

Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Magyar fordts: PHP Studio - Warner

Powered by PHP guestbook 1.41 from PHPJunkyard - Free PHP scripts